Truyền tải điện Miền Tây 2 tổ chức thành công hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Sáng ngày 29/01/2021 Truyền tải điện Miền Tây 2 đã tổ chức thành công Hội nghị Tổng kết công tác Đảng, chuyên môn năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Đồng chí Ngô Mạnh Trung-Bí thư chi bộ- Giám đốc TTĐ Miền tây 2 chủ trì hội nghị

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí (đ/c) Nguyễn Văn Hóa – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty, cùng các đ/c là lãnh đạo Văn phòng, Phòng TCNS, KT, KH, VTCNTT, ĐTXD, AT của Công ty. Về phía đơn vị có đ/c Ngô Mạnh Trung – Bí thư chi bộ, Giám đốc Truyền tải điện Miền Tây 2, các đồng chí trong Ban lãnh đạo đơn vị và các đại biểu là lãnh đạo các Phòng, Đội, Trạm, Tổ TTLĐ cùng tất cả các đảng viên trong Chi bộ. 

Đ/c Lý Phúc Lạc- Phó Giám đốc TTĐ Miền Tây 2 trình bày báo cáo

Thay mặt Truyền tải điện Miền Tây 2 đ/c Lý Phúc Lạc – Phó Giám đốc đơn vị báo cáo. Năm 2020 cụ thể hóa và triển khai thực hiện công tác điều hành về chuyên môn, quản lý vận hành lưới điện truyền tải ổn định, giảm thiểu sự cố trên lưới. Tất cả các mặt hoạt động của Đơn vị luôn bám sát các nội dung quan trọng của các Nghị quyết 5151/NQ-HĐTV ngày 28/12/2016, Nghị quyết 5018/NQ-HĐTV ngày 21/12/2017 và Nghị quyết 12/NQ-HĐTV ngày 20 tháng 12 năm 2019 về các công việc và nhiệm vụ quan trọng cần tập trung triển khai thực hiện trong năm 2020. Các Nghị quyết và chương trình hành động tập trung hoàn thành chỉ tiêu Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016-2020”.

Toàn thể đảng viên, đoàn viên thanh niên, cán bộ chủ chốt, cán bộ công đoàn tham dự học tập tham gia Hội nghị nghiên cứu, học tập và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Sau học tập, tất cả cán bộ, đảng viên đều thực hiện bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2020 và xây dựng kế hoạch hành động của cá nhân.

Thực hiện đúng quy định 2360/QĐ-EVNNPT ngày 21/12/2018 của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia trong việc đề bạt các chức danh, Trong năm 2020 Truyền tải điện Miền Tây 2 xin chủ trương và đã thực hiện thủ tục đề bạt cán bộ và báo cáo Công ty ra quyết định đề bạt các chức danh như: Giám đốc TTĐ Miền Tây 2, 01 phó giám đốc TTĐ Miền Tây 2, 01 phó phòng Kỹ Thuật, 01 phó phòng Tổng hợp, 01 trưởng trưởng trạm 500kV Duyên Hải, 01 phó trạm 500kV Duyên Hải , 01 phó trạm 500kV Mỹ Tho và 01 đội trưởng đội TTĐ Trà Vinh.  Chi bộ chủ động lập quy hoạch tạo nguồn phát triển Đảng, bồi dưỡng lực lượng đoàn viên ưu tú được các đoàn thể giới thiệu. Trong năm 2020, Chi bộ đã thực hiện chuyển Đảng chính thức cho 06 đảng viên dự bị và kết nạp 07 đảng viên mới (Chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020-2022 kết nạp 12 đảng viên).

 Chi bộ còn thực hiện tốt chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.  Thực hiện kiểm điểm theo nghị quyết Trung ương 4 khóa XII: Tất cả đảng viên cam kết nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Qua kết quả nhận xét góp ý tại các cuộc họp, cũng như đảng viên phụ trách kiểm tra Đảng cho thấy: Toàn thể đảng viên trong Chi bộ không biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

Đối với việc thực hiện nhiệm vụ SXKD, quản lý vận hành lưới điện của đơn vị như sau: Tính đến 31/12/2020 Truyền tải điện miền Tây 2 quản lý gồm: 03 tổ TTLĐ gồm: TTLĐ Mỏ Cày quản lý 3 trạm 220kV (Trà Vinh, Mỏ Cày, Bến Tre); Tổ TTLĐ Vĩnh Long quản lý 2 Trạm 220kV (Vĩnh Long, Cao Lãnh) và Tổ TTLĐ Sa Đéc quản lý Trạm Sa Đéc; 02 Trạm 220kV ( Cai Lậy, Mỹ Tho) và 02 Trạm 500kV (Mỹ Tho, Duyên Hải) đang vận hành có người trực với tổng dung lượng MBA là 5.433MVA, tổng dung lượng tụ bù ngang phía 110kV là 100 MVAR; 04 Đội TTĐ (Vĩnh Long, Cai Lậy, Mỹ Tho, Trà Vinh) với tổng chiều dài đường dây là 1548,16 km ( trong đó, đường dây 220kV: 1035,05 km và đường dây 500kV: 444,09 km) và 04 Phòng nghiệp vụ.

Thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-HĐTV ngày 20/12/2019 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty TTĐ Quốc gia về các công việc và nhiệm vụ quan trọng cần tập trung triển khai thực hiện trong năm 2020 và thông qua chủ đề năm 2020 của EVNNPT là “Tập trung hoàn thành toàn diện kế hoạch 05 năm 2016 -2020” . Điện năng truyền tải thực hiện cả năm 2020 đạt 10,603 triệu kWh chiếm 91,3% so với chỉ tiêu năm 2020 và cao hơn 0.08% so với năm 2019. Tổn thất điện năng Tổn thất điện năng chung là 0,97%, thấp hơn 0,18% so với chỉ tiêu kế hoạch giao (1,15%). Trong đó: Tổn thất điện năng lưới 500kV là 0,45%, thấp hơn 0,12% so với chỉ tiêu kế hoạch giao (0,57%).  Tổn thất điện năng lưới 220kV là (1,02 %), thấp hơn (0,32%) so với chỉ tiêu kế hoạch giao (1,34%). Điện tự dùng: Thực hiện cả năm 2020 đạt 2,945,545 kWh đạt 97.5% sản lượng điên tự dùng được giao (3,020,723 kWh). Sự cố lưới điện:Trong năm 2020,  lưới điện Miền Tây 2 quản lý đã xảy ra 06 sự cố, gồm 06 sự cố trạm biến áp và   không sự cố đường dây, đạt 4/6 chỉ tiêu sự cố.

Đ/c Dương Hữu Thành, - Đội trưởng Đội TTĐ Vĩnh Long  báo cáo tham luận Công tác quản lý vận hành và ngăn ngừa sự cố đường dây .

Hoàn thành kế hoạch SCL, SCTX và ĐTXD góp phần nâng cao độ tin cậy trong quản lý, vận hành lưới điện: Về sửa chữa lớn: Hoàn thành 30/30 công trình đạt 100%. Về sửa chữa thường xuyên: Hoàn thành 13/13 công trình đạt 100%. Về đầu tư xây dựng:   Giám sát thi công và nghiệm thu đưa vào vận hành MBA AT2 Mỹ Tho 500kV. Giám sát thi công và nghiệm thu đưa vào vận hành công trình nâng công suất MBA AT2 Bến Tre. Giám sát thi công và nghiệm thu đưa vào vận hành công trình thay dây siêu nhiệt cả 2 mạch đường dây 220kV Mỹ Tho 2 – Bến Tre. Giám sát thi công và nghiệm thu đưa vào vận hành giai đoạn 1 công trình Đường dây 500kV Sông Hậu - Đức Hòa,  Đường dây 500kV Mỹ Tho - Đức Hòa. Nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh: Điện tự dùng:  Thực hiện cả năm 2020 đạt 2,945,545 kWh đạt 97.5% sản lượng điên tự dùng được giao (3,020,723 kWh).

Công tác tài chính: Thực hiện 15.620 triệu đồng  15.620 triệu đồng đạt 100%. So với 2019 tăng 11%.  Nâng cao năng suất lao động  Lao động bình quân: thực hiện 210 người/246 người chỉ tiêu giao. Đạt kế hoạch Công ty giao.  Năng suất lao động theo sản lượng truyền tải (triệu kwh/người): thực hiện 50,336 / 54,551 chỉ tiêu giao.  Năng suất lao động trên km đường dây (người/km): thực hiện 0,136 / 0,129 chỉ tiêu giao.  Năng suất lao động theo dung lượng MBA (người/MVA): thực hiện 0,039/ 0,040 chỉ tiêu giao.

Đ/c Mai Hiếu Nghĩa – Trưởng trạm 500kV Duyên Hải  báo cáo tham luận Công tác quản lý vận hành và các giải pháp ngăn ngừa sự cố trạm biến áp.

Hoàn thành kế hoạch xây dựng Trung tâm điều khiển xa và trạm biến áp không người trực năm 2020. Đến tháng 12/2020 đã đưa vào thao tác xa trạm 220kV Sa Đéc. Hết năm 2020, TTĐMT2 đã đưa được 06 trạm biến áp 220kV có hệ thống điều khiển tích hợp sang TBA không người trực. Công tác an toàn - vệ sinh lao động; phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ môi trường: Công tác an toàn vệ sinh lao động;  Quản lý, đánh giá rủi ro: hoàn thiện tổ chức và hoạt động theo qui định, không có tai nạn, thương tích trong lao động sản xuất.

Thực hiện phiếu công tác, lệnh công tác, phiếu thao tác, phương án thi công và biện pháp an toàn: Tổ chức bồi huấn cho CBCNV tất cả các Đội, Trạm, TTVH về quy định việc thực hiện phiếu công tác, lệnh công tác. Chấn chỉnh những thiếu sót tại các Đội, Trạm theo yêu cầu của Công ty. Rà soát lại, bổ sung nội dung và trình tự thao tác của các bộ phiếu thao tác mẫu tại các trạm biến áp khi có thêm ngăn lộ hoặc thêm máy biến áp.

Đ/c Phạm Văn Phương – Phó trưởng phòng kỹ thuật TTĐ MT2  báo cáo tham luận Công tác quản lý kỹ thuật và các giải pháp nâng cao hiệu quả công việc.

Chú trọng tổ chức nơi làm việc đảm bảo an toàn, nhất là những nơi điều kiện làm việc nguy hiểm, dễ xảy ra TNLĐ hay sự cố  thiết bị; từ khâu lập kế hoạch sản xuất, khảo sát hiện trường, lập PATC & BPAT. Công tác bảo vệ môi trường, Công tác phòng chống cháy nổ,  phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn: tổ chức thực hiện theo qui định và thường xuyên kiểm tra và xử lý các trở ngại phát sinh cũng như nghiêm túc thực hiện các kiến nghị của các đoàn kiểm tra

Công tác quản lý hành lang an toàn lưới điện cao áp : Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, bảo vệ hành lang lưới điện cao áp, lập bản cam bảo đảm HLATLĐCA đối với các chủ cơ sở, Ban quản lý các công trường, bến bãi có sử dụng xe cẩu, xáng cạp hoạt động trong và gần HLATLĐCA có nhiều nguy cơ gây sự cố; Kịp thời có văn bản phối hợp cùng chính quyền địa phương nơi có đường dây cao thế đi qua, nhờ hỗ trợ ngăn chặn kịp thời các nguy cơ sự cố và lắp biển báo tuyên truyền, cấm đốt nương rẫy rơm rạ gần đường dây cao thế.Thực hiện tốt công tác kiểm tra tuyến, chặt tỉa cây cao ngoài hành lang chống ngã đổ vào đường dây trước mùa mưa bão. Tăng cường công tác kiểm tra đột xuất, kiểm tra các vị trí xung yếu vào đầu các mùa mưa.

Đ/c Nguyễn Văn Hóa, Phó bí thư Đảng ủy,  Phó Giám đốc Công ty phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đ/c Nguyễn Văn Hóa – Phó Bí thư Đảng ủy, biểu dương tinh thần đoàn kết phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của tập thể CBCNV TTĐMT2 đã góp phần hoàn thành mục tiêu chung của Công ty trong giai đoạn 5 năm qua và trong năm 2020, kể cả trong công tác chuyên môn cũng như công tác Đảng. Đồng thời mong muốn tiếp tục phát huy những thế mạnh, rút kinh nghiệm những vấn đề còn tồn tại để năm 2021 và những năm tiếp theo cùng với Công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, mục tiêu phải đạt được là đảm bảo vận hành an toàn, không để xảy ra sự cố chủ quan, tuân thủ phương án thi công được duyệt, nâng cáo tinh thần trách nhiệm. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, sử dụng hiểu quả phần mềm quản lý, tập trung thực hiện Chủ đề năm 2021 là chuyển đổi số nhằm giảm tối đa công tác báo cáo bằng giấy, đảm bảo tinh gọn quy trình xử lý công việc để tăng năng suất lao động. Thực hiện tối ưu hóa nhân sự, đảm bảo ổn định đời sống CBCNV, tránh hiện tượng chảy máu chất xám qua các đơn vị ngoài.

Đ/c Ngô Mạnh Trung - Bí thư Chi bộ, Giám đốc TTĐMT2 tiếp thu ý kiến chỉ đạo.

Thay mặt toàn thể CBCNV Truyền tải điện Miền Tây 2, đ/c Ngô Mạnh Trung – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Truyền tải điện Miền Tây 2 trân trọng cảm ơn những ý kiến chỉ đạo quý báu  và cam kết cùng tập thể CBCNV tiếp tục phát huy những mặt mạnh, nghiêm túc khắc phục những mặt còn hạn chế, triển khai có hiệu quả các ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy Công ty.  Sẽ xây dựng nhiều chương trình hành động, triển khai thực hiện cũng như triển khai Nghị quyết số 19/NQ-HĐTV ngày 31/12/2020 của HĐTV Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về các công việc và nhiệm vụ quan trọng cần tập trung triển khai thực hiện trong năm 2021, bám sát chủ đề năm 2021 của EVNNPT “Chuyển đổi số trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia” và các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Trước ảnh hưởng các nguồn năng lượng tái tạo tham gia vào lưới điện truyền tải và tình hình khí hậu thời tiết và dịch bệnh Covid-19 vẫn còn những diễn biến phức tạp, khó lường…Năm 2021 sẽ là một năm đầy thách thức vì là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch về công tác tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; ban hành 04 Chương trình công tác, Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và năm 2020 của Chi bộ ngay sau Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022, ra sức phấn đấu thi đua lao động sản xuất, mở đầu và tạo đà thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ kế hoạch 05 năm 2021 - 2025. Truyền tải điện Miền Tây 2 sẽ nỗ lực tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn thể Cán bộ, Đảng viên, CBCNV phát huy những mặt mạnh, nghiêm túc khắc phục những hạn chế, vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc tất cả các nhiệm vụ và chỉ tiêu, kế hoạch được giao, góp phần vào công cuộc phát triển của công ty Truyền tải điện 4.

Đ/c Nguyễn Văn Hóa, Phó bí thư Đảng ủy,  Phó Giám đốc Công ty khen thưởng cho các tập thể, cá nhân trong hội nghị.

Các đại biểu tham dự chụp hình lưu niệm


  • Lý Nhật Minh – TTĐ Miền Tây 2