Truyền tải điện Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức huấn luyện, sát hạch quy trình an toàn điện năm 2018

Ngày 01/02/2018, tại trụ sở Truyền tải, Truyền tải điện Thành phố Hồ Chí Minh (TTĐHCM) đã tổ chức lớp huấn luyện, sát hạch Quy trình an toàn điện năm 2018 cho Ban huấn luyện thuộc TTĐHCM.

Phát biểu khai mạc lớp học, đồng chí Bùi Văn Hoàng – Giám đốc TTĐHCM chỉ đạo: Huấn luyện, sát hạch Quy trình an toàn điện là một trong các công việc quan trọng cần phải tập trung và thực hiện nghiêm túc trong toàn thể CBCNV. Hàng năm, theo chủ trương chung của PTC4, TTĐHCM tổ chức huấn luyện, sát hạch Quy trình an toàn điện cho toàn thể CBCNV thuộc Truyền tải. Trong đợt này, Truyền tải huấn luyện, sát hạch Quy trình an toàn điện cho các Cán bộ thuộc Ban huấn luyện của TTĐHCM. Sau khi hoàn tất khóa huấn luyện, các Cán bộ thuộc Ban huấn luyện có nhiệm vụ huấn luyện, sát hạch Quy trình an toàn điện cho các CBCNV thuộc TTĐHCM. Ông Hoàng yêu cầu các Cán bộ thuộc Ban huấn luyện có cải tiến phương pháp huấn luyện nhằm đạt kết quả tốt, nâng cao được ý thức thực hiện về an toàn điện của mỗi CBCNV thuộc TTĐHCM.

Trong đợt huấn luyện này, Ban Giám đốc TTĐHCM sẽ lần lượt hướng dẫn, huấn luyện, sát hạch cho các Cán bộ thuộc Ban huấn luyện của Truyền tải. Thành phần tham dự lớp huấn luyện, sát hạch Quy trình an toàn điện năm 2018 cho Ban huấn luyện gồm 35 người là Trưởng phòng Kỹ thuật; Trưởng, Phó các đội Truyền tải điện; Trưởng, Phó các trạm biến áp; Cán bộ an toàn, đào tạo, Phòng cháy chữa cháy và các Cán bộ kỹ thuật thuộc phòng Kỹ thuật.

Nội dung bồi huấn gồm biện pháp tổ chức để đảm bảo an toàn khi tiến hành công việc; biện pháp kỹ thuật chuẩn bị nơi làm việc an toàn; cách nhận biết và biện pháp loại trừ nguy cơ tai nạn tại nơi làm việc; phân tích Quy trình nhận diện, đánh giá các yếu tố nguy hiểm rủi ro về an toàn lao động; cách sử dụng, bảo quản các trang bị an toàn; phân tích rút kinh nghiệm tình hình tai nạn xảy ra trong toàn EVNNPT và EVN; phân tích các tình huống công việc cụ thể nhằm đưa ra phương án, biện pháp an toàn cho thực hiện công tác, ….. ngoài ra còn nhiều nội dung khác liên quan đến phiếu thao tác, phiếu công tác, lệnh công tác, phương pháp cứu người bị nạn…..

Với ý thức trách nhiệm cao của các Cán bộ thuộc Ban huấn luyện của Truyền tải, lớp học đã tổ chức thành công và kết thúc vào chiều cùng ngày.

Các hình ảnh liên quan:

 

Toàn cảnh lớp huấn luyện
Ông Bùi Văn Hoàng (ngồi giữa) – Giám đốc TTĐHCM phát biểu khai mạc lớp
Ông Nguyễn Quang Thảo – Phó Giám đốc TTĐHCM hướng dẫn về dụng cụ an toàn.

Ông Nguyễn Quang Thảo – Phó Giám đốc TTĐHCM hướng dẫn phân tích hình ảnh an toàn.


  • Trần Văn Thái – TTĐ.HCM