Truyền tải điện Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2022

Tập thể CBCNV cùng Ban lãnh đạo TTĐHCM nỗ lực hết mình trong công tác; phát huy tốt truyền thống đoàn kết, phấn đấu vượt qua các khó khăn, phấn đấu khắc phục các tồn tại, hạn chế, ra sức thi đua sáng tạo trong mọi lĩnh vực của công tác truyền tải điện để thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 và hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch 05 năm 2021-2025.

Ngày 28/02/2022, tại trụ sở đơn vị, Truyền tải điện Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức thành công Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2022.

Đồng chủ trì Hội nghị là 02 đồng chí (đ/c) Bùi Văn Hoàng – Bí Đảng ủy, Giám đốc Truyền tải điện Thành phố Hồ Chí Minh (TTĐHCM) và đ/c Trần Minh Phương – Phó Chủ tịch Công đoàn TTĐHCM.

Tham dự Hội nghị gồm 15 Đại biểu đương nhiên thuộc Bí thư Đảng ủy, Bí thư Chi bộ, Ban Giám đốc; Trưởng, phó Phòng; Ban chấp hành Công đoàn TTĐHCM; Bí thư Chi đoàn; Trưởng Ban Thanh tra nhân dân và 43 Đại biểu được bầu từ Hội nghị Người lao động cấp phòng, đội, trạm, tổ thao tác lưu động trực thuộc TTĐHCM. Tổng cộng có 61 Đại biểu tham dự Hội nghị hôm nay.

Toàn cảnh Hội nghị

Thay mặt lãnh đạo chuyên môn, đ/c Trần Anh Dũng – Phó Giám đốc TTĐHCM trình bày báo cáo của chuyên môn đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị Người lao động (HNNLĐ) năm 2021, kết quả thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ được giao năm 2021 của TTĐHCM và phương hướng hoạt động năm 2022; Tình hình thực hiện thi đua, khen thưởng, kỷ luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo,…. liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; Quán triệt sâu rộng và triển khai thực hiện có hiệu quả các công việc và nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai thực hiện trong năm 2022; phương án sắp xếp lại lao động trong tiến trình tái cơ cấu; ứng dụng công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0; thực thi và phát triển Văn hóa EVNNPT,……

Theo báo cáo, năm 2021 TTĐHCM tiếp tục là đơn vị thuộc nhóm đầu trong các Truyền tải điện về sản lượng truyền tải và giảm tổn thất điện năng; tổng sản lượng điện truyền tải là 31,564 tỷ kWh, đạt 91,39% kế hoạch được giao, bằng 34,61% tổng sản lượng truyền tải của PTC4 và là đơn vị Truyền tải điện đạt sản lượng truyền tải cao hàng đầu trong EVNNPT; Tổn thất điện năng đạt hiệu quả tốt so với chỉ tiêu giao, lưới chung đạt 0,32/0,41; lưới 500kV đạt 0,09/0,15; lưới 220kV đạt 0,29/0,32. Năm 2021, TTĐHCM thực hiện đạt 05/06 chỉ tiêu suất sự cố, không để xảy ra sự cố chủ quan. Các nhiệm vụ công tác khác trong năm 2021 đều được đơn vị thực hiện hoàn thành tốt.

Đ/c Bùi Văn Hoàng (bìa trái) và đ/c Trần Minh Phương cùng chủ trì Hội nghị

Ngoài ra, đợt bùng phát dịch bệnh Covid-19 lần thứ 4 trong năm 2021, Thành phố Hồ Chí Minh bị ảnh hưởng nhiều nhất; trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến rất phức tạp, tập thể CBCNV quản lý vận hành trạm biến áp phải thực hiện cô lập tập trung sau ca trực tại đơn vị nhiều tháng ròng; tuy nhiên, tập thể CBCNV TTĐHCM phát huy tốt truyền thống đoàn kết – thống nhất, cùng tinh thần trách nhiệm – tận tâm của “người lính truyền tải điện”, đảm bảo vận hành an toàn, liên tục, ổn định lưới truyền tải điện thuộc phạm vi quản lý. TTĐHCM đã làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNV trong thời gian thực hiện cô lập tập trung sau ca trực.

Năm 2021 là năm đầu tiên kể từ khi thành lập năm 2015, TTĐHCM đạt được thành tích xuất sắc dẫn đầu trong các đơn vị thuộc Công ty Truyền tải điện 4 (PTC4) và thuộc top 3 Truyền tải điện khu vực trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia. Ghi nhận những nỗ lực của tập thể CBCNV TTĐHCM trong năm qua, PTC4 đã đề xuất và được EVNNPT thống nhất khen thưởng cho tập thể TTĐHCM danh hiệu “Cờ thi đua xuất sắc” của EVNNPT năm 2021.

Đ/c Trần Minh Phương – Phó Chủ tịch Công đoàn TTĐHCM báo cáo tại Hội nghị

Đại diện Ban chấp hành Công đoàn TTĐHCM, đ/c Trần Minh Phương – Phó Chủ tịch Công đoàn trình bày báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, Nội quy lao động; hợp đồng lao động; an toàn, vệ sinh lao động; các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, đối thoại tại TTĐHCM và báo cáo tổng hợp kết quả tổ tổ chức HNNLĐ năm 2022 của các phòng, đội, trạm, tổ thao tác lưu động (TTTLĐ) trực thuộc TTĐHCM.

Theo đó, năm 2021 Công đoàn TTĐHCM phối hợp cùng chuyên môn thực hiện tốt về việc đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của Người lao động trong đơn vị như về Hợp đồng lao động, bảo đảm việc làm, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, tiền lương, tiền thưởng, đào tạo, vệ sinh an toàn lao động…….. HNNLĐ năm 2022 cấp phòng, đội, trạm, TTTLĐ đã tiến hành thực hiện đầy đủ các nội dung theo hướng dẫn của TTĐHCM; có tổ chức thảo luận, đóng góp ý kiến, bàn biện pháp nhằm hoàn thành nhiệm vụ sản xuất; đóng góp ý kiến về các quy định hiện hành liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động. Đa phần các phòng, đội, trạm, TTTLĐ đều thống nhất với các quy chế, quy định đang còn hiệu lực. Ngoài ra, có một số ý kiến gửi lên Hội nghị Người lao động cấp Truyền tải chủ yếu tập trung xoay quanh các vấn đề về bảo hộ lao động, nhân sự và các chế độ liên quan đến Công đoàn. Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, phía chuyên môn, Công đoàn và các phòng nghiệp vụ đã nghiên cứu, phúc đáp cụ thể cho các phòng, đội, trạm, TTTLĐ.

Đại biểu tham dự Hội nghị biểu quyết trong thời gian thảo luận của Hội nghị

Tiếp theo, Hội nghị dành nhiều thời gian để các Đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến cho các mặt hoạt động của TTĐHCM nhằm hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2022 và hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch 05 năm 2021-2025; thảo luận về Thỏa ước lao động tập thể, Nội quy lao động của EVNNPT, các quy chế, quy định còn hiệu lực của Tổng công ty, Công ty, TTĐHCM. 100% đại biểu nhất trí Nội quy lao động và Thỏa ước lao động tập thể của EVNNPT đang áp dụng, nhất trí các quy chế, quy định còn hiệu lực, không có ý kiến đóng góp hoặc sửa đổi.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đ/c Bùi Văn Hoàng – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc TTĐHCM nhắc lại đánh giá của Lãnh đạo Công ty Truyền tải điện 4 về sự phát triển vượt bật của TTĐHCM; năm 2021, một năm đầy khó khăn thách thức do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng tập thể CBCNV đơn vị đã tích cực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ kế hoạch được giao; tập thể CBCNV trong đơn vị ngày càng phát huy tốt truyền thống Đoàn kết – Thống nhất nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ, qua đó góp phần không nhỏ vào sự phát triển chung của đơn vị và Công ty. Tuy nhiên, trong TTĐHCM vẫn còn để xảy ra sự cố do thiếu sót trong công tác giám sát, nghiệm thu dẫn đến không phát hiện toán công tác sai sót khi thực hiện cài đặt trị số cho relay F67 (Micom P141) ngăn 174 trạm 220kV Long An dẫn đến sự cố ngày 01/01/2021. Đây là nội dung cần được phân tích rõ thêm nguyên nhân về mặt quản lý vận hành và thảo luận, đề xuất thay đổi cách quản lý hiện nay, cũng như các giải pháp kỹ thuật khác để không xảy ra lập lại trong thời gian tới. Ngoài ra, đ/c Bùi Văn Hoàng đề nghị tập thể lãnh đạo TTĐHCM cần thảo luận sâu về giải pháp nhằm sử dụng hiệu quả nguồn lực trong đơn vị; Đảng ủy bộ phận TTĐHCM cần phải làm tốt hơn nữa trong công tác dân vận; Công đoàn TTĐHCM cần tăng cường công tác truyền thông, vận động để CBCNV nắm rõ về tình hình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, cũng như Công đoàn thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của CBCNV; qua đó giúp nâng cao sự gắn kết của CBCNV với đơn vị và CBCNV yên tâm trong công tác nhằm cống hiến lâu dài cho sự phát triển chung.

Đ/c Bùi Văn Hoàng – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc TTĐHCM phát biểu tại Hội nghị

Đ/c Hoàng nhấn mạnh, để thực hiện tốt chủ đề năm 2022 là “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”, TTĐHCM cần phải chú trọng công tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh áp dụng công nghệ, tiến bộ khoa học kỹ thuật của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất; đảm bảo vận hành hệ thống điện ổn định, an toàn trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 vẫn còn tiếp diễn; kịp thời tiếp cận, ứng dụng các công nghệ mới, tích cực thực hiện công tác chuyển đổi số; chủ động, linh hoạt đề ra các kế hoạch hoạt động sản xuất phù hợp với tình hình dịch bệnh trên địa bàn quản lý. Tuyên truyền, công khai minh bạch về các chính sách cũng như kế hoạch tái cơ cấu, đưa vào trạm biến áp không người trực để CBCNV yên tâm phục vụ sản xuất. Đ/c Hoàng kêu gọi tập thể CBCNV cùng Ban lãnh đạo TTĐHCM nỗ lực hết mình trong công tác; phát huy tốt truyền thống đoàn kết, phấn đấu vượt qua các khó khăn của tập thể CBCNV, phấn đấu khắc phục các tồn tại, hạn chế, ra sức thi đua sáng tạo trong mọi lĩnh vực của công tác truyền tải điện để thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 và hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch 05 năm 2021-2025.

Đ/c Bùi Văn Hoàng – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc TTĐHCM biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị Người lao động năm 2022

Cũng tại Hội nghị, các Đại biểu thống nhất bầu ra 19 Đại biểu đại diện TTĐHCM tham dự Hội nghị Người lao động cấp Công ty Truyền tải điện 4 năm 2022 và bầu lại Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2022-2024.

Kết thúc hội nghị, TTĐHCM thông qua Nghị quyết hội nghị Người lao động năm 2022 nhằm định hướng thực hiện mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch được giao trong năm 2022 và thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch 05 năm 2021-2025.

Đ/c Phạm Văn Chung – Tổ trưởng Tổ bầu cử công bố kết quả kiểm phiếu bầu Đại biểu tham dự HNNLĐ cấp PTC4 năm 2022