Truyền tải điện Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020

Sáng ngày 09/01/2020, tại hội trường Truyền tải, Truyền tải điện Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Toàn cảnh Hội nghị

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí (đ/c) Nguyễn Văn Hóa, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty Truyền tải điện 4 (PTC4); cùng các đ/c là Lãnh đạo các phòng KTTT&PC, phòng Kỹ thuật và đ/c Nguyễn Minh Dũng, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Truyền tải điện Miền đông 2. Về phía Truyền tải điện Thành phố Hồ Chí Minh (TTĐHCM) có đ/c Bùi Văn Hoàng, Bí thư Chi bộ, Giám đốc TTĐHCM; các đ/c Đảng viên thuộc Chi bộ TTĐHCM; các đ/c Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Chi đoàn TTĐHCM và các đ/c là Trưởng, Phó, tổ Trưởng Công đoàn các phòng, đội, trạm trực thuộc TTĐHCM.

đ/c Nguyễn Quang Thảo trình bày cáo tổng kết công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng năm 2019

Thay mặt Lãnh đạo TTĐHCM, đ/c Nguyễn Quang Thảo – Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn trình bày cáo tổng kết công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng năm 2019.

Trong năm 2019, Chi ủy đã triển khai phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên 03 kết luận, 07 quy định, 03 chỉ thị, 15 nghị quyết, 04 chương trình hành động, 03 hướng dẫn, 05 kế hoạch và 01 quyết định của Trung ương và Đảng ủy các cấp để nắm bắt và triển khai thực hiện; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, CNV thi đua lao động sản xuất, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch được giao. Về công tác xây dựng Đảng, năm 2019 Chi bộ TTĐHCM thực hiện tốt nhiệm vụ về xây dựng Đảng theo Nghị quyết đề ra, công tác chính trị tư tưởng thực hiện thường xuyên, kịp thời và hiệu quả. Công tác tổ chức và cán bộ được thực hiện  đúng quy định, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Công tác lãnh đạo các đoàn thể được quan tâm, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về chất cho hoạt động đoàn thể. Đối với công tác phát triển đảng, Chi bộ TTĐHCM kết nạp được 06 đảng viên mới, được Đảng ủy PTC4 đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ. Kết quả kiểm điểm, đánh giá xếp loại đảng viên năm 2019 có 06/35 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 29 hoàn thành tốt nhiệm vụ; Chi bộ TTĐHCM được xếp loại: “Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019”. Cũng trong năm 2019, Công đoàn TTĐHCM được xếp loại “Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc”; Chi đoàn TTĐHCM được xếp loại “Chi đoàn xuất sắc”.

đ/c Lê Duy Ngọ - Đội trưởng đội TTĐ Thủ Đức trình bày tham luận “Ngăn ngừa sự cố do phương tiện vi phạm khảng cách an toàn điện”

Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, TTĐHCM quản lý vận hành hệ thống truyền tải điện thuộc khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Long An; bao gồm 53 đường dây truyền tải (11 đd 500kV và 42 đd 220kV) tổng chiều dài 767,848 km và 12 trạm biến áp (03 trạm 500kV và 09 trạm 220kV), tổng dung lượng khả dụng là 11739 MVA. Tổng sản lượng điện truyền tải năm 2019 là 33 tỷ 798 triệu kWh, bằng 16,96 % sản lượng truyền tải của toàn EVNNPT; cả 03 chỉ tiêu tỷ lệ tổn thất điện năng (TTĐN) đều thực hiện tốt, đặc biệt là đối với lưới 220kV đạt 0,38% so với chỉ tiêu giao là 0,43% và lưới chung đạt 0,42% so với chỉ tiêu giao là 0,47%. Năm 2019, TTĐHCM thực hiện hoàn thành 100% kế hoạch sửa chữa lớn gồm 76 công trình với tổng giá trị dự toán là 122,284 tỷ đồng; hoàn thành 100% kế hoạch sửa chữa thường xuyên gồm 29 công trình….Về công tác tuyên truyền, thực thi Văn hóa EVNNPT, tại hội thảo thực thi các giá trị cốt lõi của Văn hóa EVNNPT gắn với công tác quản lý kỹ thuật, quản lý vận hành được tổ chức trong tháng 12/2019, TTĐHCM được đ/c Võ Đình Thủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PTC4 đánh giá cao các hoạt động văn hóa, tuyên truyền về VHDN. Tuy nhiên, đối với công tác QLVH thực hiện chưa đạt, cần chấn chỉnh, khắc phục trong năm 2020.

đ/c Nguyễn Văn Hóa – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc PTC4 phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hóa, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc PTC4 nhận xét: Năm 2019, TTĐHCM thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch được giao, đảm bảo cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế, chính trị, xã hội và an ninh quốc phòng; đối với công tác ngăn ngừa sự cố lưới 220kV, đề nghị TTĐHCM khẩn trương triển khai các giải pháp đã đề ra nhằm giảm thiểu nguy cơ xảy ra sự cố trong năm 2020. Triển khai nhiệm vụ năm 2020, TTĐHCM cần tiếp tục phát huy các kết quả đạt được, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch được giao, trong đó cần lưu ý về việc thực hiện kế hoạch đưa các trạm biến áp 220kV vào vận hành theo chế độ không người trực; tăng cường giám sát thi công tại trạm biến áp, nhất là trạm có tính chất đặc biệt quan trọng, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người và thiết bị; đặc biệt là triển khai thực hiện về ứng dụng công nghệ 4.0 vào công tác quản lý vận hành lưới điện truyền tải. Đồng chí Nguyễn Văn Hóa còn nhấn mạnh: Trong năm 2020, chúng ta không phải chỉ tập trung thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu của năm mà cần phải “Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016-2020” theo chủ đề năm 2020 của EVNNPT. Đối với công tác tuyên truyền thực thi Văn hóa EVNNPT, cần đẩy mạnh việc thực thi các giá trị cốt lõi của Văn hóa EVNNPT gắn với công tác quản lý kỹ thuật, quản lý vận hành, đặc biệt triển khai sâu rộng hơn nữa về các chuẩn mực đạo đức của Văn hóa EVNNPT gắn với tất cả các mặt công tác trong đơn vị.

Về công tác xây dựng Đảng, đồng chí Nguyễn Văn Hóa đánh giá cao các kết quả đạt được của Chi bộ TTĐHCM trong năm qua. Trong năm 2020, đồng chí Hóa đề nghị Chi bộ TTĐHCM tiếp tục phát huy các kết quả đạt được, thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ, công tác kiểm tra giám sát, tiếp tục xây dựng các chương trình hành động, kế hoạch công tác, triển khai các Nghị quyết, Chương trình của Đảng ủy cấp trên; tập trung lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục người lao động, chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chăm lo tốt đời sống vật chất, văn hóa tinh thần, cho người lao động.

đ/c Bùi Văn Hoàng – Bí thư Chi bộ, Giám đốc TTĐHCM phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo PTC4

Thay mặt toàn thể CBCNV TTĐHCM, đồng chí Bùi Văn Hoàng – Bí thư Chi bộ, Giám đốc TTĐHCM tiếp thu các ý kiến chỉ đạo và trân trọng cảm ơn ý kiến đánh giá của đồng chí Nguyễn Văn Hóa; Chi bộ TTĐHCM, Ban giám đốc Truyền tải cam kết nỗ lực hết mình trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tập thể CBCNV, phấn đấu khắc phục các tồn tại, hạn chế, ra sức thi đua sáng tạo trong mọi lĩnh vực của công tác truyền tải điện để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 và tập trung rà soát, thực hiện hoàn thành Kế hoạch 05 năm 2016-2020; đảm bảo truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định, góp phần phục vụ cho sự phát triển chung của đất nước.

Tại Hội nghị các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng và chuyên môn năm 2019 đã được Lãnh đạo PTC4 trao tặng bằng khen, giấy khen, nhằm tôn vinh, khích lệ tinh thần để tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2020. Kết thúc chương trình Hội nghị, đ/c Nguyễn Quang Thảo – Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc TTĐHCM phát động phong trào thi đua năm 2020 trong tập thể cán bộ công nhân viên TTĐHCM thông qua Chỉ thị liên tịch về việc tổ chức phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2020 của TTĐHCM.

Một số hình ảnh liên quan:

đ/c Trần Minh Phương – Trưởng phòng Tổng hợp công bố các quyết định khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng và chuyên môn năm 2019

đ/c Nguyễn Văn Hóa trao Giấy khen của Đảng ủy PTC4 cho các đảng viên có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2019

đ/c Nguyễn Văn Hóa trao Bằng khen của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho đ/c Võ Thế Châu – Trưởng trạm 500kV Phú Lâm

đ/c Nguyễn Văn Hóa trao Cờ thi đua xuất sắc PTC4 cho Đội TTĐ Phú Lâm.

đ/c Nguyễn Văn Hóa trao Giấy khen PTC4 cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chuyên môn năm 2019

đ/c Nguyễn Văn Hóa trao Giấy khen cho các cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” năm 2019


  • Trần Văn Thái - TTĐ.HCM


Các Tin khác