Truyền tải điện Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức bồi huấn thực hiện phiếu công tác, lệnh công tác.

Trong 02 ngày 18,19/7/2019, Truyền tải điện Thành phố Hồ Chí Minh (TTĐHCM) đã tổ chức thực hiện phiếu công tác, lệnh công tác cho 132 Điều hành viên các trạm biến áp và đội vận hành trực thuộc TTĐHCM.

Toàn cảnh lớp bồi huấn thực hiện phiếu công tác, lệnh công tác.

Bồi huấn thực hiện phiếu công tác, lệnh công tác được TTĐHCM chú trọng, tổ chức thực hiện hàng năm và theo chỉ đạo của Công ty Truyền tải điện 4 (PTC4); qua đó, giúp cho Điều hành viên nâng cao kiến thức, kỹ năng thực hiện, đồng thời rút kinh nghiệm và khắc phục triệt để những thiếu sót sau các đợt kiểm tra của TTĐHCM, PTC4.

Phụ trách hướng dẫn lớp bồi huấn là ông Lê Minh Tuấn – Cán bộ an toàn thuộc phòng Kỹ thuật TTĐHCM. Nội dung lớp học là cách viết phiếu công tác, lệnh công tác đúng với quy định của các văn bản hướng dẫn, yêu cầu khắc phục các thiếu sót khi thực hiện chế độ phiếu công tác, lệnh công tác của PTC4, và Quy trình an toàn điện.

Phát biểu chỉ đạo và khai mạc lớp học, ông Trần Anh Dũng – Phó Giám đốc TTĐHCM đã nêu về tầm quan trọng của việc thực hiện phiếu công tác, lệnh công tác nhằm đảm bảo an toàn trong công tác, tránh xảy ra sự cố, mất an toàn và đặc biệt là đảm bảo không để xảy ra tai nạn lao động. Ngoài ra, ông Dũng đề nghị tất cả Điều hành viên tham dự lớp học cần phải chủ động, mạnh dạng nêu ra các ý kiến thảo luận, các vướng mắc khi thực hiện chế độ phiếu công tác, lệnh công tác tại đơn vị mình để toàn thể lớp học đóng góp những giải pháp khắc phục triệt để, giảm thiểu các thiếu sót trong việc thực hiện phiếu công tác, lệnh công tác và trước mắt là khắc phục những thiếu sót trong các đợt kiểm tra của TTĐHCM, PTC4 trong các đợt kiểm tra vừa qua.

Tại buổi bồi huấn, ông Lê Minh Tuấn hướng dẫn chi tiết việc thực hiện chế độ phiếu công tác, lệnh công tác và các văn bản hướng dẫn, yêu cầu khắc phục các thiếu sót khi thực hiện chế độ phiếu công tác, lệnh công tác của PTC4, TTĐHCM. Ngoài ra, ông Tuấn cũng đã phân tích và hướng dẫn cách khắc phục từng thiếu sót trong các tình huống cụ thể khi đi kiểm tra tại các trạm biến áp, đội vận hành như kiểm tra chi tiết về phương án, giấy đăng ký công tác, danh sách công nhân, bậc an toàn... trước khi làm thủ tục cho phép vào làm việc; cũng như việc thực hiện đầy đủ các thủ tục công tác theo đúng quy định, các nội dung này phải đưa vào biên bản sinh hoạt định kỳ công tác an toàn vệ sinh lao động và báo cáo về Truyền tải theo quy định hiện hành.

Ngoài phần trình bày của Cán bộ hướng dẫn, lớp bồi huấn còn dành nhiều thời gian để các Điều hành viên đóng góp ý kiến, nêu lên những khó khăn trong việc thực hiện phiếu công tác, lệnh công tác tại đơn vị mình; qua đó, các thắc mắc này cũng đã được các Điều hành viên tham gia lớp học góp ý và cán bộ hướng dẫn giải đáp đầy đủ tại lớp học nhằm rút kinh nghiệm, tránh xảy ra sai sót để lưu ý trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Với ý thức trách nhiệm cao của các Điều hành viên và Cán bộ hướng dẫn của Truyền tải, lớp học đã tổ chức thành công và kết thúc vào chiều cùng ngày.

Một số hình ảnh liên quan:

ông Lê Minh Tuấn – Cán bộ an toàn hướng dẫn tại lớp học.

ông Phan Quang Minh – Điều hành viên trạm 500kV Nhà Bè phát biểu ý kiến đóng góp tại lớp học

ông Nguyễn Công Liệt – Điều hành viên trạm 220kV Bình Chánh phát biểu ý kiến đóng góp tại lớp học.


  • Trần Văn Thái - TTĐ.HCM