Truyền tải điện Miền đông 1 tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình hiện nay.

Trong thời gian tới, bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ quan trọng truyền tải điện ổn định liên tục để phục vụ nhân dân, TTĐMĐ1 tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về công tác PCCC trong CBCNV. Phối hợp Đài phát thanh các huyện, Thị xã, Thành phố nơi có lưới điện cao áp đi qua để tuyên truyền tới người dân sống dọc hành lang và xung quanh trạm Biến áp những hành vi bị nghiêm cấm trong công tác PCCC. Song song đó, đơn vị tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC, đưa nội dung kiểm điểm về chỉ đạo công tác tuyên truyền PCCC vào nội dung sinh hoạt định kỳ tại đơn vị. Việc chấp hành các quy định pháp luật về PCCC sẽ là tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng.

Công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) đóng vai trò vô cùng quan trọng, là trách nhiệm của mỗi cá nhân và tổ chức doanh nghiệp. Trong thời gian qua công tác PCCC luôn được Ban lãnh đạo Truyền tải điện Miền Đông 1 (TTĐMĐ1) đặc biệt quan tâm chú trọng hàng đầu.

 Ngay từ đầu năm, TTĐMĐ1 triển khai xây dựng kế hoạch tuyên truyền về công tác PCCC để các đơn vị trực thuộc căn cứ kế hoạch thực hiện. Phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu định kỳ tổ chức truyền truyền cho 100% CBCNV tại đơn vị. Trong công tác BVHLATLĐCA; đơn vị gửi văn bản đến UBND các huyện, Thị xã, Thành phố trực thuộc các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Bình Dương để phối hợp tuyên truyền về công tác ngăn ngừa phòng, chống cháy trong, ngoài, gần hành lang lưới điện cao áp và xung quanh Trạm biến áp.

Trong “Tuần lễ Quốc gia an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ” và “Ngày toàn dân phòng chống cháy nổ” TTĐMĐ1 chỉ đạo các đơn vị trực thuộc treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về công tác phòng cháy, chữa cháy theo đúng quy định.

Trong bộ máy hoạt động công tác PCCC&CNCH, Truyền tải điện Miền Đông 1 đã thành lập 1 Ban chỉ đạo và 14 đội PCCC cơ sở trực thuộc, lập Kế hoạch diễn tập phương án chữa cháy tại đơn vị, tuyên truyền đến CBCNV nhằm nâng cao kiến thức an toàn về PCCC&CNCH. Bên cạnh đó, Lãnh đạo rất quan tâm và chú trọng đầu tư trang thiết bị cho công tác phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở. Hiện TTĐMĐ1 có 530 bình chữa cháy dạng khí và bột phân bổ đều cho các đơn vị trực thuộc; mỗi Trạm Biến áp lắp đặt 01 máy bơm công suất lớn. Hằng quý, Truyền tải tổ chức kiểm tra các nội dung về PCCC tại cơ sở nhằm kịp thời phát hiện những tồn tại, thiếu sót để khắc phục, xử lý kịp thời.

Trong thời gian tới, bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ quan trọng truyền tải điện ổn định liên tục để phục vụ nhân dân, TTĐMĐ1 tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về công tác PCCC trong CBCNV. Phối hợp Đài phát thanh các huyện, Thị xã, Thành phố nơi có lưới điện cao áp đi qua để tuyên truyền tới người dân sống dọc hành lang và xung quanh trạm Biến áp những hành vi bị nghiêm cấm trong công tác PCCC. Song song đó, đơn vị tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC, đưa nội dung kiểm điểm về chỉ đạo công tác tuyên truyền PCCC vào nội dung sinh hoạt định kỳ tại đơn vị. Việc chấp hành các quy định pháp luật về PCCC sẽ là tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng.

Nhờ thực hiện tốt công tác PCCC, Truyền tải điện Miền Đông 1 đã không để xảy ra cháy, nổ ngay tại các đơn vị trực thuộc, đảm bảo an toàn tuyệt đối về tính mạng và tài sản cho doanh nghiệp.

Những hình ảnh liên quan:

Sơ đồ, và hệ thống tiêu lệnh, trang cụ PCCC tại trụ sở TTĐMĐ1.

Nhà bơm, tủ để dụng cụ Pccc và trụ nước tại trụ sở TTĐMĐ1

Hệ thống PCCC tại Đội TTĐ Xuân Lộc

Băng rôn PCCC năm 2021 treo tại đội TTĐ Nhơn Trạch

Nhà bơm và hồ nước cứu hỏa tại trạm 220kV Long Thành.

Thực hành thao tác PCCC tại cơ sở

Kiểm tra định kỳ hệ thống PCCC tại Trạm 500kV Sông Mây

Hồ chứa nước cứu hỏa tại trạm 220kV Long Bình


  • Cẩm Hường -Trọng Tĩnh - TTĐMĐ1


Các Tin khác