Truyền tải điện Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức bồi huấn Văn hóa EVNNPT

Đội ngũ Giảng viên, tuyên truyền viên phải luôn là những người gương mẫu, đi đầu trong xây dựng và thực thi Văn hóa EVNNPT; từ đó sẽ tác động vào tư duy nhận thức, tạo niềm tin cho mỗi CBCNV và gắn kết toàn bộ CBCNV trong TTĐHCM thành một khối đại đoàn kết, thống nhất nhằm góp phần vào sự phát triển của đơn vị.

Trong 02 ngày 27 và 28/10/2021, Truyền tải điện Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lớp bồi huấn Văn hóa EVNNPT cho CBCNV trực thuộc đơn vị. Lớp bồi huấn được tổ chức bằng hình thức trực tuyến qua kết nối Zoom meeting.

Trực tiếp hướng dẫn là Đ/c Bùi Văn Hoàng - Bí thư Đảng ủy bộ phận, Giám đốc Truyền tải điện Thành phố Hồ Chí Minh (TTĐHCM).

Tham dự lớp bồi huấn có 115 CBCNV là Tổ trưởng Công đoàn; cán bộ phụ trách công tác Văn hóa doanh nghiệp (VHDN); trực chính, trực phụ thuộc Trạm biến áp, Tổ thao tác lưu động; cán bộ phụ trách công tác hành lang thuộc các đội Truyền tải điện và CBCNV mới tuyển dụng trong năm năm 2021.

Phát biểu khai mạc lớp bồi huấn, ông Trần Minh Phương – Trưởng phòng Tổng hợp trình bày về tình hình triển khai, thực hiện Văn hoá EVNNPT trong TTĐHCM, sự cần thiết của công tác bồi huấn định kỳ về Văn hóa EVNNPT, cũng như việc thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo các cấp về nâng cao nhận thức trong thực thi Văn hóa EVNNPT. TTĐHCM và các đơn vị trực thuộc luôn chú trọng và nghiêm túc thực hiện kế hoạch, triển khai, thực thi Văn hoá EVNNPT; tuy nhiên, hàng năm TTĐHCM tổ chức lớp bồi huấn về Văn hóa EVNNPT để nâng cao nhận thức của CBCNV về Văn hóa EVNNPT hướng tới tính tự giác thực thi Văn hóa EVNNPT trong đơn vị.

Mở đầu chương trình bồi huấn, ông Bùi Văn Hoàng tóm tắt quá trình phổ biến, tuyên truyền, thực thi Văn hóa EVNNPT trong đơn vị TTĐHCM. Theo đó, TTĐHCM đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện VHDN, xây dựng đội ngũ Giảng viên nội bộ và tuyên truyền viên trong TTĐHCM nhằm tổ chức lực lượng nòng cốt trong công tác triển khai, tuyên truyền thực thi Văn hoá EVNNPT trong toàn Truyền tải; 100% CBCNV, kể cả các CBCNV mới tuyển dụng trong năm 2021 đã được phổ biến về Văn hóa EVNNPT thông qua việc cấp phát Sổ tay Văn hóa EVNNPT cho từng cá nhân và phổ biến “Tài liệu Giá trị cốt lõi và Chuẩn mực đạo đức Văn hóa Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia” kết hợp trong các buổi họp tại các phòng, đội, trạm, tổ trực thuộc; 100% CBCNV hàng năm được đào tạo tập huấn Văn hóa EVNNPT do Lãnh đạo TTĐHCM trực tiếp hướng dẫn.

Ông Bùi Văn Hoàng - Bí thư Đảng ủy bộ phận, Giám đốc TTĐHCM hướng dẫn lớp bồi huấn Văn hóa EVNNPT.

“Tài liệu Giá trị cốt lõi và Chuẩn mực đạo đức Văn hóa Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia” ban hành kèm theo Quyết định số 206/QĐ-HĐTV ngày 23/12/2020 đã được TTĐHCM triển khai, phổ biến cuối năm 2020 và có chỉ đạo các phòng, đội, trạm, tổ phổ biến lại theo các nội dung trong buổi họp định kỳ hàng tháng. Tuy nhiên, một số nội dung theo Tài liệu mới có sự thay đổi sâu sắc hơn so với các nội dung trước đây. Tại buổi bồi huấn, ông Bùi Văn Hoàng đã phân tích rõ hơn về “Tài liệu Giá trị cốt lõi và Chuẩn mực đạo đức Văn hóa Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia”; liên hệ cụ thể đối với một số bộ phận theo đặc thù công tác về ý thức nghề nghiệp trong thực thi Văn hóa EVNNPT; phân tích thêm mối quan hệ giữa thực thi Văn hóa EVNNPT và một số công việc thực tế để giúp CBCNV thấu hiểu đầy đủ ý nghĩa trong thực thi Văn hóa EVNNPT. Ngoài ra, ông Bùi Văn Hoàng cũng nêu lên một số tình huống thực tế trong đời sống, cũng như trong các mối quan hệ công việc để chuyển tải những điều tốt đẹp trong cuộc sống, trong lao động và nhất là những lợi ích thiết thực trong việc ứng xử theo Văn hóa EVNNPT.

Trong buổi bồi huấn, nhiều CBCNV tích cực tham gia thảo luận về các nội dung mới theo “Tài liệu Giá trị cốt lõi và Chuẩn mực đạo đức Văn hóa Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia”, qua đó có thể nhận thấy sự quan tâm của CBCNV đối với việc thực thi, ứng xử theo Văn hóa EVNNPT.

Toàn cảnh lớp tập huấn Văn hóa EVNNPT

Kết thúc lớp bồi huấn, ông Bùi Văn Hoàng - Bí thư Đảng ủy bộ phận, Giám đốc TTĐHCM phát biểu: “Nhiều CBCNV tham dự lớp bồi huấn hôm nay cũng là thành phần nòng cốt trong đội ngũ Giảng viên, tuyên truyền viên của TTĐHCM, mỗi người cần phát huy hơn nữa vai trò của một Giảng viên, tuyên truyền viên để thực hiện tốt việc phổ biến, triển khai, thực thi Văn hóa EVNNPT trong CBCNV tại đơn vị mình nhằm giúp CBCNV nắm bắt, nhận thức cao hơn về Văn hóa EVNNPT. Công tác phổ biến, triển khai đến CBCNV cần chú trọng về thay đổi hành vi ứng xử phù hợp với Văn hóa EVNNPT, giúp CBCNV hiểu được việc thực hiện đúng thì sẽ có kết quả tốt. Đội ngũ Giảng viên, tuyên truyền viên phải luôn là những người gương mẫu, đi đầu trong xây dựng và thực thi Văn hóa EVNNPT; từ đó sẽ tác động vào tư duy nhận thức, tạo niềm tin cho mỗi CBCNV và gắn kết toàn bộ CBCNV trong TTĐHCM thành một khối đại đoàn kết, thống nhất nhằm góp phần vào sự phát triển của đơn vị./.


  • Trịnh Đình Chương – TTĐHCM