Truyền tải điện Miền Tây 2 tổ chức “Hội thảo về thực thi các giá trị cốt lõi của Văn hóa EVNNPT với công tác ngăn ngừa sự cố chủ quan”

Ngày 17/12/2019, Truyền tải điện Miền tây 2 (TTĐMT2) đã tổ chức thành công “Hội thảo về thực thi các giá trị cốt lõi của Văn hóa EVNNPT với công tác ngăn ngừa sự cố chủ quan”. Hội thảo diễn ra tại hội trường TTĐMT2 với sự tham dự của 39 đại biểu là lãnh đạo đơn vị, trưởng, tổ trưởng công đoàn và cán bộ phụ trách tuyên truyền các phòng, đội, trạm, TTVH trực thuộc TTĐMT2.

Ông Nguyễn Thuần Nhiên, giám đốc TTĐ.MT2 và ông Nguyễn Văn Tuấn, phó giám đốc cùng chủ trì hội thảo.

Chủ trì buổi hội thảo là Ông Nguyễn Thuần Nhiên - Bí thư Chi bộ, Giám đốc TTĐMT2 và Ông Nguyễn Văn Tuấn Phó Giám đốc TTĐMT2, phụ trách tuyên truyền – Văn hóa doanh nghiệp. Hội thảo còn vinh dự được đón tiếp Ông Võ Đình Thủy – Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy EVNNPT – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Truyền tải điện 4, cùng sự tham dự của Lãnh đạo đại diện phòng Tổ chức nhân sự, Bí Thư Đoàn Thanh niên Công ty Truyền tải điện 4.

Hội thảo được tổ chức nhằm tổng kết công tác triển khai tuyên truyền và thực thi Văn hóa doanh nghiệp của TTĐMT2, qua đó nắm bắt tình hình khó khăn, vướng mắc của phòng, đội, trạm, TTVH và đề ra giải pháp khắc phục; định hướng và đưa ra kế hoạch triển khai Văn hóa doanh nghiệp năm 2020.

Trong buổi hội thảo, đại diện các phòng, đội, trạm, TTVH lần lượt báo cáo tham luận theo chủ đề mà TTĐMT2 được giao, mỗi đơn vị đều mang đến hội thảo một màu sắc riêng, đặc thù của đơn vị mình. Nhìn chung, các đơn vị báo cáo xoay quanh việc triển khai và thực hiện giá trị cốt lõi của CBCNV tại đơn vị mình; mối quan hệ biện chứng giữa các giá trị cốt lõi TUÂN THỦ, TÔN TRỌNG, TRÁCH NHIỆM, TẬN TÂM và TIN TƯỞNG của Văn hóa EVNNPT; thực thi các giá trị cốt lõi để làm tốt công tác quản lý kỹ thuật, quản lý vận hành và ngăn ngừa sự cố. Qua các báo cáo, các đại biểu nhiệt tình đặt câu hỏi trao đổi, đóng góp ý kiến, xây dựng thêm trong các hoạt động và các đơn vị báo cáo xin tiếp thu các ý kiến và hứa thực hiện tốt hơn nữa trong thời gian tới.

Cũng trong hội thảo, Ông Nguyễn Văn Tuấn đại diện chủ tọa thông qua báo cáo triển khai thực hiện VHDN của TTĐMT2 và phương hướng triển khai năm 2020. Nhìn chung, TTĐMT2 đã hoàn thành tốt công tác triển khai VHDN năm 2019 đúng yêu cầu, chỉ đạo EVNNPT và Công ty dưới nhiều hình thức đa dạng. Lãnh đạo TTĐMT2 luôn quan tâm sâu sắc, tạo điều kiện, động lực cho công tác triển khai VHDN phát triển toàn diện. Tại các phòng, đội, trạm và TTVH đã có sự phối hợp tốt giữa chuyên môn, công đoàn trong việc phổ biến tuyên truyền tài liệu VHDN tới từng CBCNV.

Ông Nguyễn Văn Tuấn thông qua báo cáo triển khai thực hiện tuyên truyền và thực thi VHDN năm 2019 và phương hướng triển khai năm 2020.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, Ông Võ Đình Thủy – Giám đốc Công ty Truyền tải điện 4 đánh giá cao công tác chuẩn bị, tổ chức hội thảo và những kết quả mà TTĐMT2 đạt được trong năm qua. Giám đốc công ty nêu lên ý nghĩa của hội thảo về thực thi các giá trị cốt lõi của Văn hóa EVNNPT với công tác ngăn ngừa sự cố chủ quan “cuối năm là thời điểm phải nỗ lực thực hiện hoàn tất các nhiệm vụ trọng tâm, mà yếu tố con người rất quan trọng, con người tạo nên các giá trị văn hóa, khi mỗi CBCNV hiểu biết đầy đủ nội dung, bản chất và mối quan hệ của các giá trị cốt lõi trong Văn hóa EVNNPT sẽ tạo nền tảng về mặt nhận thức, từ đó mới hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, hoàn thành mục tiêu chiến lược phát triển của EVNNPT trong thời gian tới; hoạt động văn hóa này nhằm kích thích mọi người suy xét đến cảm nhận của mình đối với việc thực thi VHDN, tạo sự chuyển biến, sâu rộng trong đội ngũ CBCNV, để mỗi người bộc lộ hết khả năng của mình”. Giám đốc Công ty cũng đánh giá các bài báo cáo tham luận của các đơn vị rất có tâm huyết, các nội dung không có ý sai nhưng chưa có chiều sâu, còn thiếu phân tích rõ về mối quan hệ giữa các giá trị cốt lõi, tự soi xét lại thực tế tại đơn vị mình từ những sự cố vừa qua để lồng ghép vào mối quan hệ giữa các giá trị cốt lõi trong Văn hóa EVNNPT; cần đánh giá trung thực về các mặt tốt, hiểu được ý nghĩa của các giá trị cốt lõi Văn hóa EVNNPT để làm tốt hơn trong thời gian tới, đồng thời cũng cần nhận thức những việc làm sai, làm không đúng VHDN để tìm ra cách khắc phục. Đơn vị cần hoàn thiện các báo cáo tham luận và phổ biến rộng rãi cho các CBCNV trong đơn vị; đánh giá lại đội ngũ tuyên truyền viên từng bộ phận để trang bị thêm kiến thức truyền đạt về VHDN, xác định phương hướng cho đội ngũ này hoạt động hiệu quả hơn trong thời gian tới; yêu cầu đơn vị chú ý trong các hoạt động văn hóa cần làm rõ khái niệm, định nghĩa 5 giá trị cốt lõi để mỗi người đều hiểu được ý nghĩa của nó, tại sao tuân thủ, tôn trọng, trách nhiệm, tận tâm và tin tưởng là giá trị cốt lõi của văn hóa EVNNPT, từ đó CBCNV mới thực sự hiểu và thể hiện được điều đó trong công việc của mình để kết quả công việc ngày càng tốt hơn.

Ông Võ Đình Thủy phát biểu chỉ đạo tại hội thảo.

Phát biểu đóng góp cho Hội thảo, Ông Nguyễn Trung Khoa – Bí Thư Đoàn Thanh niên Công ty Truyền tải điện 4 đánh giá cao các bài báo cáo tham luận của các đơn vị, các bài báo cáo được chuẩn bị kỹ lưỡng. Tuy nhiên, còn nhiều hạn chế như các đơn vị chưa làm rõ điều kiện đặc thù của từng đội, trạm, TTVH, các báo cáo chưa nêu các đề xuất, giải pháp nhằm làm tốt hơn công tác thực thi 05 giá trị cốt lõi vào trong công việc; đội ngũ CBCNV cần bám sát 05 giá trị cốt lõi, tạo sự hài hòa, tương hỗ khi thực thi vào công việc. Bí Thư Đoàn Thanh niên Công ty mong muốn lãnh đạo TTĐMT2 tin tưởng vào lực lượng đoàn viên thanh niên tại đơn vị, đồng thời giao công tác thực thi VHDN trong tuyên truyền bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp cho lực lượng này trong thời gian tiếp theo.

Ông Nguyễn Trung Khoa phát biểu đóng góp ý kiến cho hội thảo.

Ông Nguyễn Thuần Nhiên đại diện chủ tọa hội thảo gửi lời cảm ơn chân thành và xin tiếp thu các ý kiến quý giá mà Giám đốc Công ty, Bí Thư Đoàn Thanh niên Công ty đã đóng góp cho hội thảo. Qua đó, mong muốn sau buổi hội thảo này, các phòng, đội, trạm và TTVH cần đúc kết lại các bài tham luận, nhận thức được các việc làm được và chưa làm được trong thực thi 05 giá trị cốt lõi trong công việc đặc thù của mình, từ đó triển khai sâu rộng đến từng CBCNV để mỗi người hiểu và thực hiện ngày một tốt hơn.

Buổi hội thảo thành công tốt đẹp, qua đó giúp mỗi cán bộ quản lý, cán bộ công nhân viên các trạm biến áp, TTVH, đội Truyền tải điện, nhận thức và hiểu rõ hơn việc thực thi các giá trị cốt lõi của Văn hóa EVNNPT trong công tác quản lý kỹ thuật, ngăn ngừa sự cố, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tâm với công việc, thể hiện bản lĩnh vững vàng, coi trọng tính nhân văn, giàu lòng nhân ái và có khát vọng vươn lên. Phát huy vai trò của đội ngũ giảng viên nội bộ và tuyên truyền viên VHDN trong triển khai hiệu quả việc thực thi Văn hóa doanh nghiệp.

Một số hình ảnh liên quan:

Toàn cảnh hội thảo.

Các đơn vị trình bày báo cáo tham luận.

Đại biểu đóng góp ý kiến tại hội thảo.


  • Mai Trường Huy – TTVH Mỏ Cày - TTĐ.MT2