Truyền tải điện Miền Tây 3 tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020

Sáng ngày 09/01/2020 tại Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang Truyền tải điện Miền Tây 3 (TTĐMT3) đã tổ chức thành công Hội nghị tổng kết công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đ/c Võ Đình Thủy, UVBTV Đảng ủy EVNNPT, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Truyền tải điện 4 (PTC4); đ/c Lê Xuân Thụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy PTC4, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Truyền tải điện Miền Tây 1; cùng Lãnh đạo các Phòng chuyên môn PTC4 gồm: Ông Nguyễn Phương Nam - Phó phòng phụ trách phòng Kế hoạch, Ông. Đống Tiến Long – Phó phòng TC&NS, Ông. Huỳnh Hữu Phúc – Trưởng phòng Kỹ thuật.

Lãnh đạo Công ty và CBCNV TTĐMT3 chụp hình lưu niệm

Tham dự Hội nghị về phía Truyền tải điện Miền Tây 3 có đ/c Trần Quốc Hiệu, UV.BCH Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 4, Bí thư Chi bộ, Giám đốc TTĐMT3, đ/c Châu Sóc Kha, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn TTĐMT3, và 40 đại biểu đến từ các Phòng, Đội, Trạm trực thuộc gồm các đ/c Đảng viên, Trưởng các Phòng, Đội, Trạm, Tổ trưởng Công đoàn, An toàn viên và các cá nhân có thành tích được nhận khen thưởng năm 2019.

Đ/c Võ Đình Thủy, UVBTV Đảng ủy EVNNPT, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PTC4 và đ/c Trần Quốc Hiệu, UVBCH Đảng bộ PTC4, Bí thư Chi bộ, Giám đốc TTĐMT3 chủ trì Hội nghị

Thay mặt lãnh đạo đơn vị, đồng chí Châu Sóc Kha đã trình bày báo cáo công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Trong năm 2019 dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, Chi bộ đã cụ thể hóa triển khai thực hiện các Nghị quyết của Trung ương và Đảng ủy các cấp, triển khai thực hiện Nghị Quyết số 4588/NQ-HĐTV ngày 21/12/2018 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về các công việc và nhiệm vụ quan trọng cần tập trung thực hiện trong năm 2019; Chủ đề năm 2019 là “Nâng cao hiệu quả quản lý vận hành hệ thống truyền tải điện quốc gia”, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch được giao. Hiện nay Chi bộ Truyền tải điện Miền Tây 3 với 17 đảng viên/112 CBCNV, chiếm tỷ lệ 15,18%.

Đ/c Châu Sóc Kha, Phó giám đốc TTĐMT3 thông qua Báo cáo công tác 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020

Về phát triển đảng viên, trong năm 2019, Chi bộ Truyền tải điện Miền Tây 3 kết nạp được 04 đảng viên mới. Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Đảng ủy Công ty, Chi bộ cũng đã triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Hoàn thành công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2019 theo Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương và Hướng dẫn số 20-HD/ĐU ngày 22/11/2019 của Đảng ủy Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.

Trong năm 2019, Chi ủy Chi bộ đã triển khai đầy đủ các Nghị quyết chuyên đề của Trung ương, Đảng ủy cấp trên. Ban hành Chương trình hành động số: 04-CTr/CB, ngày 12/08/2019 về “Thực hiện Nghị quyết số 204-NQ/ĐUK về lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tình hình mới”; Chương trình hành động số: 03-CTr/CB, ngày 05/07/2019 về “Thực hiện nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện và thị trường điện trong Công ty truyền tải điện 4 giai đoạn năm 2016 – 2020”; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả hoạt động truyền thông.

Công tác sơ kết, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng ủy cấp trên nhằm đánh giá những mặt đã làm được, chưa làm được và rút các bài học kinh nghiệm cho thời gian tới luôn được Chi bộ TTĐMT3 quan tâm: Thực hiện sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW, ngày 18/08/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay; Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Công tác quản lý và phát triển đảng viên được quan tâm chỉ đạo, có kiểm tra, giám sát việc thực hiện, thực hiện giới thiệu kịp thời đảng viên giữ mối quan hệ với đảng ủy, chi ủy nơi cư trú theo Quy định 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Kết quả tổng kết xếp loại đảng viên năm 2019, toàn Chi bộ có 13 đảng viên “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” và 03 đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Chi bộ TTĐMT3 được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Ông Đào Văn Chương - Đội trưởng Đội TTĐ Rạch Giá trình bày tham luận về công tác quản lý vận hành ngăn ngừa sự cố do sét.

Về nhiệm vụ chính trị, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, kịp thời của ban Giám đốc PTC4, sự hỗ trợ, giúp đỡ của các phòng nghiệp vụ Công ty, tập thể CBCNV TTĐMT3 đoàn kết, nỗ lực đảm bảo truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định cho các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng tại 03 tỉnh An Giang, Cà Mau, Kiên Giang (trong đó có phụ tải quan trọng huyện đảo Phú Quốc) và đặc biệt cho nước bạn Campuchia, về cơ bản TTĐMT3 đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh quản lý lưới điện như: công tác ĐTXD, SCL, SCTX, chỉ tiêu điện tự dùng và tổn thất điện năng, sản lượng điện truyền tải, năng suất lao động, tối ưu hóa chi phí, chuyển thao tác xa các trạm 220kV góp phần không nhỏ vào thành tích chung của Công ty.

Tính đến 31/12/2019, Truyền tải điện Miền Tây 3 quản lý vận hành lưới điện 13 tuyến đường dây 220kV (19 phát tuyến) với chiều dài là 850,87 km, tổng số 1297 cột điện và 05 trạm biến áp 220kV với 10 MBA công suất là: 2188 MVA (so với cùng kỳ tăng 01 trạm 220kV Long Xuyên - tổng công suất là 313 MVA: gồm 01 MBA 220kV - 250MVA và 01 MBA 110kV - 63MVA, ngày 01/01/2019 đơn vị tiếp nhận từ Tổng Công ty Điện lực Miền Nam).

Sản lượng điện truyền tải đạt là 8 tỷ 295 triệu kWh tỷ lệ đạt 100% chỉ tiêu Công ty giao. Kết quả tổn thất điện năng đơn vị thực hiện được là 1,03%, thấp hơn 0,04% so với chỉ tiêu kế hoạch Công ty giao là 1,07%. Thực hiện điện tự dùng đã quy đổi tiết kiệm được 2.540 kWh;

Ông Đoàn Quốc Thắng – Phụ trách trạm Long Xuyên trình bày tham luận về công tác quản lý vận hành sau 01 năm tiếp nhận trạm 220kV Long Xuyên.

Về năng suất lao động:  Đầu năm 2019, tổng số lao động TTĐMT3 là 134 người, trong năm giải quyết chế độ hưu trí 01 người, chấm dứt hợp đồng lao động theo nguyện vọng 03 người, tiếp nhận lại 4 lao động, điều động 22 lao động sang các truyền tải điện trực thuộc PTC4, số lao động tính đến 31/12/2019 là 112 người. Bình quân lao động SXKD điện thực hiện năm 2019: 130,31 người vượt chỉ tiêu Công ty giao là 2,75 %. Năng suất lao động theo sản lượng điện truyền tải/lao động là 63.91 kWh/người, đạt 104% kế hoạch (KH công ty giao 61.71 kWh/người ) Như vậy năm 2019 TTĐMT3 thực hiện vượt các chỉ tiêu về lao động bình quân và NSLĐ theo sản lượng điện truyền tải.

Trong năm 2019, TTĐMT3 hoàn thành thực hiện chuyển thao tác xa 03 trạm 220kV: Cà Mau, Kiên Bình, Long Xuyên vượt chỉ tiêu kế hoạch.

Về công tác sửa chữa lớn: Đã hoàn thành 20/20 công trình đạt 100% kế hoạch được giao với giá trị quyết toán vốn là 22,633 tỷ đồng.

Về công tác đầu tư xây dựng: TTĐMT3 đang theo dõi 01 công trình xây dựng nhà ĐHSX TTĐ Miền Tây 3: Hiện nay tiến độ thi công đang trong giai đoạn hoàn thiện. Dự kiến sẽ tiếp nhận và khai thác nhà điều hành sản xuất cuối tháng 01/2020.

Về công tác Tài chính-kế toán: Hoàn thành tốt công tác tối ưu hóa chi phí, thực hiện công tác tiết kiệm và nâng cao hiệu quả sử dụng chi phí hợp lý đúng quy trình, quy định. Kiểm soát chặt chẽ chi phí sản suất, đảm bảo chi phí giá thành trong hạn mức cho phép, kế hoạch Công ty giao chi phí sản xuất năm 2019 giao đạt 100% kế hoạch.

Về công tác sáng kiến: Trong năm 2019 Truyền tải điện Miền Tây 3 đã thực hiện 06 sáng kiến được EVNNPT phê duyệt.

Về công tác xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp: Trong năm 2019, TTĐMT3 đã hoàn thành tốt công tác triển khai VHDN đúng yêu cầu, chỉ đạo của Công ty Truyền tải điện 4 và theo các kế hoạch đề ra. TTĐMT3 đã xây dựng và tập trung triển khai kế hoạch đẩy mạnh tuyên truyền và thực thi VHDN EVNNPT, tham dự các lớp đào tạo, tập huấn cho CBCNV về Văn hóa EVNNPT do Công ty tổ chức, tổ chức Hội thảo cấp đơn vị thực thi về các giá trị cốt lõi Văn hóa EVNNPT, triển khai ký cam kết thực thi VHDN đến từng cán bộ công nhân viên. Tích cực phổ biến các nội dung về tài liệu Văn hóa EVNNPT thông qua nhiều các hình thức như: Treo Pano về các giá trị cốt lõi, chuẩn mực đạo đức, văn hóa giao tiếp và văn hóa ứng xử tại trụ sở làm việc của TTĐMT3 và các đội, trạm. Tham gia gửi 01 video clip tham dự cuộc thi tuyên truyền VHDN EVNNPT do EVNNPT tổ chức năm 2019 với chủ đề: ” Văn hóa Sử dụng không gian nơi làm việc”, phản ánh những biểu hiện, thói quen xấu nơi công sở, trong lao động sản xuất để thay đổi hành vi ứng xử không phù hợp Văn hóa EVNNPT. Nổi bật trong năm 2019, TTĐMT3 tham gia và đạt giải Ba tại Hội thi Văn hóa EVNNPT trong chuỗi hoạt động nhân 43 năm phát triển của PTC4 nhằm tập trung làm rõ việc thực thi các giá trị cốt lõi của Văn hóa EVNNPT.

Ngoài ra, TTĐMT3 thực hiện tốt các mặt công tác khác theo chỉ đạo Công ty như: Tuyên truyền, An toàn, PCCC, PCTT&TKCN, ANQP, Pháp chế, Môi trường, Đào tạo, bảo vệ hành lang an toàn lưới điện truyền tải…

Phương hướng trong năm 2020, TTĐMT3 tổ chức phổ biến, triển khai thực hiện chủ đề năm 2020 của EVNNPT cùng Nghị quyết số 12/NQ-HĐTV ngày 20/12/2019 của HĐTV EVNNPT về các công việc và nhiệm vụ quan trọng cần tập trung triển khai thực hiện trong năm 2020 và các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được giao, TTĐMT3 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, động viên cán bộ, đảng viên, công nhân viên khắc phục khó khăn, thi đua sản xuất, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra.    

Đẩy mạnh thực thi giá trị cốt lõi văn hóa EVNNPT vào mọi mặt hoạt động của đơn vị quyết tâm nỗ lực, phấn đấu khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao đảm bảo vận hành an toàn lưới điện; sản lượng truyền tải, điện tự dùng tại các trạm thực hiện đạt yêu cầu theo kế hoạch giao, tập trung thực hiện mọi giải pháp nhằm giảm thiểu tối đa sự cố, phấn đấu đạt chỉ tiêu sự cố, năng suất lao động, tổn thất điện năng, hòan thành kế họach công tác sửa chữa, bảo dưỡng các tuyến đường dây, thí nghiệm định kỳ thiết bị…theo chỉ đạo của Công ty.

Đ/c Võ Đình Thủy, UVBTV Đảng ủy EVNNPT, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PTC4 phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đ/c Võ Đình Thủy – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PTC4 nhận xét: Về tổng quan đã biểu dương TTĐMT3 hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2019 được giao, trong đó nhấn mạnh về công tác phân tích đánh giá số liệu điện năng kịp thời, chính xác góp phần đưa ra giải pháp làm giảm tổn thất điện năng so kế hoạch Công ty giao. Tuy nhiên đ/c chỉ ra tồn tại, hạn chế cần khắc phục đề nghị TTĐMT3 tiếp tục phát huy kết quả đạt được, làm tốt hơn nữa. Năm 2020 TTĐMT3 cần tập trung thưc hiện tốt công tác sửa chữa, quản lý vận hành đảm bảo cung cấp điện an toàn liên tục cho các phụ tải.Triển khai thực hiện Nghị quyết 12/NQ-HĐTV, ngày 20/12/2019 của EVNNPT thông qua chủ đề năm 2020 của EVNNPT là: Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020. Ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ của cuộc CMCN 4.0 vào hoạt động sản xuất kinh doanh theo chỉ đạo Công ty. Tiếp tục thực thi Văn hóa EVNNPT trong đó tập trung thực hiện các chuẩn mực đạo đực, giá trị cốt lõi của Văn hóa EVNNPT trong CBCNV. Phối hợp các Phòng chức năng có kế hoạch đào tạo trưởng (phụ trách) các trạm mới được bổ nhiệm, đề bạt quản lý. Về truyền thông bên ngoài cần  gắn kết hơn nữa đối với các báo, đài địa phương để nhận được sự hỗ trợ tích cực trong quản lý an toàn lưới điện từ tổ chức này và luôn làm tốt trong công tác truyền thông nội bộ. Đ/c Giám đốc còn thông tin trong thời gian tới; theo đề án sắp xếp lại khối truyền tải. TTĐMT3 sẽ tiếp nhận toàn bộ khối lượng quản lý lưới điện truyền tải trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (nguyên canh, nguyên cư) từ Truyền tải điện Miền Tây 1 (trực thuộc PTC4).

Như vậy trong năm 2020, quy mô, khối lượng lưới điện được tăng thêm, nâng cao tính ổn định, độ tin cậy, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo cung ứng điện cho 04 tỉnh An Giang, Kiên Giang Cà Mau, Bạc Liêu và nước bạn Campuchia.

Về công tác xây dựng Đảng, đ/c Võ Đình Thủy đánh giá Chi bộ TTĐMT3 đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đ/c đề nghị tiếp tục phát huy các kết quả đạt được, tiếp tục làm tốt công tác phát triển đảng viên, trong đó lưu ý đẩy mạnh phát triển Đảng trong Đoàn viên thanh niên và cán bộ chủ chốt chưa là đảng viên, thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ, công tác kiểm tra giám sát, tiếp tục xây dựng các chương trình hành động, kế hoạch công tác, triển khai các Nghị quyết, chương trình của Đảng ủy cấp trên. Trong đó là việc thực hiện mục tiêu hoàn thành toàn diện kế hoạch 5 năm 2016 – 2020 và Chiến lược EVNNPT đến năm 2025, tầm nhìn 2040 đã đề ra.

Đ/c Trần Quốc Hiệu - Bí thư Chi bộ, Giám đốc TTĐMT3 tiếp thu ý kiến chỉ đạo.

Thay mặt TTĐMT3, đ/c Trần Quốc Hiệu, Bí thư Chi bộ, Giám đốc TTĐMT3 tiếp thu ý kiến chỉ đạo của cấp trên, trân trọng cảm ơn ý kiến đánh giá của đ/c Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PTC4 và xin cam kết Chi bộ. ban lãnh đạo TTĐMT3 cùng tập thể CBCNV sẽ khắc phục những mặt tồn tại, hạn chế, tiếp tục phát huy các kết quả đạt được, phát huy tốt nguồn lực và truyền thống đoàn kết, triển khai có hiệu quả các ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công ty. Đẩy mạnh thực thi giá trị cốt lõi, chuẩn mực đạo đức, ứng xử, giao tiếp trong văn hóa EVNNPT sát với tình hình hoạt động của đơn vị, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch được Công ty giao năm 2020, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu chung của PTC4.

Đ/c Đỗ Thành Trung – TP Tổng hợp TTĐMT3 công bố các quyết định khen thưởng năm 2019.

Tại Hội nghị các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đảng và chuyên môn năm 2019 đã được Lãnh đạo PTC4 và TTĐMT3 trao tặng bằng khen, giấy khen, nhằm tôn vinh, khích lệ tập thể, cá nhân lao động phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Giám đốc PTC4 trao tặng thành tích cho tập thể, cá nhân lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Kết thúc Hội nghị, Ông. Nguyễn Hoàng Anh Vũ - Phó Chủ tịch Công đoàn TTĐMT3 phát đông phong trào năm 2020 trong toàn đơn vị.

Ông Nguyễn Hoàng Anh Vũ - Phó Chủ tịch Công đoàn TTĐMT3 phát động phong trào năm 2020 trong toàn đơn vị.


  • Tăng Thế Hải - TTĐ.MT3


Các Tin khác