Truyền tải điện miền Đông 1 đã tổ chức thành công Hội nghị Người lao động năm 2020.

Ngày 25 tháng 2 năm 2020, Truyền tải điện miền Đông 1 (TTĐMĐ1) đã tổ chức thành công Hội nghị Người lao động (HNNLĐ) năm 2020. Đây là sự kiện được tổ chức hàng năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với người lao động. Hội nghị là dịp để Lãnh đạo chuyên môn và Công đoàn lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của người lao động, phát huy quyền làm chủ của tập thể người lao động trong việc tham gia xây dựng phát triển đơn vị, góp phần xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định tiến bộ, đơn vị phát triển vững mạnh.

Đoàn chủ tịch điều hành hội nghị.

Về dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đống Tiến Long – phó Chủ tịch Công đoàn Công ty Truyền tải điện 4 (PTC4). Về phía TTĐMĐ1 có đồng chí Trịnh Đình Chính – Bí thư Chi bộ – Giám đốc; các đồng chí trong Ban lãnh đạo, cùng 59 đại biểu đại diện cho Cán bộ công nhân viên và người lao động trực tiếp trong đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Văn Lịch - Phó giám đốc báo tình hình nhiệm vụ năm 2019; mục tiêu nhiệm vụ năm 2020.

Hội nghị được tiến hành dưới sự điều hành trực tiếp của Chủ tịch Đoàn gồm: Đồng chí Giám đốc và đồng chí Chủ tịch Công đoàn. Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe phần báo cáo kết quả hoạt động sản xuất năm 2019; và phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Báo cáo kết quả tổ chức HNNLĐ tại các phòng, Đội, Trạm và TTVH; Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Thanh tra nhân dân (TTND); Trả lời các kiến nghị, ý kiến đóng góp từ HNNLĐ cấp cơ sở; Thông qua và biểu quyết TƯLĐTT, NQLĐ, các quy chế, quy định của EVNNPT cũng như các quy định của Công ty…

Trong năm 2019, Truyền tải điện miền Đông 1 đã vận hành lưới điện truyền tải ổn định, an toàn, bảo đảm cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân trong khu vực. Sản lượng điện truyền tải là 20,556 tỷ kWh đạt 97,96% so với kế hoạch Công ty giao. Tỷ lệ tổn thất điện năng lưới 220kV là 0,55%, lưới 500kV là 0,25% và lưới chung là 0,46%. Về chỉ tiêu sự cố đạt 4/6 chỉ tiêu.

Cụ thể hóa Nghị quyết số 4588/NQ-HĐTV của HĐTV và của Công ty về các công việc và nhiệm vụ quan trọng cần tập trung triển khai thực hiện trong năm.

Triển khai thực hiện tốt chủ đề năm “Nâng cao hiệu quả quản lý vận hành Hệ thống truyền tải điện quốc gia”, và đẩy mạnh ứng dụng tiến bô khoa học công nghệ vào các mặt hoạt động của TTĐMĐ1. Đơn vị đã thực hiện các giải pháp bố trí, điều động, sắp xếp lao động đúng trình độ chuyên môn nghiệp vụ theo định biên, tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ.

Báo cáo Hoạt động Ban TTND năm 2019 đã đánh giá: Năm 2019 TTĐMĐ1 đã thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người lao động theo đúng quy định của pháp luật và các nội quy, quy chế của Công ty và đơn vị. Ban TTND đã tham gia giám sát việc xây dựng và thực hiện các Nội quy lao động, Quy chế dân chủ cơ sở... Các đồng chí trong ban TTND đều làm việc kiêm nhiệm nhưng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ do hội nghị người lao động 2019 giao phó.

Sau khi nghe các báo cáo được trình bày tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận đưa ra các mục tiêu và giải pháp nhằm thực hiện nhiệm vụ trong năm 2020, đặc biệt là chủ đề năm “tập trung hoàn thành toàn diện kế hoạch 5 năm 2016 - 2020". Theo đó, TTĐMĐ1 sẽ tập trung mọi nỗ lực đảm bảo hiệu quả hoạt động sản xuất, đầu tư xây dựng, phát huy sức mạnh hệ thống chính trị, xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp; đảm bảo đời sống cán bộ công nhân viên ngày một tốt hơn để người lao động yên tâm công tác.

Đ/c Đống Tiến Long – Phó chủ tịch Công đoàn Công ty Truyền tải điện 4 phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Đống Tiến Long – Phó chủ tịch Công đoàn Công ty đánh giá cao những nỗ lực, quyết tâm hoàn thành kế hoạch cũng như hoạt động của TTĐMĐ1 trong năm 2019, đồng chí cũng phân tích, đánh giá những cơ hội và thách thức trong công tác thực hiện nhiệm vụ năm 2020; Đặc biệt đồng chí nhấn mạnh: TTĐMĐ1 phải tiếp tục nỗ lực cố gắng thực hiện các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ sản xuất năm 2020 theo chủ đề năm là “Tập trung hoàn thành toàn diện kế hoạch 5 năm 2016-2020”, tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn tất hồ sơ về cơ sở hạ tầng nhà ở của đội Định Quán, đội Thống Nhất để có thể triển khai thi công trong năm 2020. Tiếp tục thực hiện văn hoá doanh nghiệp để góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ mà Công ty đã tin tưởng giao phó.

Sau một buổi làm việc nghiêm túc và tinh thần trách nhiệm. Hội nghị NLĐ TTĐMĐ1 đã hoàn thành chương trình đề ra;  Hội nghị đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết xây dựng và đi đến thống nhất, và cũng đã bầu 20 đại biểu tham dự HNNLĐ cấp Công ty trong thời gian tới.

Nghị quyết của Hội nghị đã được thông qua với tỷ lệ tán thành 100% của các đại biểu. Hội nghị giao trách nhiệm cho Ban Giám đốc phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn dưới sự lãnh đạo của Chi bộ đơn vị để cụ thể hóa Nghị quyết Hội nghị Người lao động Truyền tải điện miền Đông 1 năm 2020.

Các đại biểu tiến hành bầu cử.

Lãnh đạo đơn vị tiếp thu ý kiến chỉ đạo cấp trên.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết hội nghị.

Hội nghị thành công tốt đẹp.


  • Dương Cẩm Hường - TTĐ.MĐ1