Truyền tải điện điện Miền Đông 1 đảm bảo vận hành an toàn và cung cấp điện cho các phụ tải của lưới hệ thống điện truyền tải

Hiện nay Truyền tải điện Miền Đông 1 (TTĐMĐ1) quản lý vận hành 1.684,99 km đường dây, trong đó có 11 đường dây 500kV với chiều dài là 668,14 km, 32 đường dây 220kV với chiều dài là 1.016,85 km. 10 trạm biến áp với tổng dung lượng là 6.606MVA, trong đó có 02 trạm biến áp 500kV (2.150MVA) và 8 trạm biến áp 220kV (4.456 MVA).

Trong năm 2022 đưa vào vận hành 1 trạm biến áp 500kV (900 MVA), 2 trạm biến áp 220kV (500 MVA), 16,81 km đường dây 220kV và 0,412 km đường dây 500kV. Lưới điện TTĐMĐ1 tiếp nhận nguồn từ 16 nhà máy điện; trong đó Nhà máy điện Trị An công suất 400MW, cụm Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân tổng công suất 4530,46MW, Nhà máy nhiệt điện Formosa công suất 450MW, Nhà máy nhiệt điện Bà Rịa công suất 4545,2MW, cụm Nhà máy thủy điện Hàm Thuận-Đa Mi công suất 475MW, cụm Nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch công suất 1245MW và Nhà máy điện mặt trời Đá Bạc công suất 222MW.

Thay thế cách điện đường dây 220kV

Dự báo tình hình vận hành hệ thống truyền tải và cung cấp điện cho các phụ tải của lưới điện trong những tháng cuối năm nhu cầu tiêu thụ điện tăng cao do nền kinh tế mới được phục hồi, ổn định và phát triển sau đại dịch Covid-19 trong đó lưới điện TTĐMĐ1 là vùng kinh tế trọng điểm của phía Nam. Để đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện truyền tải, cung cấp điện cho các phụ tải và thực hiện phương châm “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”, TTĐMĐ 1 đã lên kế hoạch thường xuyên kiểm tra hành lang an toàn lưới điện cao áp, kiểm tra phụ tải, nhất là các phụ tải ưu tiên, quan trọng cung cấp điện để đảm bảo an ninh chính trị xã hội. Phối hợp bố trí phương thức vận hành lưới điện hợp lý đảm bảo an toàn, tin cậy trong điều kiện bình thường và linh hoạt chuyển đổi trong tình huống khi có sự cố. Ưu tiên đảm bảo điện tại các địa điểm diễn ra các hoạt động chính trị, văn hoá của các địa phương trong khu vực quản lý. Tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các khiếm khuyết của thiết bị lưới điện, thiết bị điện có dấu hiệu quá tải. Phối hợp với các cấp chính quyền, công an, tại địa phương rà soát, xây dựng và triển khai các phương án bảo vệ an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ cho các công trình điện. Đơn vị làm việc với các địa phương để nắm bắt thời gian, địa điểm tổ chức các sự kiện, đảm bảo cung cấp điện ổn định.

Kiểm tra hành lang đường dây

Vào các dịp nghỉ lễ, TTĐMĐ1 không thực hiện cắt điện trừ trường hợp xử lý sự cố. Đơn vị luôn xây dựng các phương án vận hành nhằm đảm bảo cung cấp điện tại các khu vực trọng điểm diễn ra các hoạt động chính trị, văn hoá lớn của các địa phương. Bố trí lực lượng ứng trực, vật tư thiết bị dự phòng, nhiên liệu, hệ thống thông tin liên lạc và phương tiện thi công để đảm bảo xử lý kịp thời khi xảy ra sự cố. Khi thi công các công trình sửa chữa, bảo trì và xây dựng lưới điện, đơn vị áp dụng triệt để các giải pháp đảm bảo vận hành không để xảy ra sự cố do đơn vị thi công gây ra. Đơn vị đang phối hợp với các Ban quản lý dự án tổ chức nghiệm thu, dự kiến trong tháng 8 năm 2022 sẽ đóng điện đưa vào vận hành 3 trạm biến áp gồm trạm 500kV Long Thành, trạm 220kV An phước và Tam Phước.

Hoàn thành thiết bị nhất thứ trạm 220kV An Phước chuẩn bị đưa vào vận hành

Với sự chủ động trong công việc của đơn vị cũng như sự chỉ đạo kịp thời của các cấp Lãnh đạo, trong 8 tháng đầu năm Truyền tải điện Miền Đông 1 đã đảm bảo cung cấp điện cho các phụ tải của lưới hệ thống điện truyền tải. Phát huy những thành quả đã đạt được, trong 4 tháng cuối năm đơn vị tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra hiện trường, rà soát, lập kế hoạch và triển khai thực hiện phấn đấu quyết tâm đảm bảo vận hành an toàn và cung cấp điện cho các phụ tải của lưới hệ thống điện truyền tải góp phần hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm được giao trong năm 2022.

Tổ chức HN Tổng kết công tác BVHLATLĐCA tại các địa phương nơi có lưới điện đi qua.


  • Nguyễn Văn Tấn - TTĐMĐ1


Các Tin khác