Truyền tải điện Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lớp bồi huấn nâng cao về Văn hóa EVNNPT

Ngày 30/9/2020, tại Văn phòng Truyền tải, Truyền tải điện Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức lớp bồi huấn nâng cao về Văn hóa EVNNPT. Trực tiếp hướng dẫn là ông Bùi Văn Hoàng, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Truyền tải điện Thành phố Hồ Chí Minh (TTĐHCM).

Ông Trần Minh Phương – Trưởng phòng Tổng hợp phát biểu khai mạc lớp bồi huấn Văn hóa EVNNPT

Tham dự lớp bồi huấn có 55 người là Trưởng phòng, đội, trạm, tổ thao tác lưu động (đơn vị); Tổ trưởng Công đoàn; cán bộ phụ trách công tác VHDN tại các đơn vị và cán bộ phụ trách công tác hành lang thuộc các đội Truyền tải điện.

Phát biểu khai mạc lớp bồi huấn, ông Trần Minh Phương, Trưởng phòng Tổng hợp trình bày về tình hình triển khai, thực hiện Văn hoá EVNNPT trong TTĐHCM, sự cần thiết của công tác bồi huấn về Văn hóa EVNNPT, cũng như việc thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo các cấp về nâng cao nhận thức trong thực thi Văn hóa EVNNPT. TTĐHCM và các đơn vị trực thuộc luôn luôn chú trọng và nghiêm túc thực hiện kế hoạch, triển khai, thực thi Văn hoá EVNNPT; tuy nhiên, theo đánh giá của lãnh đạo các cấp, nhận thức của CBCNV về Văn hóa EVNNPT chưa đồng đều. Vì vậy thực hiện theo kế hoạch tuyên truyền VHDN hàng năm, TTĐHCM tổ chức lớp bồi huấn về Văn hóa EVNNPT để nâng cao nhận thức của CBCNV về Văn hóa EVNNPT hướng tới tính tự giác trong thực thi Văn hóa EVNNPT trong đơn vị.

Mở đầu chương trình bồi huấn, ông Bùi Văn Hoàng tóm tắt quá trình phổ biến, tuyên truyền, thực thi Văn hóa EVNNPT trong TTĐHCM. Theo đó, TTĐHCM đã xây dựng đội ngũ Giảng viên nội bộ và tuyên truyền viên trong TTĐHCM nhằm tổ chức lực lượng nòng cốt trong công tác triển khai, tuyên truyền thực thi Văn hoá EVNNPT trong toàn Truyền tải; 100% CBCNV đã được phổ biến các nội dung về tài liệu Văn hóa EVNNPT thông qua việc cấp phát Sổ tay Văn hóa EVNNPT cho từng cá nhân và thực hiện phổ biến kết hợp trong các buổi họp tại các đơn vị trực thuộc; 100% CBCNV đã được đào tạo tập huấn Văn hóa EVNNPT do Giám đốc TTĐHCM trực tiếp hướng dẫn; ngoài ra, TTĐHCM đã hoàn tất thực hiện đồng bộ việc lắp bảng tuyên truyền về các “Giá trị cốt lõi”, “Chuẩn mực đạo đức”, “Quy tắc ứng xử”, “Văn hóa giao tiếp” trong Văn hóa EVNNPT tại Văn phòng Truyền tải và các đơn vị trực thuộc nhằm nhắc nhở ý thức thực thi Văn hóa EVNNPT trong CBCNV thuộc TTĐHCM.

Ông Bùi Văn Hoàng – Bí thư Chi bộ, Giám đốc TTĐHCM phát biểu về sự cần thiết của lớp bồi huấn Văn hóa EVNNPT

Ông Bùi Văn Hoàng cũng phân tích và giải thích ý nghĩa của thông điệp “Cùng với quá trình phát triển của Tổng công ty, các giá trị văn hóa mang bản sắc EVNNPT đã được hình thành, thấm sâu và chi phối tình cảm, suy nghĩ, hành vi của con người EVNNPT. Việc xây dựng và thực thi văn hóa doanh nghiệp trong toàn Tổng công ty đã luôn được Lãnh đạo Tổng công ty quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện. Đây chính lá yếu tố quan trọng tạo nên những thành công của EVNNPT” (trích nội dung thông điệp của Nguyên Chủ tịch HĐTV EVNNPT Đặng Phan Tường trong Sổ ta Văn hóa EVNNPT).

Nội dung chính của lớp bồi huấn là các “Chuẩn mực đạo đức” trong Văn hóa EVNNPT. Trong đó, ông Bùi Văn Hoàng đã phân tích rất rõ ý nghĩa của từng “Chuẩn mực đạo đức” của Văn hóa EVNNPT. Liên hệ rất cụ thể đối với mỗi một bộ phận công tác về đạo đức nghề nghiệp; phân tích rõ mối quan hệ giữa các “Chuẩn mực đạo đức” với nhau để giúp CBCNV thấu hiểu đầy đủ ý nghĩa. Ngoài ra, ông Bùi Văn Hoàng cũng nêu một số tình huống thực tế trong đời sống cũng như trong các mối quan hệ công việc để chuyển tải những điều tốt đẹp trong cuộc sống, trong lao động và nhất là những lợi ích thiết thực trong việc ứng xử theo “Chuẩn mực đạo đức”.

Trong buổi tập huấn, rất nhiều CBCNV tham gia thảo luận, qua đó có thể nhận thấy sự quan tâm của CBCNV đối với các hành vi ứng xử theo chuẩn mực đạo đức. Kết thúc lớp bồi huấn, ông Bùi Văn Hoàng, Bí thư Chi bộ, Giám đốc TTĐHCM phát biểu: Các CBCNV tham dự lớp bồi huấn hôm nay cũng là thành phần nòng cốt trong đội ngũ Giảng viên, tuyên truyền viên của TTĐHCM, cần phát huy hơn nữa vai trò của một Giảng viên, tuyên truyền viên để thực hiện tốt việc phổ biến, triển khai, thực thi Văn hóa EVNNPT trong CBCNV tại đơn vị mình nhằm giúp CBCNV nắm bắt, nhận thức cao hơn về Văn hóa EVNNPT. Công tác phổ biến, triển khai đến CBCNV cần chú trọng về thay đổi hành vi ứng xử sao cho phù hợp với 05 chuẩn mực đạo đức "Nhân văn nhân ái, đoàn kết thống nhất, tuân thủ tôn trọng, trách nhiệm tận tâm, lạc quan tin tưởng", thực hiện đúng thì sẽ có kết quả tốt. Trong đó luôn quan tâm hướng dẫn CBCNV thực hiện theo các “Quy tắc ứng xử”, “Văn hóa giao tiếp” của Văn hóa EVNNPT. Đội ngũ Giảng viên, tuyên truyền viên phải luôn là những người gương mẫu, đi đầu trong xây dựng và thực thi Văn hóa EVNNPT, từ đó sẽ tác động vào tư duy nhận thức, tạo niềm tin cho mỗi CBCNV và gắn kết toàn bộ CBCNV trong TTĐHCM thành một khối đại đoàn kết, thống nhất nhằm góp phần vào sự phát triển của TTĐHCM nói riêng và PTC4 – EVNNPT nói chung.

Toàn cảnh lớp bồi huấn.

Ông Huỳnh Ngọc Lũy – Tổ trưởng Công đoàn trạm 500kV Đức Hòa phát biểu tại lớp bồi huấn.

Ông Ngô Kinh Luân – Trưởng trạm 220kV Nhà Bè phát biểu tại lớp bồi huấn.

Ông Lê Minh Dũng – Tổ trưởng Công đoàn phòng KHVT phát biểu tại lớp bồi huấn.

Ông Thái Quốc Sử – Tổ trưởng Công đoàn đội TTĐ Thủ Đức phát biểu tại lớp bồi huấn.

Ông Từ Anh Dũng – Tổ trưởng Công đoàn trạm 500kV Phú Lâm phát biểu tại lớp bồi huấn.

Ông Bùi Văn Hoàng đang hướng dẫn về “Chuẩn mực đạo đức”.


  • Trần Văn Thái - TTĐ.HCM