Truyền tải điện Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo quản lý kỹ thuật, vận hành trạm biến áp năm 2019 và định hướng năm 2020

Ngày 14/01/2020 tại trụ sở đơn vị, Truyền tải điện Thành phố Hồ Chí Minh (TTĐHCM) vừa tổ chức Hội thảo quản lý kỹ thuật, vận hành trạm biến áp (TBA) năm 2019 và định hướng năm 2020 nhằm đề ra các giải pháp và tổ chức thực hiện ngăn ngừa, giảm thiểu sự cố TBA.

Toàn cảnh Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có 131 đại biểu gồm Ban Giám đốc TTĐHCM; cán bộ các phòng Kỹ thuật, Kế hoạch vật tư, Tổng hợp và Trưởng, phó, Điều hành viên 12 TBA trực thuộc TTĐHCM. Chủ trì buổi Hội thảo là đồng chí (đ/c) Bùi Văn Hoàng – Bí thư Chi bộ, Giám đốc TTĐHCM và đ/c Trần Anh Dũng – Phó Giám đốc TTĐHCM.

Đ/c Bùi Văn Hoàng (bìa trái) và đ/c Trần Anh Dũng đồng chủ trì Hội thảo.

Tính đến 31/12/2019, TTĐHCM quản lý vận hành 53 đường dây truyền tải (11 đd 500kV và 42 đd 220kV) tổng chiều dài 767,848 km và 12 trạm biến áp với 3 trạm 500kV và 9 trạm 220kV, tổng dung lượng khả dụng là 11.739 MVA.

Mở đầu buổi Hội thảo, đ/c Nguyễn Thiện Tâm, Trưởng phòng Kỹ thuật đã trình bày về thực trạng công tác quản lý kỹ thuật, vận hành TBA năm 2019 và phương hướng thực hiện năm 2020. Trong đó, đ/c Tâm đã nêu rõ các kết quả thực hiện được trong năm 2019; nổi bật là sản lượng điện truyền tải năm 2019 là 33 tỷ 798 triệu kWh, bằng 16,96 % sản lượng truyền tải của toàn EVNNPT; cả 03 chỉ tiêu tỷ lệ tổn thất điện năng (TTĐN) đều thực hiện tốt, đặc biệt là đối với lưới 220kV đạt 0,38% so với chỉ tiêu giao là 0,43% và lưới chung đạt 0,42% so với chỉ tiêu giao là 0,47%. Ngoài ra, đ/c Tâm cũng đã nêu các nội dung thực hiện chưa đạt trong năm 2019, nguyên nhân và biện pháp khắc phục; phân tích nguyên nhân về mặt quản lý vận hành đối với các sự cố đã xảy ra trong phạm vi các TBA của TTĐHCM và đề xuất thay đổi cách quản lý hiện nay, cũng như các giải pháp để đẩy lùi nguy cơ sự cố.

Trong phần thảo luận các giải pháp, phương pháp thực hiện các giải pháp nhằm vận hành an toàn, liên tục, ổn định các trạm biến áp trong năm 2020 và các năm tiếp theo, các đại biểu đã nêu ý kiến đánh giá hiệu quả thực hiện các giải pháp kỹ thuật ngăn ngừa sự cố năm 2019 và đề xuất bổ sung các giải pháp ngăn ngừa, giảm thiểu sự cố trong năm 2020; các đại biểu đã đặt ra nhiều tình huống, nhiều giả định khác nhau, cũng như các khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý vận hành TBA, đặc biệt là công tác quản lý vận hành các TBA 220kV đưa vào thực hiện không người trực trong năm 2020 để cùng nhau thảo luận, đưa ra các giải pháp, phương hướng triển khai thực hiện nhằm đạt hiệu quả cao trong công tác quản lý kỹ thuật, vận hành TBA.

Đ/c Bùi Văn Hoàng, Giám đốc TTĐ.HCM phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, đ/c Bùi Văn Hoàng đã yêu cầu các phòng nghiệp vụ, TBA tập trung thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu của năm và “Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016-2020” theo chủ đề năm 2020 của EVNNPT; Nghị quyết số 12/NQ-HĐTV của Hội đồng thành viên EVNNPT ngày 20/12/2019 về các công việc và nhiệm vụ quan trọng cần tập trung triển khai thực hiện trong năm 2020; triển khai ứng dụng có hiệu quả các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật vào công tác quản lý vận hành của TTĐHCM.

Kết luận Hội thảo, đ/c Bùi Văn Hoàng nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm cần chú trọng thực hiện là đẩy lùi các nguy cơ sự cố, rút kinh nghiệm các sự cố có tính chất tương tự năm 2019, tuyệt đối không để xảy ra sự cố do chủ quan; thực hiện các giải pháp để giảm tối đa tổn thất điện năng và sự cố. Ngoài ra, cần tiếp tục thực hiện kỷ cương, kỷ luật trong vận hành & gắn trách nhiệm cá nhân với chất lượng công tác quản lý vận hành, quản lý kỹ thuật và giảm thiểu sự cố trên lưới điện truyền tải nhằm đảm bảo yêu cầu vận hành an toàn, đảm bảo đạt các yêu cầu chỉ tiêu kỹ thuật, chỉ tiêu suất sự cố TBA năm 2020; gắn chặt việc thực thi Văn hóa EVNNPT với công tác quản lý kỹ thuật, quản lý vận hành và triển khai thực hiện sâu rộng hơn nữa về các nội dung khác của Văn hóa EVNNPT như Văn hóa ứng xử, Văn hóa giao tiếp…..gắn với tất cả các mặt công tác trong toàn TTĐHCM.

Đ/c Nguyễn Thiện Tâm trình bày về công tác quản lý kỹ thuật năm 2019 và các giải pháp thực hiện trong năm 2020.

Các đại biểu đăng ký phát biểu thảo luận tại Hội thảo.

Đ/c Hồ Đình Nguyên – ĐHV trạm 220kV Tao Đàn phát biểu tại Hội thảo.

Đ/c Nguyễn Bá Điền – ĐHV trạm 500kV Cầu Bông phát biểu tại Hội thảo.

Đ/c Lâm Ngọc Duy Thanh – Trưởng trạm 220kV Bình Chánh phát biểu tại Hội thảo.

Đ/c Phan Thanh Hiển – Trưởng trạm 500kV Cầu Bông phát biểu tại Hội thảo.

Đ/c Trần Anh Dũng (bìa phải) phúc đáp các kiến nghị và nhận xét các ý kiến thảo luận tại Hội thảo.

 


  • Trần Văn Thái - TTĐ.HCM


Các Tin khác