Truyền tải điện Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức “Chương trình hoạt động Văn hóa về thực thi các giá trị cốt lõi của Văn hóa EVNNPT gắn với công tác quản lý kỹ thuật, quản lý vận hành”

Ngày 16/12/2019, tại trụ sở Truyền tải, Truyền tải điện Thành phố Hồ Chí Minh (TTĐHCM) vừa tổ chức “Chương trình hoạt động Văn hóa về thực thi các giá trị cốt lõi của Văn hóa EVNNPT gắn với công tác quản lý kỹ thuật, quản lý vận hành”.

Toàn cảnh Hội thảo.

Chủ trì chương trình là ông Bùi Văn Hoàng – Bí thư Chi bộ, Giám đốc TTĐHCM và ông Nguyễn Quang Thảo – Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc TTĐHCM.

Tham dự chương trình hoạt động Văn hóa EVNNPT có 60 đại biểu. Về phía Công ty Truyền tải điện 4 (PTC4) có ông Võ Đình Thủy – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PTC4; ông Nguyễn Trung Khoa – Bí thư Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh PTC4; ông Đống Tiến Long – Phó Chủ tịch công đoàn, Phó trưởng phòng Tổ chức & Nhân sự PTC4 và ông Nguyễn Minh Dũng – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Truyền tải điện Miền Đông 2. Về phía TTĐHCM gồm có ông Trần Anh Dũng – Phó Giám đốc TTĐHCM; các ông Trưởng phòng nghiệp vụ, Trưởng trạm biến áp, Đội trưởng đội Truyền tải điện, Đội trưởng đội vận hành và các ông Tổ trưởng Công đoàn, Cán bộ phụ trách công tác tuyên truyền VHDN của các đội, trạm trực thuộc TTĐHCM.

Mở đầu chương trình, ông Trần Minh Phương – Trưởng phòng Tổng hợp trình bày báo cáo về tình hình triển khai, thực hiện Văn hoá EVNNPT trong năm 2019 và phương hướng triển khai, thực hiện năm 2020. Báo cáo đã nêu một số hoạt động triển khai Văn hóa EVNNPT năm 2019 tổ chức khóa đào tạo gồm 4 lớp tập huấn Văn hóa EVNNPT cho CBCNV trực thuộc, do Giám đốc TTĐHCM trực tiếp truyền đạt nhằm giúp toàn thể CBCNV hiểu sâu sắc hơn về Văn hóa EVNNPT; và phổ biến giải thích về các nội dung, ý kiến của khóa đào tạo do ông Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNNPT Đặng Phan Tường hướng dẫn. Trong năm 2019, TTĐHCM và các đội, trạm trực thuộc luôn chú trọng và nghiêm túc thực hiện kế hoạch triển khai, thực thi Văn hoá EVNNPT; TTĐHCM đã thành lập đội ngũ Giảng viên nội bộ và tuyên truyền viên nhằm xây dựng lực lượng nòng cốt trong công tác triển khai, tuyên truyền thực thi Văn hoá EVNNPT trong đơn vị. 100% CBCNV đã được phổ biến các nội dung về tài liệu Văn hóa EVNNPT thông qua việc phát Sổ tay Văn hóa EVNNPT cho từng cá nhân và thực hiện phổ biến kết hợp trong các buổi họp tại các phòng, đội, trạm. TTĐHCM đã hoàn tất lắp treo tại Văn phòng Truyền tải và đội, trạm các bảng hiệu về các giá trị cốt lõi, chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử, văn hóa giao tiếp trong Văn hóa EVNNPT……và thành tích nổi bật nhất trong năm 2019 là TTĐHCM đã đạt Giải nhất tại Hội thi tuyên truyền thực thi Văn hóa EVNNPT năm 2019 do PTC4 tổ chức vào tháng 9/2019.

Tiếp theo chương trình là phần trình bày tham luận của các đội, trạm, phòng Kỹ thuật, các ý kiến thảo luận, đóng góp ý kiến của các Đại biểu; nhận xét của Chủ trì Hội thảo. Chủ đề các tham luận nói về “Việc triển khai và thực hiện các giá trị cốt lõi trong Văn hóa EVNNPT của đơn vị; mối quan hệ biện chứng giữa các giá trị cốt lõi của Văn hóa EVNNPT; thực thi các giá trị cốt lõi để làm tốt công tác quản lý kỹ thuật, quản lý vận hành và ngăn ngừa sự cố”.

Về phần triển khai, thực hiện Văn hóa EVNNPT; phòng, đội, trạm đều nêu lên được công tác triển khai, thực hiện Văn hóa EVNNPT đối với đơn vị mình. Tuy nhiên, theo nhận xét chung của Chủ trì Hội thảo, các phòng, đội, trạm chưa nêu rõ và cụ thể hóa việc thực thi Văn hóa EVNNPT đối với công tác quản lý kỹ thuật, quản lý vận hành.

Theo phần trình bày tham luận của các phòng, đội, trạm, nhìn chung các đơn vị đã nhận thức được 5 giá trị cốt lõi Tuân thủ, Tôn trọng, Trách nhiệm, Tận tâm, Tin tưởng, đều có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, tác động tương hỗ lẫn nhau. 5 giá trị cốt lõi của Văn hóa EVNNPT đều là các giá trị cơ bản, then chốt, quan trọng như nhau và mang tính lâu dài nhất. Tuy nhiên, Chủ trì Hội thảo vẫn đề nghị các phòng, đội, trạm cần tăng cường tuyên truyền, quán triệt để CBCNV hiểu được ý nghĩa, sự cần thiết các giá trị cốt lõi đối với mỗi cá nhân, đơn vị; phân tích mối quan hệ giữa các giá trị cốt lõi với nhau và truyền đạt cho CBCNV thấu hiểu ý nghĩa đầy đủ về giá trị cốt lõi của Văn hóa EVNNPT.

Đối với việc thực thi các giá trị cốt lõi để làm tốt công tác quản lý kỹ thuật, quản lý vận hành và ngăn ngừa sự cố; các phòng, đội, trạm nhận thức rõ các thiếu sót, hạn chế trong việc thực thi các giá trị cốt lõi của Văn hóa EVNNPT đối với các sự cố đã xảy ra trong năm 2019, nguyên nhân đều có yếu tố do CBCNV chưa thực hiện tốt các giá trị cốt lõi của Văn hóa EVNNPT, chủ yếu là tính tuân thủ và tinh thần trách nhiệm.

Phát biểu tại Hội thảo, ông Võ Đình Thủy – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PTC4 đánh giá TTĐHCM và các đội, trạm thực hiện tốt việc triển khai tuyên truyền Văn hóa EVNNPT; CBCNV được tiếp cận và nắm bắt được nội dung tài liệu Văn hóa EVNNPT. Tuy nhiên, công tác triển khai hiện nay chỉ tập trung vào yêu cầu công việc mà chưa chú trọng cảm hóa thay đổi về mặt nhận thức của CBCNV; bởi vì nếu nhận thức tốt thì thực hiện đúng và sẽ cho kết quả làm việc tốt. Ngoài ra, để văn hóa EVNNPT thực sự trở thành kim chỉ nam cho mọi hành động của  mỗi CBCNV, ông Võ Đình Thủy đề nghị TTĐHCM cần đẩy mạnh việc tuyên truyền, thực thi Văn hóa EVNNPT cho các phòng, đội, trạm; định hướng, nâng cao nhận thức của CBCNV về thực hiện 05 giá trị cốt lõi của Văn hóa EVNNPT; cũng như nâng cao ý thức thực thi các chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử và văn hóa giao tiếp của Văn hóa EVNNPT; TTĐHCM cần phát huy vai trò và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, đảng viên trở thành những người gương mẫu, đi đầu trong xây dựng và thực thi Văn hóa EVNNPT, từ đó sẽ tác động vào tư duy nhận thức, tạo niềm tin cho mỗi CBCNV và gắn kết toàn bộ CBCNV trong đơn vị thành một khối đại đoàn kết, thống nhất nhằm góp phần vào sự phát triển của đơn vị nói riêng và PTC4 – EVNNPT nói chung.

Thay mặt TTĐHCM, ông Bùi Văn Hoàng – Bí thư Chi bộ, Giám đốc TTĐHCM phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của ông Võ Đình Thủy và hứa sẽ triển khai thực hiện có hiệu quả tốt trong năm 2020. Ngoài ra, ông Hoàng cũng đề nghị các Đại biểu tuyên truyền sâu rộng về nội dung “Chương trình hoạt động Văn hóa về thực thi các giá trị cốt lõi của Văn hóa EVNNPT gắn với công tác quản lý kỹ thuật, quản lý vận hành” nhằm giúp cho cán bộ quản lý, CBCNV các trạm biến áp, đội Truyền tải điện, đội vận hành nhận thức sâu sắc hơn nữa về mối quan hệ của các giá trị cốt lõi Văn hóa EVNNPT để thực thi văn hóa trong công tác quản lý kỹ thuật, quản lý vận hành, ngăn ngừa sự cố. Chương trình này cũng là hoạt động thiết thực nhằm phát huy vai trò của đội ngũ giảng viên nội bộ và tuyên truyền viên văn hóa doanh nghiệp trong TTĐHCM, vai trò của người đứng đầu đơn vị trong việc triển khai, thực thi Văn hóa EVNNPT./.

Một số hình ảnh liên quan:

ông Trần Minh Phương – Trưởng phòng Tổng hợp báo cáo tình hình triển khai thực hiện Văn hóa EVNNPT năm 2019.

ông Bùi Văn Hoàng và ông Nguyễn Quang Thảo đồng chủ trì Hội thảo.

Đoàn Đại biểu dự hội thảo (hàng trên cùng), dẫn đầu là ông Võ Đình Thủy, Bí thư đảng ủy, Giám đốc Công ty Truyền tải điện 4.

ông Võ Thế Châu – Trưởng trạm 500kV Phú Lâm trình bày về giá trị cốt lõi “Tuân thủ” trong công tác QLKT, QLVH

ông Nguyễn Thiện Tâm – Trưởng phòng Kỹ thuật trình bày về thực thi các giá trị cốt lõi Văn hóa EVNNPT để làm tốt công tác QLKT, QLVH và ngăn ngừa sự cố.

ông Lê Duy Khiêm – Trưởng trạm 220kV Hóc Môn trình bày về giá trị cốt lõi “Tôn trọng” trong công tác QLKT, QLVH

ông Ngô Kinh Luân – Trưởng trạm 220kV Nhà Bè trình bày về giá trị cốt lõi “Tin tưởng” trong công tác QLKT, QLVH

ông Lê Duy Ngọ - Đội trưởng đội TTĐ Thủ Đức trình bày việc rút kinh nghiệm và thực thi các giá trị cốt lõi của Văn hóa EVNNPT qua sự cố xảy ra do xe cẩu vi phạm khoảng cách an toàn điện năm 2019.

ông Nguyễn Thiện Hùng – Đội trưởng đội TTĐ Phú Lâm góp ý nội dung tham luận tại Hội thảo.

ông Nguyễn Bá Điền – Cán bộ phụ trách công tác tuyên truyền VHDN của trạm 500kV Cầu Bông góp ý nội dung tham luận tại Hội thảo.

ông Võ Đình Thủy – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PTC4 phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo.

ông Bùi Văn Hoàng – Bí thư Chi bộ, Giám đốc TTĐHCM phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cho giảng viên nội bộ, tuyên truyền viên về triển khai thực hiện Văn hóa EVNNPT năm 2020.


  • Trần Văn Thái - TTĐ.HCM