Truyền tải điện Miền Tây 3 tổ chức thành công Hội nghị Người lao động năm 2020.

Nhằm phát huy quyền dân chủ trực tiếp của người lao động trong khuôn khổ pháp luật; tạo điều kiện để người lao động được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động, góp phần xây dựng Công ty Truyền tải điện 4 (PTC4) và Truyền tải điện Miền Tây 3 (TTĐMT3) phát triển bền vững. Ngày 19/02/2020 tại Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, lãnh đạo TTĐMT3 và Ban chấp hành Công đoàn TTĐMT3 đã tổ chức thành công Hội nghị người lao động năm 2020.

Lãnh đạo Công ty Truyền tải điện 4 chụp hình lưu niệm với đại biểu CBCNV TTĐMT3.

Hội nghị vinh dự đón tiếp đồng chí Bùi Quang Thành – UVBTV Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Công ty Truyền tải điện 4 đến tham dự và chỉ đạo hội nghị. Các đồng chí trong BCH Công đoàn Công ty, đại diện lãnh đạo Phòng TC&NS. Đồng chí Trần Quốc Hiệu – Bí thư chi bộ, Giám đốc TTĐMT3 và đồng chí Châu Sóc Kha – Chủ tịch công đoàn, phó giám đốcTTĐMT3 đồng chủ trì điều hành hội nghị. Tham dự hội nghị hiện diện 59 cán bộ, công nhân viên đại diện cho 112 người lao động đến từ các Phòng, Đội, Trạm trực thuộc.

Đ/c Trần Quốc Hiệu – Bí thư Chi bộ, Giám đốc TTĐMT3 và đ/c Châu Sóc Kha – Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc TTĐMT3 điều hành Hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2020 tại các Phòng, Đội, Trạm trực thuộc. Thông qua báo cáo đánh giá thực hiện Nghị quyết Hội nghị NLĐ năm 2019, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2020, Theo đó TTĐMT3 đã triển khai thực hiện các giải pháp trọng tâm, đảm bảo vận hành an toàn tin cậy cho con người, thiết bị, nhất là đảm bảo an toàn cho các đường dây truyền tải công suất từ Nhà máy điện Cà Mau lên lưới điện khu vực nói riêng và lưới truyền tải điện nói chung, đồng thời đảm bảo việc ổn định cung cấp liên tục cho các phụ tải quan trọng, nước bạn Campuchia và huyện đảo Phú Quốc.

Đ/c Nguyễn Hoàng Anh Vũ - Phó chủ tịch công đoàn TTĐMT3 thông qua báo cáo kết quả tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2020 tại các Phòng, Đội, Trạm trực thuộc.

Kết quả đơn vị đạt được về cơ bản TTĐMT3 đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh quản lý lưới điện như: công tác ĐTXD, SCL, SCTX, chỉ tiêu điện tự dùng và tổn thất điện năng, sản lượng điện truyền tải, năng suất lao động, tối ưu hóa chi phí, chuyển thao tác xa các trạm 220kV góp phần không nhỏ vào thành tích chung của Công ty.

Tính đến 31/12/2019, Truyền tải điện Miền Tây 3 quản lý vận hành lưới điện 13 tuyến đường dây 220kV với chiều dài là 850,87 km, 05 trạm biến áp 220kV với 10 MBA tổng công suất 2.188 MVA, so với cùng kỳ tăng 01 trạm 220kV Long Xuyên đơn vị tiếp nhận từ Tổng Công ty Điện lực Miền Nam ngày 01/01/2019.

Sản lượng điện truyền tải đạt là 8 tỷ 295 triệu kWh tỷ lệ đạt 100% chỉ tiêu Công ty giao. Kết quả tổn thất điện năng đơn vị thực hiện được là 1,03%, thấp hơn 0,04% so với chỉ tiêu kế hoạch Công ty giao là 1,07%. Thực hiện điện tự dùng đã quy đổi tiết kiệm được 2.540 kWh; Hoàn thành 20/20 công trình sửa chữa lớn, đạt 100% kế hoạch, trong đó trạm biến áp là 15 công trình, đường dây là 05 công trình; Hoàn thành thực hiện chuyển thao tác xa trạm 220kV Cà Mau, Kiên Bình, Long Xuyên đạt chỉ tiêu kế hoạch. Về lao động, tính đến 31/12/2019 là 112 người. Bình quân lao động SXKD điện thực hiện năm 2019 là 130 người vượt chỉ tiêu Công ty giao là 2,75 %.

Đ/c Châu Sóc Kha - Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc TTĐMT3 thông qua báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, năm 2019. Phương hướng kế hoạch năm 2020.

Về công tác xây dựng và thực thi văn hóa EVNNPT, TTĐMT3 đã hoàn thành tốt công tác triển khai EVNNPT đúng yêu cầu, chỉ đạo của Công ty Truyền tải điện 4 và theo các kế hoạch đề ra. TTĐMT3 đã xây dựng và tập trung triển khai kế hoạch đẩy mạnh tuyên truyền và thực thi VHDN EVNNPT, tham dự các lớp đào tạo, tập huấn cho CBCNV về Văn hóa EVNNPT do Công ty tổ chức, tổ chức Hội thảo cấp đơn vị thực thi về các giá trị cốt lõi Văn hóa EVNNPT, triển khai ký cam kết thực thi VHDN đến từng cán bộ công nhân viên. Tích cực phổ biến các nội dung về tài liệu Văn hóa EVNNPT thông qua nhiều hình thức như treo bảng tuyên truyền về Văn hóa EVNNPT tại trụ sở làm việc; Tham gia cuộc thi clip tuyên truyền văn hóa EVNNPT do EVNNPT tổ chức với chủ đề:” Văn hóa sử dụng không gian nơi làm việc”, hoạt động nổi bật nhất là tham gia và đạt giải Ba tại Hội thi Văn hóa EVNNPT trong chuỗi hoạt động nhân 43 năm phát triển của PTC4 nhằm tập trung làm rõ việc thực thi các giá trị cốt lõi của Văn hóa EVNNPT.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Ngoài ra, TTĐMT3 cũng thực hiện tốt các mặt công tác khác như: Truyền thông, An toàn, PCCC, PCTT&TKCN, Môi trường, đào tạo,...Thành tích đạt được là sự đóng góp tích cực của tập thể CBCNV trong toàn đơn vị.

Báo cáo hoạt động Tổ đối thoại thực hiện đúng quy chế và chức năng nhiệm vụ; Duy trì tốt mối quan hệ hài hòa, ổn định, phát triển SXKD bền vững, đối với người sử dụng lao động; việc thực hiện các quy chế dân chủ trong đơn vị luôn tuân thủ pháp luật, quy định, quy chế của nhà Nước, EVNNPT, PTC4. Giải đáp và tiếp nhận giải quyết, giải thích thỏa đáng trong thẩm quyền tất cả các kiến nghị, ý kiến thắc mắc của người lao động. Đối với người lao động; có ý kiến, kiến nghị qua các cuộc họp định kỳ chuyên môn, đoàn thể, thông qua các kỳ hội, họp như Hội nghị công đoàn, Hội nghị Người lao động, các kỳ họp sơ kết, tổng kết,…đều nhận được sự phản hồi từ phía người sử dụng lao động một cách thỏa đáng bằng văn bản hoặc giải thích trực tiếp.

Đ/c Đỗ Thành Trung, TP. Tổng hợp thay mặt Tổ đối thoại báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu và thông qua kết quả hoạt động Tổ đối thoại năm 2019.

Về phong trào CNVC-LĐ và hoạt động công đoàn năm 2019: Công đoàn TTĐMT3 phối hợp cùng chuyên môn chăm lo đời sống, thăm hỏi 36 trường hợp con em CBCNV, đoàn viên công đoàn và người thân bị bệnh. Trong năm 2019 Công đoàn đơn vị đã xem xét đề xuất mái ấm công đoàn cho 01 trường hợp thuộc Tổ công đoàn TTĐ Rạch Giá và được Công đoàn EVN, Công đoàn EVNNPT, Công đoàn PTC4 hỗ trợ kinh phí xây nhà mái ấm công đoàn với tổng kinh phí là 115 triệu đồng.

Báo cáo của Ban Thanh tra nhân dân; Báo cáo kết quả Hội nghị NLĐ các Phòng, Đội, Trạm trong TTĐMT3; Tổng hợp trả lời các kiến nghị, ý kiến đóng góp từ các Đội, Trạm; bầu Ban Thanh tra nhân dân và bầu đại biểu tham dự Hội nghị NLĐ cấp Công ty Truyền tải điện 4.

Đ/c Đào Văn Chương, Đội trưởng Đội TTĐ Rạch Giá thay mặt Ban Thanh tra nhân dân thông qua báo cáo hoạt động của Ban TTND năm 2019.

Trong báo cáo hoạt động Ban thanh tra nhân dân (TTND) năm 2019 đánh giá: Năm 2019 TTĐMT3 đã thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người lao động theo đúng quy định của pháp luật; triển khai tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết của Hội nghị NLĐ năm 2019; Ban TTND đã tham gia giám sát việc xây dựng và thực hiện các Nội quy lao động, Quy chế dân chủ cơ sở, Quy chế trích lập và sử dụng các quỹ; Quy chế phân phối tiền lương. Các đồng chí trong ban TTND đều làm việc kiêm nhiệm nhưng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ do hội nghị người lao động đơn vị giao. Trong năm 2020 Ban TTND đã thông qua 8 phương hướng hoạt động trước Hội nghị.

Đ/c Phạm Minh Thư thay mặt Ban bầu cử công bố kết quả bầu cử tại Hội nghị.

Ngay tại hội nghị, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu 03 thành viên trong Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020 – 2022. Bầu 10 đại biểu tham dự hội đại biểu người lao động cấp Công ty năm 2020.

Đ/c Bùi Quang Thành – UVBTV Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Công ty Truyền tải điện 4 phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bùi Quang Thành – UVBTV Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Công ty Truyền tải điện 4, đánh giá cao các kết quả đạt được của TTĐMT3 trong năm qua, đồng chí đề nghị TTĐMT3 phổ biến, triển khai thực hiện chủ đề năm 2020 của EVNNPT là "Tập trung hoàn thành toàn diện kế hoạch 5 năm 2016 - 2020" cùng Nghị quyết số 12/NQ-HĐTV ngày 20/12/2019 của HĐTV EVNNPT về các công việc và nhiệm vụ quan trọng cần tập trung triển khai thực hiện trong năm 2020 và các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được giao. Tiếp tục thực thi văn hóa EVNNPT sâu rộng từ Truyền tải đến các Đội, Trạm, đẩy mạnh công tác truyền thông nội bộ, đưa các hình ảnh tốt đẹp của người lính truyền tải trên mạng xã hội. Quán triệt phổ biến sâu rộng đến CBCNV hiểu biết phòng tránh dịch Covid – 19 đảm bảo sức khỏe của người lao động phục vụ sản xuất và kinh doanh điện an toàn liên tục. Thực hiện các giải pháp để ngăn ngừa sự cố lưới điện. Các kiến nghị của cơ sở tiếp tục giải quyết theo thẩm quyền. Luôn quan tâm cải thiện điều kiện việc làm, thu nhập tương xứng với năng suất lao động cho người lao động. Đồng chí đề nghị Công đoàn TTĐMT3 phối hợp chuyên môn tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cần tổ chức công tác sơ, tổng kết trong đó cần có đánh giá, khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể xuất sắc. Kết lời đồng chí Bùi Quang Thanh mong rằng TTĐMT3 tiếp tục giữ vững các kết quả đã đạt được trong năm qua và gặt hái được nhiều thành công trong năm 2020.

Đ/c Châu Sóc Kha – Chủ tịch công đoàn, Phó Giám đốc TTĐMT3 tiếp thu ý kiến chỉ đạo và kết luận Hội nghị.

Thay mặt chủ tịch đoàn, Đ/c Châu Sóc Kha – Chủ tịch công đoàn, Phó Giám đốc TTĐMT3 tiếp thu ý kiến chỉ đạo từ cấp trên và kết luận Hội nghị. Đồng chí yêu cầu các Phòng, Đội, Trạm trực thuộc triển khai thực hiện các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, nhiệm vụ kế hoạch được giao năm 2020  đảm bảo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đẩy mạnh thực thi văn hóa doanh nghiệp EVNNPT trong mọi hoạt động sản xuất của đơn vị. Đồng thời nhấn mạnh việc tập trung thực hiện tốt chủ đề năm 2020 là "Tập trung hoàn thành toàn diện kế hoạch 5 năm 2016 - 2020". 

Đ/c Nguyễn Hùng Cường thay mặt Tổ thư ký Thông qua Nghị quyết Hội nghị.

Tại Hội nghị với tỷ lệ tán thành 100%, Nghị quyết Hội nghị đã được thông qua thống nhất chương trình hành động với 9 mục tiêu nhiệm vụ và 5 giải pháp thực hiện. Kết thúc Hội nghị, thay mặt Ban chấp hành Công đoàn TTĐMT3, đ/c Phó chủ tịch Công đoàn TTĐMT3 đã phát động thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 với 4 nội dung cơ bản, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp và các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước trong năm 2020.

Đ/c Bùi Quang Thành – UVBTV Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Công ty Truyền tải điện 4 thay mặt Công đoàn Công ty tặng quà cho TTĐMT3.

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hoạt động Công đoàn năm 2019.


  • Tăng Thế Hải - TTĐ.MT3