Truyền tải điện miền Đông 1 (TTĐMĐ1) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác ATVSLĐ; PCCN&CNCH; PCTT&TKCN và công tác Bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp năm 2019.

Nhằm đánh giá, phân tích các kết quả đã thực hiện trong năm 2019, các thiếu sót, tồn tại cần khắc phục và các bài học kinh nghiệm sâu sắc cho hoạt động năm 2020 hoàn thiện hơn, ngày 19 tháng 12 năm 2019, TTĐMĐ1 đã tổ chức thành công Hội nghị tổng kết công tác An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ); Phòng chống cháy nổ & Cứu nạn cứu hộ (PCCN&CNCH), phòng chống thiên tai & Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) và Bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp (BVHLATLĐCA) năm 2019.

Toàn cảnh Hội nghị.

Ngày 19 tháng 12 năm 2019, TTĐMĐ1 đã tổ chức thành công hội nghị tổng kết công tác An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ); Phòng chống cháy nổ & Cứu nạn cứu hộ (PCCN&CNCH), phòng chống thiên tai & Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) và Bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp (BVHLATLĐCA) năm 2019. Qua đó, giúp cho người lao động nâng cao nhận thức về các yếu tố nguy hiểm, chủ động phòng tránh các tai nạn, sự cố trong quá trình làm việc và chấp hành nghiêm những quy định của Pháp luật, Nhà nước về AT,VSLĐ – PCCN.

Tham dự Hội nghị Tổng kết gồm có Ban lãnh đạo TTĐMĐ1, các đồng chí Trưởng, Phó các Phòng nghiệp vụ; Trưởng, Phó các Đội, Trạm, TTVH; Cán bộ phụ trách An toàn; Cán bộ phụ trách PCCC; Cán bộ BVHLATLĐCA; Cán bộ y tế; Cán bộ truyền thông; CBKT phòng Kỹ thuật; Tổ trưởng công đoàn, ATVSV các Đội, Trạm, TTVH. Đồng chủ trì Hội nghị là Ông Trịnh Đình Chính – Chủ tịch hội đồng ATVSLĐ TTĐMĐ1 và Ông Đinh Văn Thành – phó Chủ tịch Hội đồng ATVSLĐ.

Ông Lê Thanh Hòa – phó phòng Kỹ thuật trình bày Báo cáo trong Hội nghị

Khai mạc Hội nghị, Chủ tịch hội đồng ATVSLĐ đã đưa ra một số nội dung chính để các đại biểu thảo luận và phân công các đơn vị báo cáo, đặc biệt là công tác an toàn lao động. Tại Hội nghị, ông Lê Thanh Hòa, phó phòng Kỹ thuật đã báo cáo chi tiết kết quả thực hiện các công tác trong năm 2019, cụ thể là TTĐMĐ1 không để xảy ra tai nạn lao động; đã tổ chức thực hiện đầy đủ và nghiêm túc công tác ATVSLĐ theo yêu cầu của EVNNPT, PTC4 như: Thành lập bộ máy thực hiện công tác ATVSLĐ; Triển khai, thực hiện và kiểm điểm định kỳ kế hoạch toàn diện công tác ATVSLĐ-PCCC; Tổ chức công tác huấn luyện, sát hạch an toàn điện, phê duyệt kết quả sát hạch ATĐ, duyệt danh sách các chức danh phiếu công tác (PCT), lệnh công tác(LCT) theo đúng quy định; Lãnh đạo các đơn vị, cán bộ an toàn thường xuyên tổ chức kiểm tra công trường; Thực hiện tốt công tác thí nghiệm định kỳ, duy tu, bảo dưỡng thay thế thiết bị đảm bảo vận hành; Đơn vị công tác tuân thủ việc áp dụng phương án thi công và biện pháp an toàn (PATC&BPAT), các công tác trên lưới cô lập, duyệt PATC&BPAT và triển khai đến người lao động trước khi làm việc.

Trong công tác PCTT&TKCN, TTĐMĐ1 đã triển khai đầy đủ và nghiêm túc theo yêu cầu của EVNNPT, PTC4, đặc biệt là công tác lập phương án và tổ chức diễn tập PCTT&TKCN năm 2019 cho lực lượng vận hành trạm, Trung tâm vận hành và lực lượng vận hành đường dây vào tháng 4, tháng 5 năm 2019. Truyền tải thực hiện ngày 28 tháng 5 năm 2019 tại đường dây 220kV Phú Lâm – Long An.

Tính đến ngày 12 tháng 12 năm 2019, lưới điện TTĐMĐ1 đã xảy ra 02 sự cố do thiên tai gây ra, cụ thể: Ngày 16 tháng 2 năm 2019, sự cố thoáng qua do gió lốc cuốn rác ngoài hành lang bay vào pha dưới cùng khoảng trụ 48-49 đường dây 220kV Trị An – Bình Hòa vi phạm khoảng cách an toàn gây phóng điện. Ngày 29 tháng 6 năm 2019, sự cố kéo dài tại trạm 220kV Tân Thành do lốc xoáy từ bãi đất trống phía ngoài hàng rào mang theo các vật dẫn điện như dây kim loại, dây dù,... vướng vào dao cách ly 272-1 gây sự cố (khu vực này đang triển khai san lấp mặt bằng)

Ô.Lê Ngọc Chánh – Đội TTĐ Xuân Lộc trình bày tham luận tại Hội nghị.

Trong năm cũng xảy ra các cơn bão và áp thấp nhiệt đới, tuy nhiên lưới điện quản lý không bị ảnh hưởng và không bị thiệt hại do thiên tai gây ra. Đối với công tác BVHLATLĐCA, trong báo cáo của phòng Tổng hợp cũng nêu ra một số khó khăn, đặc biệt công tác giải quyết tồn tại năm 2019 về xây dựng nhà, công trình vi phạm HLATLĐCA; chặt tỉa cây gần hành lang; công tác tuyên truyền, theo dõi và chủ động phối hợp các cấp chính quyền địa phương trong việc vận động người dân bảo vệ an toàn hành lang lưới điện cao áp.

Ngoài phần báo cáo của các phòng Tổng hợp và Kỹ thuật, Chủ tịch Hội đồng ATVSLĐ đã dành nhiều thời gian để các Đại biểu cùng thảo luận, đề xuất giải pháp khắc phục các tồn tại, khó khăn nhằm thực hiện tốt công tác ATVSLĐ, PCCN&CNCH, PCTT&TKCN, BVHLATLĐCA. Các ý kiến của phòng, đội, trạm đã được chủ tọa ghi nhận, trả lời thỏa đáng trong Hội nghị.

Phát biểu của Ông Nguyễn Văn Lịch -phó GĐ TTĐMĐ1 tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Ông Nguyễn Văn Lịch – phó Giám đốc TTĐMĐ1 đã đánh giá cao hiệu quả việc thực hiện trong công tác ATVSLĐ, PCCN&CNCH, PCTT&TKCN, BVHLATLĐCA của các đơn vị cũng như những kết quả đã đạt được trong năm 2019. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, thiếu sót trong các đợt kiểm tra của Công ty, các đơn vị cần nghiêm túc rà soát và khắc phục triệt để, cụ thể: Việc thực hiện PTT, LCT còn sai sót; phổ biến tình hình tai nạn lao động và các tình huống vi phạm an toàn chưa thực hiện đúng theo yêu cầu của Công ty và không hiệu quả; công tác tại hiện trường còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn,…

Chủ tọa trả lời những thắc mắc của Đại biểu.

Kết luận tại Hội nghị Tổng kết, Chủ trì đã nhấn mạnh: Cần nâng cao hơn nữa vai trò của các trưởng Đội TTĐ, Trạm biến áp, TTVH trong việc phân công, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác  ATVSLĐ, PCCN&CNCH, PCTT&TKCN và BVHLATLĐCA cho CBCNV sao cho đúng quy định và hiệu quả. Giao cho các Đội TTĐ, Trạm biến áp, TTVH có phương án và lập kế hoạch xử lý triệt để các trường hợp vi phạm HLATLĐCA. Triển khai và hoàn tất kế hoạch tuyên truyền, đền bù, chặt hạ cây đã đăng ký từ đầu năm. Có kế hoạch phối hợp với địa phương vận động người dân trong việc chằng néo nhà, công trình trước mùa mưa bão. Phổ biến, triển khai công tác nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro đến từng người lao động. Giao các phòng nghiệp vụ (Kỹ thuật, Tổng hợp) tổ chức các lớp học, cuộc họp chuyên đề về: triển khai công tác, khắc phục các sai sót khi làm việc tại hiện trường; bồi huấn, kiểm tra các chức danh thực hiện phiếu công tác, lệnh công tác, cách thực hiện các thủ tục cho phép vào làm việc, viết phiếu,... Thống kê các trang thiết bị, dụng cụ phòng chống thiên tai hiện có tại các đơn vị, kế hoạch bổ sung, huy động khi có tình huống lụt bão xảy ra. Tham mưu Lãnh đạo TTĐMĐ1 về tính pháp lý trong việc phối hợp giữa các Trạm biến áp, TTVH với các Đội TTĐ trong công tác xử lý sự cố PCTT&TKCN. Nghiên cứu lắp đặt các camera di động trên đường dây phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát an toàn từ xa.

Cũng trong Hội nghị, Giám đốc TTĐMĐ1 đã giao nhiệm vụ thực hiện kế hoạch năm 2020 cho các đơn vị, đồng thời yêu cầu các Đội TTĐ, Trạm biến áp, TTVH nghiêm túc thực hiện, hoàn thành đúng quy định.

Hội nghị thành công tốt đẹp.


  • Lê Văn Tồn, Dương Cẩm Hường -TTĐMĐ1


Các Tin khác