Truyền tải điện miền Đông 1 thực hiện vệ sinh cách điện Hotline tại trạm biến áp 500kV Phú Mỹ.

Thực hiện theo kế hoạch vệ sinh cách điện hotline năm 2020 và nhằm ngăn ngừa tình trạng phóng điện vầng quang trên bề mặt cách điện tại trạm 500kV Phú Mỹ, trong các ngày từ 01 - 07/4/2020 Truyền tải điện miền Đông 1 đã triển khai thực hiện công tác vệ sinh hotline toàn bộ các chuỗi cách điện néo tại các ngăn lộ 563, 564, 565, 566 tại trạm biến áp 500kV Phú Mỹ (ngăn lộ đi NMĐ Phú Mỹ 2.2 và Phú Mỹ 3).

Trạm 500kV Phú Mỹ được xây dựng và vận hành vào năm 2005, nằm trên địa bàn phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Trạm biến áp 500kV Phú Mỹ có tầm quan trọng đặc biệt do chủ yếu chuyển tải công suất từ cụm Nhà máy điện (NMĐ) Phú Mỹ cung cấp cho các khu vực công nghiệp trọng điểm của Thành Phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai.

Do địa điểm trạm 500kV Phú Mỹ nằm gần KCN Phú Mỹ, và gần sông Thị Vải, không khí bị nhiễm bẩn bám trên bề mặt sứ cách điện gây ra hiện tượng phóng điện vầng quang, ảnh hưởng đến việc vận hành.   

Thực hiện theo kế hoạch vệ sinh cách điện hotline năm 2020 và nhằm ngăn ngừa tình trạng phóng điện vầng quang trên bề mặt cách điện tại trạm 500kV Phú Mỹ, trong các ngày từ 01 - 07/4/2020 Truyền tải điện miền Đông 1 đã triển khai thực hiện công tác vệ sinh hotline toàn bộ các chuỗi cách điện néo tại các ngăn lộ 563, 564, 565, 566 tại trạm biến áp 500kV Phú Mỹ (ngăn lộ đi NMĐ Phú Mỹ 2.2 và Phú Mỹ 3).

Tham gia thực hiện tại hiện trường có sự tham dự của các thành viên đơn vị thi công là nhóm vệ sinh hotline của Truyền tải điện miền Đông 1, với sự phối hợp giám sát của cán bộ trạm biến áp 500kV Phú Mỹ, Đội truyền tải điện Nhơn Trạch, cán bộ kỹ thuật và cán bộ an toàn của Truyền tải điện miền Đông 1.

Đơn vị thi công đã triển khai thực hiện vệ sinh hotline đúng theo Quy trình vệ sinh hotline của EVN và EVNNPT ban hành, các quy định của PTC4 và phương án đã được phê duyệt. Công tác kết thúc đảm bảo an toàn và hoàn tất khối lượng theo kế hoạch.       

Công tác vệ sinh cách điện hotline tại trạm biến áp 500kV Phú Mỹ đã góp phần vào việc nâng cao ứng dụng khoa học công nghệ, chủ động xử lý ngăn ngừa sự cố, giảm tổn thất điện năng và đảm bảo cho sự vận hành an toàn liên tục cung cấp điện trong mùa khô năm 2020.

 

Vệ sinh cách điện cột cổng 566.


  • Lê Thanh Hòa - P.KT, Phạm Văn San – Đội TTĐ Biên Hòa 2