Truyền tải điện Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2020

Chiều ngày 17/02/2020, tại trụ sở đơn vị, Truyền tải điện Thành phố Hồ Chí Minh (TTĐHCM) vừa tổ chức thành công Hội nghị Người lao động năm 2020.

Đ/c Bùi Văn Hoàng (bìa trái) và đ/c Nguyễn Quang Thảo chủ trì Hội nghị.

Hội nghị Người lao động (HNNLĐ) năm 2020 do đồng chí (đ/c) Bùi Văn Hoàng – Giám đốc TTĐHCM và đ/c Nguyễn Quang Thảo – Chủ tịch Công đoàn TTĐHCM đồng chủ trì. Tham dự Hội nghị gồm có 59 đại biểu thuộc Ban Giám đốc, Bí thư Chi đoàn, Ban Chấp hành Công đoàn, Trưởng Ban Thanh tra nhân dân và các đại biểu được bầu từ Hội nghị Người lao động các phòng, đội, trạm.

Đ/c Trần Anh Dũng – Phó Giám đốc TTĐHCM trình bày báo cáo của chuyên môn.

Thay mặt lãnh đạo TTĐHCM, đ/c Trần Anh Dũng – Phó Giám đốc trình bày báo cáo của chuyên môn đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết HNNLĐ năm 2019, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 của TTĐHCM và phương hướng hoạt động năm 2020; Tình hình thực hiện thi đua, khen thưởng, kỷ luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo, ……. liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; Quán triệt sâu rộng và triển khai thực hiện có hiệu quả các công việc và nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai thực hiện trong năm 2020; phương án sắp xếp lại lao động trong tiến trình tái cơ cấu; ứng dụng công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0; xây dựng các trung tâm vận hành, trạm biến áp không người trực; thực thi và phát triển Văn hóa EVNNPT……

Theo đó, trong năm 2019, TTĐHCM cơ bản hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ và hiệu quả công việc đã được đưa vào Nghị quyết Hội nghị Người lao động năm 2019. Trong đó, sản lượng điện truyền tải năm 2019 là 33 tỷ 798 triệu kWh, bằng 16,96 % sản lượng truyền tải của toàn EVNNPT; cả 03 chỉ tiêu tỷ lệ tổn thất điện năng đều thực hiện tốt, đặc biệt là đối với lưới 220kV đạt 0,38% so với chỉ tiêu giao là 0,43% và lưới chung đạt 0,42% so với chỉ tiêu giao là 0,47%; thực hiện hoàn thành 100% kế hoạch sửa chữa lớn gồm 76 công trình với tổng giá trị dự toán là 122,284 tỷ đồng; hoàn thành 100% kế hoạch sửa chữa thường xuyên gồm 29 công trình; Về công tác tuyên truyền, thực thi Văn hóa EVNNPT, tại hội thảo thực thi các giá trị cốt lõi của Văn hóa EVNNPT gắn với công tác quản lý kỹ thuật, quản lý vận hành được tổ chức trong tháng 12/2019, TTĐHCM được đ/c Võ Đình Thủy - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PTC4 đánh giá cao các hoạt động văn hóa, tuyên truyền về VHDN; các chỉ tiêu nhiệm vụ còn lại trong năm 2019 đều hoàn thành.

Đ/c Trần Minh Phương – Phó Chủ tịch Công đoàn TTĐHCM trình bày báo cáo của Ban chấp hành Công đoàn.

Đại diện Ban chấp hành Công đoàn TTĐHCM, đ/c Trần Minh Phương – Phó Chủ tịch Công đoàn trình bày báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Thỏa ước lao động tập thể; hợp đồng lao động, nội quy lao động, an toàn, vệ sinh lao động, các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, đối thoại tại TTĐHCM và báo cáo kết tổng hợp quả tổ tổ chức HNNLĐ năm 2020 của các phòng, đội, trạm trực thuộc TTĐHCM.

Trong năm 2019, TTĐHCM thực hiện đúng theo quy định về việc đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của Người lao động trong đơn vị như về Hợp đồng lao động, bảo đảm việc làm, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, tiền lương, tiền thưởng, đào tạo, vệ sinh an toàn lao động…….. HNNLĐ năm 2020 cấp phòng, đội, trạm đã tiến hành thực hiện đầy đủ các nội dung theo hướng dẫn của TTĐHCM; có tổ chức thảo luận, đóng góp ý kiến, bàn biện pháp nhằm hoàn thành nhiệm vụ sản xuất; đóng góp ý kiến về các quy định hiện hành liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động. Đa phần các phòng, đội, trạm đều thống nhất với các quy chế, quy định đang còn hiệu lực. Ngoài ra, có một số ý kiến gửi Hội nghị Người lao động cấp Truyền tải chủ yếu tập trung xoay quanh các vấn đề về quản lý kỹ thuật, an toàn bảo hộ lao động, nhân sự và các chế độ liên quan đến Công đoàn. Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, về phía chuyên môn, Công đoàn và các phòng nghiệp vụ đã nghiên cứu và phúc đáp cụ thể cho các phòng, đội, trạm.

Tiếp theo, Hội nghị cũng đã dành thời gian để các Đại biểu trao đổi, đóng góp ý kiến cho các mặt hoạt động nhằm hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 và hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch 05 năm 2016-2020; thảo luận về Thỏa ước lao động tập thể, Nội quy lao động của EVNNPT, các quy chế, quy định còn hiệu lực. 100% đại biểu nhất trí Nội quy lao động và Thỏa ước lao động tập thể của EVNNPT đang áp dụng, nhất trí các quy chế, quy định còn hiệu lực, không có ý kiến đóng góp hoặc sửa đổi.

Đ/c Bùi Văn Hoàng – Bí thư Chi bộ, Giám đốc TTĐHCM phát biểu kết luận và chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đ/c Bùi Văn Hoàng nhấn mạnh: Năm 2019, TTĐHCM thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao; Tuy nhiên, việc thực hiện nhiệm vụ xuyên suốt của TTĐHCM nói riêng và PTC4 nói chung là nâng cao hiệu quả vận hành lưới truyền tải điện và nâng cao năng suất lao động; TTĐHCM cần phải chú trọng công tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh áp dụng công nghệ, tiến bộ khoa học kỹ thuật của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất. Tuyên truyền, giải thích, công khai minh bạch về các chính sách cũng như kế hoạch tái cơ cấu, xây dựng các Trung tâm vận hành và trạm biến áp không người trực để CBCNV yên tâm phục vụ sản xuất. Đ/c Bùi Văn Hoàng mong muốn Ban Giám đốc TTĐHCM nỗ lực hết mình trong công tác chỉ đạo, đôn đốc, kêu gọi sự đoàn kết, phấn đấu vượt qua các khó khăn của tập thể CBCNV, phấn đấu khắc phục các tồn tại, hạn chế, ra sức thi đua sáng tạo trong mọi lĩnh vực của công tác truyền tải để hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 và hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch 05 năm 2016-2020; đảm bảo vận hành an toàn, liên tục, ổn định lưới truyền tải điện thuộc phạm vi quản lý.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu thống nhất bầu ra 18 đại biểu đại diện TTĐHCM tham dự Hội nghị Người lao động cấp công ty năm 2020, bầu lại Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020-2021.

Kết thúc hội nghị, TTĐHCM thông qua Nghị quyết hội nghị Người lao động năm 2020 bao gồm 12 mục tiêu và 10 nhóm giải pháp triển khai thực hiện nhằm phấn đấu hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch được giao trong năm 2020 và hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch 05 năm 2016-2020.

Một số hình ảnh liên quan:

Toàn cảnh Hội nghị.

Đ/c Nguyễn Chánh Tính – Tổ trưởng bầu cử công bố kết quả bầu Đại biểu tham dự Hội nghị Người lao động PTC4 năm 2020.

Đ/c Lê Minh Tuấn – Thư ký Hội nghị thông qua Nghị quyết Hội nghị Người lao động năm 2020.

Đại biểu biểu quyết thống nhất Nghị quyết Hội nghị Người lao động năm 2020.


  • Trần Văn Thái - TTĐ.HCM