Truyền tải điện Miền Tây 3 tổ chức huán luyện công tác an toàn

Trong 02 ngày 11&12/09/2020 Truyền tải điện Miền Tây 3 đã tổ chức lớp bồi huấn nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro (NDMN&ĐGRR) với sự hướng dẫn của Ông Nguyễn Tri Thức – CBAT- Phòng An toàn Công ty Truyền tải điện 4, thành phần tham dự lớp học là các đối tượng trực tiếp thực hiện kiểm tra, giám sát tại đơn vị, gồm cán bộ an toàn, cán bộ kỹ thuật, Tổ xử lý sự cố, Trưởng các đội truyền tải điện, Trạm biến áp, Tổ thao tác lưu động; mạng lưới an toàn vệ sinh viên; Tổ trưởng Công đoàn của các Đội, Trạm, tổ TTLĐ, tổng cộng 32 CBCNV.

Toàn cảnh lớp học.

Tại lớp tập huấn, Ông Nguyễn Tri Thức đã hướng dẫn chi tiết việc thực hiện hướng dẫn thực hiện quy trình nhận diện, đánh giá các yếu tố nguy hiểm, rủi ro về an toàn lao động và biện pháp kiểm soát, phòng, chống các yếu tố nguy hiểm, rủi ro về an toàn lao động” ban hành theo Quyết định 1923/QĐ-PTC4 ngày 01/3/2017 và triển khai hướng dẫn công tác an toàn lao động thay thế Văn bản số 7520/PTC4-AT ngày 20/6/2018 và Văn bản số 13424/PTC4-AT ngày 05/12/2018.

Các mối nguy được nhận diện thông qua các hình ảnh, video cụ thể và thực tế cho từng khu vực, thiết bị phù hợp với công việc hiện tại của các Đội TTĐ, Trạm biến áp, Tổ TTLĐ.

Kết thúc lớp học, các học viên đã được trang bị, nắm bắt thêm nhiều kinh nghiệm, áp dụng trong thực tế quản lý vận hành, chủ động kiểm soát, nhận diện các mối nguy, đánh giá rủi ro cho từng công tác, công việc nơi mình sẽ tiến hành. Từ đó đề ra được biện pháp kiểm soát hiệu quả, lựa chọn các biện pháp phòng ngừa phù hợp, hợp lý cụ thể cho từng công tác, góp phần giảm thiểu các nguy cơ mất an toàn cho con người, thiết bị.

Trong những năm qua, Truyền tải điện Miền Tây 3 rất quan tâm thực hiện công tác bồi huấn nhận diện mối nguy & đánh giá rủi ro trong quản lý vận hành. Đơn vị xác định, để đảm bảo an toàn lao động cho CBCNV thì việc đánh giá rủi ro không đầy đủ hoặc không tuân thủ theo quy trình, quy phạm, thủ tục kiểm soát có thể dẫn đến những sai phạm nghiêm trọng. Vì vậy , có thể nói việc bồi huấn hướng dẫn thực hiện quy trình nhận diện, đánh giá các yếu tố nguy hiểm, rủi ro về an toàn lao động và Biện pháp kiểm soát, phòng, chống các yếu tố nguy hiểm, rủi ro về an toàn lao động cho từng trạm, đội, tổ thao tác lưu động Tổ xử lý sự cố là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong công tác an toàn.


  • Thế Hải - Văn Lâm - TTĐMT3