Truyền tải điện Miền Tây 3 tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2022

​​​​​​​Sáng ngày 14/01/2022 tại Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, Truyền tải điện Miền Tây 3 (TTĐMT3) đã tổ chức thành công Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất năm 2021 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đ/c Nguyễn Văn Hóa - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty Truyền tải điện 4 (PTC4); cùng tham dự có đ/c Nguyễn Đức Tính - Ủy viên BCH Đảng bộ, Ủy viên BTV Công đoàn, Chánh Văn Phòng; đ/c Dương Văn Tâm - Phó phòng Kế hoạch; đ/c Nguyễn Thành Phương - Phó phòng Kỹ thuật; đ/c Đặng Nam Sơn - Phó phòng TCNS PTC4.

Đ/c Nguyễn Văn Hóa - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc PTC4 và đ/c Trần Quốc Hiệu-UVBCH Đảng bộ PTC4, Bí thư Chi bộ, Giám đốc TTĐMT3 đồng chủ trì Hội nghị

Tham dự Hội nghị về phía Truyền tải điện Miền Tây 3 có đ/c Trần Quốc Hiệu, UV.BCH Đảng bộ PTC4, Bí thư Chi bộ, Giám đốc TTĐMT3, đ/c Châu Sóc Kha, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn TTĐMT3, cùng 20 đại biểu là các đ/c Đảng viên, Trưởng các Phòng, Đội, Trạm, Tổ TTLĐ tham dự tại hội trường TTĐMT3 và 31 đại biểu gồm các đ/c Đảng viên còn lại, Tổ trưởng công đoàn, ATV các Phòng, Đội, Trạm, Tổ TTLĐ tham dự tại các điểm cầu qua Zoom Meeting để đảm bảo thực hiện 5K phòng dịch Covid-19.

Thay mặt lãnh đạo đơn vị, đồng chí Châu Sóc Kha đã trình bày báo cáo công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng năm 2021 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Nội dung báo cáo cũng nêu rõ: Năm 2021, Truyền tải điện Miền Tây 3 thường xuyên được Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc công ty quan tâm, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, công nhân viên có niềm tin vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, lãnh đạo đơn vị. Cấp ủy và chính quyền, nhân dân các địa phương trên địa bàn công tác của Chi bộ luôn giúp đỡ và tạo điệu kiện thuận lợi, hỗ trợ trong công tác sản xuất kinh doanh, công tác xây dựng Đảng, quản lý cán bộ, đảng viên, công tác quốc phòng, an ninh lưới điện.

Đ/c Châu Sóc Kha - Phó Bí thư, Phó giám đốc TTĐMT3 thông qua Báo cáo công tác 2021 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 bùng phát từ tháng 4 đến tháng 9/2021 tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam, trong đó có 03 tỉnh An Giang, Kiên Giang và Cà Mau thuộc địa bàn quản lý lưới điện của TTĐMT3; việc thực hiện các công trình sửa chữa lớn, đầu tư xây dựng phải tạm dừng hoạt động do dịch bệnh và phong tỏa đi lại giữa các địa phương. Ngoài nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo công tác sản xuất kinh doanh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, cấp ủy, lãnh đạo TTĐMT3 phải tập trung nguồn nhân lực. Từ cuối quý III/2021 đến thời điểm hiện nay dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp trên địa bàn công tác của TTĐMT3.

Mặc dù năm 2021 tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp; dưới sự lãnh đạo của Chi ủy TTĐMT3, cán bộ đảng viên, công nhân viên đồng thuận, đoàn kết; đã phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, trở ngại. Lãnh đạo, chỉ đạo TTĐMT3 thực hiện tối ưu các giải pháp sản xuất kinh doanh, tổ chức bố trí lao động để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản kinh tế, kỹ thuật của kế hoạch năm; thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19, vừa sản xuất kinh doanh; đảm bảo vận hành lưới điện truyền tải an toàn, liên tục cung cấp đủ điện cho các tỉnh An Giang, Kiên Giang và Cà Mau và trong khu vực góp phần đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia.

Trong năm 2021, Chi bộ TTĐMT3 hiện có 26 đảng viên/106 CBCNV chiếm tỷ lệ 24,53% tổng số CBCNV. Tập thể Chi ủy chi bộ TTĐMT3 và đơn vị đã thể hiện vai trò hạt nhân lãnh đạo Chi bộ thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, thực hiện công tác chuyển đổi số. TTĐMT3 đã phấn đấu hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, công tác quốc phòng, an ninh được giao năm 2021. Chi ủy chi bộ TTĐMT3 thực hiện nghiêm Cương lĩnh chính trị, điều lệ, nghị quyết của Đảng; duy trì chế độ sinh hoạt chi ủy, chi bộ; Phổ biến đến toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động trong đơn vị các chỉ thị, nghị quyết, quyết định, kết luận, kế hoạch và chương trình hành động của đảng ủy cấp trên; Thông qua cầu truyền hình kết nối với Công ty tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền: Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho 27 cán bộ, đảng viên trong toàn đơn vị, tỉ lệ tham dự đạt 100%; chuyên đề toàn khóa về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho 30 cán bộ, đảng viên trong toàn đơn vị, tỉ lệ tham dự đạt 100%; Cấp ủy đã phổ biến, quán triệt, học tập đến tất cả đảng viên, công nhân viên Nghị quyết số 19/NQ-HĐTV ngày 31/12/2020 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về các công việc và nhiệm vụ quan trọng cần tập trung triển khai thực hiện trong năm 2021; Triển khai toàn bộ cán bộ, đảng viên thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu học tập và làm theo. Theo đó kết quả đạt được trong Chi bộ TTĐMT3 không có cấp ủy viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý, đảng viên có những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

 Về phát triển đảng viên, Chi bộ đã thực hiện kết nạp 04 đảng viên (không đạt theo Nghị quyết năm đề ra là kết nạp ít nhất 07 đảng viên trở lên); vẫn còn một số cán bộ chủ chốt tại Phòng KHVT, Đội TTĐ Rạch Giá, Đội TTĐ Châu Đốc, Đội TTĐ Cà Mau và Trạm 220kV Châu Đốc chưa là đảng viên. Công tác phát triển Đảng chưa tương xứng với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Nguyên nhân do công tác xác minh lý lịch trong năm 2021 chậm do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các địa phương ưu tiên tập trung lực lượng tham gia chống dịch.

Đến hết năm 2021, khối lượng quản lý của TTĐMT3 là 13 tuyến đường dây 220kV (19 phát tuyến) với chiều dài là 850,87 km, tổng số 1300 cột điện và 05 trạm biến áp 220kV với 10 MBA công suất là: 2.313 MVA (so với cùng kỳ không tăng, không giảm).

Về sản lượng điện truyền tải: Trong năm 2021, TTĐMT3 đã tập trung thực hiện đảm bảo vận hành lưới điện truyền tải ổn định, an toàn, bảo đảm cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân trong khu vực 3 tỉnh An Giang, Kiên Giang, Cà Mau và nước bạn Campuchia. Điện truyền tải năm 2021 đạt 6598 tr.kWh thấp hơn 17.1% so với cùng kỳ năm 2020 (7962 tr.kWh), bằng 81.78% so với chỉ tiêu Công ty giao (8067.99 tr.kWh). Công tác quản lý vận hành lưới điện an toàn, liên tục không để xảy ra sự cố lớn, sự cố mất điện diện rộng; không để xảy ra sự cố MBA, sự cố liên quan cháy nổ; không xảy ra sự cố chủ quan; đặc biệt là không có sự cố trạm biến áp, tuy nhiên vẩn còn sự cố về đường dây tăng so với cùng kỳ.

Về tỷ lệ tổn thất điện năng: Đơn vị đã nghiêm túc thực hiện các giải pháp theo chỉ đạo Công ty để giảm tối đa, tổn thất điện năng. Đề ra kế hoạch và tiến độ để thực hiện các giải pháp trên, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc triển khai quyết liệt kế hoạch đề ra. Kết quả tổn thất điện năng đạt 0.81% thấp hơn 0,13% so với cùng kỳ năm 2020, thấp hơn 0.15% so với chỉ tiêu PTC4 giao (1.00%).

Đ/c Trần Văn Lâm - đại diện Phòng Kỹ thuật trình bày tham luận đảm bảo an toàn đối với công tác SCL đường dây có nhiều đơn vị thi công trong tình hình dịch Covid-19.

Công tác ATVSLĐ, PCCC trong năm không để xảy ra tai nạn lao động, bảo đảm an toàn PCCC tại các cơ sở; Công tác SCL đã hoàn thành 23/23 công trình, đạt 100% kế hoạch; Công tác tài chính đã thực hiện tốt công tác tiết kiệm, tối ưu hóa chi chi phí, chống lãng phí và nâng cao hiệu quả sử dụng chi phí hợp lý, hợp lệ, đúng quy định; Các công tác khác như: An ninh quốc phòng, thanh tra bảo vệ, pháp chế, môi trường, viễn thông và công nghệ thông tin,...đều thực hiện tốt.

Về lao động: Đầu năm 2021 tổng số lao động TTĐMT3 là 109 người, trong năm 2021 chấm dứt hợp đồng lao động theo nguyện vọng 01 người, 02 lao động điều chuyển công tác theo nguyện vọng về TTĐ Miền Đông 1, TTĐ Miền Tây 1. Số lao động tính đến 31/12/2021 là 106 người. Bình quân lao động SXKD điện thực hiện năm 2021 là 105,57 người.

Trong năm 2021 thực hiện theo chủ đề về Chuyển đổi số. TTĐMT3 đã ứng dụng mạnh mẽ các phần mềm dùng chung như: D-Office, ERP, IMIS, PMIS, HRMS, e-SCL, MDMS; Ứng dụng các phần mềm Google Meet, Zoom meetings, Google Classroom… để tham gia và tổ chức các khóa bồi huấn, đào tạo online, trong điều kiện không thể tập trung học trực tiếp do ảnh hưởng dịch Covid-19; Ứng dụng tính năng gọi Video call trên Zalo, Viber, quay Video, Chụp ảnh để được thực hiện nhiệm vụ giám sát các Đơn vị thi công khi vào trạm công tác từ xa, không tiếp xúc gần (< 2m), vừa đảm bảo giám sát an toàn thi công và đảm bảo quy tắc 5K phòng tránh lây nhiễm Covid-19 cho lực lượng trực tiếp vận hành tại các trạm; Triển khai họp trực tuyến hàng ngày từ TTĐMT3 đến các phòng, đội, trạm, tổ TTLĐ trực thuộc bằng phần mềm Zoom, Skype để kịp thời điều hành công tác vận hành trên lưới điện; Lắp đặt 11 camera trên đường dây tại các vị trí trọng điểm để theo dõi các trường hợp bất thường trên tuyến đường dây; Sử dụng 3 Flycam để phục vụ cho công tác kiểm tra đường dây đang vận hành, kiểm tra sau sự cố, thay thế việc kiểm tra bằng thủ công, leo trực tiếp lên thân trụ, ra xà, ra dây…. Thực hiện kiểm tra, giám sát, nghiệm thu từ xa công tác kiểm định hệ thống đo đếm trạm 220kV Châu Đốc trong thời giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19; Trong năm 2021 TTĐMT3 đã được Tổng công ty công nhận 10 sáng kiến. Trong đó hiện nay đơn vị đang triển khai áp dụng sáng kiến: Ứng dụng chuyển đổi số để tổng hợp, thống kê kết quả trong công tác kiểm tra định kỳ đường dây truyền tải bằng cách tạo ứng dụng quản lý trực tuyến “QR code, google Drive, google trang tính … kết hợp chụp ảnh có định vị bằng điện thoại thông minh” nhằm nâng cao hiệu quả giám sát và quản lý kỹ thuật đường dây.

Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác truyền thông, trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, TTĐMT3 chủ động tuyên truyền, vận động CBCNV nỗ lực vừa hoàn thành nhiệm vụ được giao, vừa thực hiện nghiêm túc quy định 5K và các quy định về giãn cách xã hội, cách ly phòng dịch, cũng như các chủ trương phòng chống dịch bệnh của các cấp; Hoàn thành tốt công tác triển khai VHDN đúng yêu cầu, chỉ đạo của Công ty Truyền tải điện 4 và theo các kế hoạch đề ra.

Chuyên môn và Công đoàn thường xuyên phối hợp chặt chẽ để đảm bảo CBCNV trong đơn vị có đời sống ổn định yên tâm công tác. Cải thiện môi trường, điều kiện làm việc cho CBCNV. Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách có liên quan trực tiếp đến CBCNV trong TTĐMT3.

Đ/c Phan Hữu Lợi – Đảng viên Chi bộ TTĐMT3 trình bày tham luận Nâng cao vai trò trách nhiệm của đảng viên trong công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ sở.

Phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2022 của Truyền tải điện Miền Tây 3 là rất nặng nề với nhiều khó khăn, thách thức: các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch ngày càng yêu cầu cao hơn; Từ ngày 01/01/2022 TTĐMT3 nhận thêm 111,249 km đường dây từ TTĐMT1; Chuẩn bị sản xuất đường dây 220kV Kiên Bình - Phú Quốc trên không vượt biển.

 

Đ/c Nguyễn Văn Hóa - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc PTC4 phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đ/c Nguyễn Văn Hóa - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc PTC4 nhận xét, đánh giá: Về tổng quan đã biểu dương nỗ lực TTĐMT3 trong việc đảm bảo vận hành an toàn trước tình hình dịch bệnh Covid – 19 và cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 được giao. Tuy nhiên đ/c chỉ ra tồn tại, hạn chế cần khắc phục đề nghị TTĐMT3 tiếp tục phát huy kết quả đạt được, làm tốt hơn nữa. Có giải pháp khắc phục hạn chế về sự cố đường dây; đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ vào hoạt động sản xuất kinh doanh theo chỉ đạo Công ty. Tập trung thực hiện Chủ đề năm 2022 là “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”; tiếp tục đẩy mạnh số hóa các công việc hàng ngày nhằm giảm áp lực cho người lao động để tăng năng suất lao động. Về công tác xây dựng Đảng, trong năm 2022 Chi bộ TTĐMT3 phải nỗ lực kết nạp trên 4 đảng viên đạt tổng số 30 đảng viên theo Nghị quyết của Đảng ủy PTC4 thành lập Đảng bộ bộ phận TTĐMT3 và các chi bộ trực thuộc. Tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ, công tác kiểm tra giám sát, tiếp tục xây dựng các chương trình hành động, kế hoạch công tác, triển khai các Nghị quyết, chương trình của Đảng ủy cấp trên.

Đ/c Trần Quốc Hiệu - Bí thư Chi bộ, Giám đốc TTĐMT3 tiếp thu ý kiến chỉ đạo và kết luận Hội nghị.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đ/c Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc PTC4, thay mặt TTĐMT3 đ/c Trần Quốc Hiệu, Bí thư Chi bộ, Giám đốc TTĐMT3 khẳng định trên cơ sở mục tiêu tổng quát của Công ty. TTĐMT3 xác định mục tiêu nhiệm vụ chủ đề năm 2022 là ”Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả” khắc phục những mặt tồn tại, hạn chế, tiếp tục phát huy các kết quả đạt được, phát huy tốt nguồn lực và truyền thống đoàn kết, triển khai có hiệu quả các ý kiến chỉ đạo của đ/c Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc PTC4. Đẩy mạnh thực thi văn hóa EVNNPT sát với tình hình hoạt động của đơn vị, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch được Công ty giao năm 2022, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu chung của PTC4.

Tại Hội nghị các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đảng và chuyên môn năm 2021 đã được Lãnh đạo PTC4 và TTĐMT3 trao tặng bằng khen, giấy khen, nhằm tôn vinh, khích lệ tập thể, cá nhân lao động phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông. Nguyễn Hoàng Anh Vũ - Phó Chủ tịch Công đoàn TTĐMT3 phát động phong trào năm 2022 trong toàn đơn vị.

Kết thúc Hội nghị, Ông. Nguyễn Hoàng Anh Vũ - Phó Chủ tịch Công đoàn TTĐMT3 phát động phong trào năm 2022 trong toàn đơn vị.

Một số hình ảnh khen thưởng các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác sản xuất năm 2021.

Đ/c Nguyễn Văn Hóa - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc PTC4 trao tặng danh hiệu CSTĐ Cơ sở cho các cá nhân.

Đ/c Nguyễn Văn Hóa - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc PTC4 trao tặng danh hiệu CSTĐ Cơ sở cho các cá nhân.

Đ/c Nguyễn Văn Hóa - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc PTC4 trao tặng thành tích cho Tổ TTLĐ Long Xuyên đạt danh hiệu Cờ thi đua của Công ty Truyền tải điện 4.

Đ/c Trần Quốc Hiệu - UVBCH Đảng bộ PTC4, Bí thư Chi Bộ, Giám đốc TTĐMT3 trao tặng thành tích cho các Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.

Đ/c Trần Quốc Hiệu - Bí thư Chi bộ, Giám đốc TTĐMT3 trao tặng thành tích Giấy khen của Công ty Truyền tải điện 4 cho tập thể:Tổ TTLĐ Cà Mau, Trạm 220kV Rạch Giá, Đội TTĐ Châu Đốc.

 


  • Tăng Thế Hải - TTĐ.MT3