Truyền tải điện Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lớp tập huấn công tác truyền thông, tuyên truyền năm 2019.

Ngày 17/7/2019, tại trụ sở Truyền tải, Truyền tải điện Thành phố Hồ Chí Minh (TTĐHCM) vừa tổ chức lớp tập huấn công tác truyền thông, tuyên truyền cho 64 CBCNV trực thuộc TTĐHCM. Đối tượng học viên là cán bộ phụ trách công tác tuyên truyền, Tổ trưởng Công đoàn, An toàn vệ sinh viên của các phòng, đội, trạm và cán bộ phụ trách công tác hành lang của các đội Truyền tải điện, hướng dẫn lớp tập huấn là ông Bùi Văn Hoàng - Giám đốc TTĐHCM.

Toàn cảnh lớp học.

Mục tiêu của lớp tập huấn nhằm giúp cho các cán bộ phụ trách công tác tuyên truyền và các cán bộ liên quan tham gia lớp học hiểu rõ hơn về Chiến lược truyền thông Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2040 để thực hiện tốt việc triển khai thực hiện tại phòng, đội, trạm trực thuộc TTĐHCM; giúp cho các cán bộ phụ trách công tác tuyên truyền, Tổ trưởng Công đoàn, An toàn vệ sinh viên, cán bộ phụ trách công tác hành lang của các phòng, đội, trạm nâng cao nhận thức về công tác truyền thông, tuyên truyền nhằm xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện hoạt động một cách có hiệu quả và phù hợp với các chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp; cũng như giúp nâng cao kỹ năng viết tin bài về các hoạt động của đơn vị nhằm phục vụ cho công tác tuyên truyền.

Tại buổi tập huấn, ông Hoàng nêu về tầm quan trọng của công tác truyền thông trong giai đoạn hiện nay; Chiến lược truyền thông Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2040. Trong đó, ông Hoàng nhấn mạnh là mỗi CBCNV trong đơn vị phải như một tuyên truyền viên đảm nhiệm vai trò tuyên truyền cả trong nội bộ và ngoài xã hội; hướng dẫn khắc phục một số vướng mắc trong công tác truyền thông nội bộ, công tác lập kế hoạch và triển khai thực hiện; hướng dẫn khắc phục một số khó khăn, vướng mắc thường gặp trong công tác viết tin, bài, chụp ảnh về các hoạt động trong nội bộ TTĐHCM.

Trong công tác lập kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch công tác truyền thông, tuyên truyền; ông Hoàng nhận xét đa phần các phòng, đội, trạm hiện nay lập kế hoạch còn chung chung, chưa cụ thể được các hoạt động và triển khai thực hiện còn nhiều hạn chế; ông Hoàng đã trích dẫn thực tế kế hoạch truyền thông, tuyên truyền năm 2019 của một số đội, trạm và chỉ ra các nội dung chưa đạt, đồng thời hướng dẫn hiệu chỉnh, nêu cụ thể hoạt động của các nội dung nhằm rút kinh nghiệm trong công tác lập kế hoạch truyền thông, tuyên truyền.

Trong công tác viết tin, bài của CBCNV thuộc TTĐHCM, ông Hoàng đánh giá có nhiều tiến bộ so với thời gian trước đây. Tuy nhiên, hiện nay việc viết tin, bài chỉ tập trung trong một số ít CBCNV và nội dung bài viết chưa chuyên sâu; số lượng bài viết về công tác kỹ thuật, về thực thi Văn hóa EVNNPT chưa nhiều…... Tại phần trình bày nội dung này, ông Hoàng đã dành thời gian cho các học viên nêu lên các khó khăn, vướng mắc trong việc viết tin, bài; cũng như đóng góp các ý kiến, giải pháp nhằm nâng cao số lượng CBCNV viết tin, bài, đa dạng hóa, chuyên sâu về nội dung bài viết về các hoạt động trong đơn vị. Ngoài ra, ông Hoàng còn hướng dẫn thêm cho các CBCNV tham gia lớp học về kỹ năng viết tin, bài, chụp ảnh về các hoạt động nội bộ và hoạt động bên ngoài nhằm đưa tin phục vụ công tác tuyên truyền.

Cuối buổi tập huấn, mỗi học viên thực hành viết 01 bài về chủ đề lớp tập huấn vừa diễn ra; qua đó, ông Bùi Văn Hoàng cũng đánh giá và góp ý đối với một số bài viết nổi bật, góp ý chỉnh sửa một số nội dung, câu từ sử dụng trong bài viết….. nhằm rút kinh nghiệm tại lớp học và rút kinh nghiệm cho công tác viết bài sau này.

Phát biểu kết thúc lớp tập huấn, thay mặt Lãnh đạo TTĐHCM, ông Bùi Văn Hoàng, Giám đốc TTĐHCM mong rằng các CBCNV của lớp học ứng dụng, phát huy tốt các nội dung của chương trình tập huấn để áp dụng trong công tác tuyên truyền, trước hết là công tác lập kế hoạch tuyên truyền và viết tin, bài, chụp ảnh về các hoạt động của đơn vị nhằm phát huy hiệu quả của công tác truyền thông trong thời gian tới.

Một số hình ảnh liên quan:

Ông Trần Minh Phương, Trưởng phòng Tổng hợp phát biểu khai mạc và giới thiệu Cán bộ hướng dẫn lớp học

Ông Bùi Văn Hoàng, Giám đốc TTĐHCM thông qua các nội dung tập huấn.

Ông Bùi Văn Hoàng hướng dẫn về các chuyên mục trên trang thông tin điện tử của Công ty (wPTC4).

Ông Bùi Văn Hoàng hướng dẫn về phương pháp viết tin, bài.

Học viên thực hành bài viết cuối buổi tập huấn.

Ông Bùi Văn Hoàng phát biểu đánh giá một số bài viết của học viên tại lớp học.


  • Trần Văn Thái - TTĐ.HCM