Truyền tải điện miền Đông 1 tổ chức Tổng kết công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng đảng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Sáng 10/01/2020, tại trụ sở Truyền tải, Truyền tải điện miền Đông 1 đã tổ chức Tổng kết công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng đảng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Toàn cảnh Hội nghị

Thành phần tham dự, về phía Công ty Truyền tải điện 4 có đ/c Nguyễn Xuân Hòa – Phó Giám đốc Công ty, đ/c Bùi Quang Thành – Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Công ty, đại diện Lãnh đạo Phòng Tổ chức & Nhân sự, Văn phòng Đảng ủy Công ty và đ/c Nguyễn Thuần Nhiên – Bí thư chi bộ, Giám đốc Truyền tải điện miền Tây 2 đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Ông Trịnh Đình Chính- BT Chi bộ -Giám đốc, ông Lê Thế Sỹ - P.BT-p.Giám đốc chủ trì Hội nghị.

Về phía đơn vị có đ/c Trịnh Đình Chính – Bí thư chi bộ, Giám đốc Truyền tải điện miền Đông 1, các đồng chí trong Ban chấp hành chi bộ, ban Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Chi đoàn đơn vị cùng 52 đại biểu là lãnh đạo các phòng, đội, trạm, Trung tâm vận hành cùng tất cả các đảng viên đã về dự đầy đủ. 

Năm 2019, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công ty, Chi uỷ Truyền tải điện miền Đông 1 đã cụ thể hóa triển khai thực hiện các Nghị quyết của Trung ương và Đảng ủy các cấp, triển khai thực hiện Nghị quyết số 4588/NQ–HĐTV của Hội đồng thành viên Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia và chỉ đạo của Công ty về các công việc và nhiệm vụ quan trọng cần tập trung triển khai thực hiện trong năm 2019. Chi bộ Truyền tải điện miền Đông 1 đã triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch của Đảng ủy cấp trên, Triển khai thực hiện công tác bồi dưỡng chính trị; Công tác thông tin, tuyên truyền biển, đảo và biên giới trên đất liền; Tổ chức, cán bộ, đảng viên; Công tác Dân vận, thực hiện Chỉ thị 05–CT/TW của Bộ Chính trị; Tổng kết thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ 2015–2020, thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng, ban hành 05 Chương trình hành động cho các mặt công tác năm 2019, triển khai chương trình kiểm tra, giám sát,…góp phần để Chi bộ kịp thời tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng ủy cấp trên, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Kết quả năm 2019 Chi bộ Truyền tải điện miền Đông 1 cùng với 8 đảng viên được Đảng ủy Công ty khen tặng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tham luận của ông Nguyễn Văn Tấn - trưởng trạm Sông Mây về hiệu quả trong việc thực thi và gắn liền 5 giá trị cốt lõi của VHDN vào trong công việc.

Việc thực hiện nhiệm vụ SXKD, quản lý vận hành lưới điện của đơn vị, năm 2019 sản lượng điện truyền tải là 20,556 tỷ kWh đạt 97,96% kế hoạch năm, tăng trưởng 4,88% so với 2018; Tỷ lệ tổn thất điện năng (TTĐN) lưới chung là 0,46% hoàn thành kế hoạch Công ty giao. Trong đó TTĐN lưới 500kV là 0,25%, cao hơn 0,03% so với chỉ tiêu Công ty giao và TTĐN lưới 220kV là 0,55% tốt hơn 0,01% so với chỉ tiêu Công ty giao; Công tác Sửa chữa lớn đã thực hiện 100% kế hoạch SCL bao gồm 41 công trình góp phần kịp thời khôi phục chất lượng công trình và thiết bị vận hành trên lưới điện truyền tải; Công tác Sửa chữa thường xuyên đã thực hiện 100% kế hoạch SCTX được Công ty giao bao gồm 10 công trình; Năng suất lao động tính theo sản lượng điện truyền tải (triệu kWh/người) 74,12 triệu kWh/người đạt 99,69% so với kế hoạch, năng suất lao động tính theo dung lượng trạm biến áp (người/MVA): 0,044 người/MVA đạt 100% so với kế hoạch, năng suất lao động tính theo km đường dây 0,164 người/km, đạt tốt hơn 4,08% so với kế hoạch; Công tác tài chính của đơn vị đã đạt được kết quả tốt. Ngoài ra, đơn vị cũng đảm bảo sử dụng có hiệu quả nguồn vốn chi phí sản xuất cho công tác khắc phục các tồn tại thường xuyên và ngăn ngừa sự cố trong quản lý vận hành lưới điện của đơn vị; các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật và các hoạt động khác thực hiện theo chỉ đạo của Công ty.

Phát biểu chỉ đạo của ông Nguyễn Xuân Hòa -p.Giám đốc Cty về công tác chuyên môn.

Phát biểu tại Hội nghị, đ/c Nguyễn Xuân Hòa – Phó Giám đốc Công ty thay mặt Ban Lãnh đạo Công ty biểu dương những thành tích mà Truyền tải điện miền Đông 1 đã đạt được trong năm qua và đề nghị toàn thể CBCNV đơn vị tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, tăng cường kỷ cương trong vận hành, nâng cao năng suất lao động, tối ưu hóa chi phí, đảm bảo hoàn thành và giữ vững kết quả đạt được xuất sắc nhiệm vụ của mình. Bên cạnh biểu dương những kết quả đạt được thì đ/c Nguyễn Xuân Hòa yêu cầu Truyền tải điện miền Đông 1 cần chú trọng thực hiện tốt nhiệm vụ: tập trung triển khai các biện pháp nhằm giải quyết triệt để, tránh sự cố lặp lại; tăng cường kiểm tra hệ thống thông tin, Scada tại các trạm biến áp, nhất là tại các trạm biến áp không người trực; tiếp tục thực hiện các giải pháp, áp dụng khoa học công nghệ nhằm tăng năng suất lao động, tăng thu nhập, đảm bảo ổn định đời sống CBCNV.

Phát biểu chỉ đạo của Ông Bùi Quang Thành- TVĐU về công tác Đảng.

Phát biểu về Công tác xây dựng Đảng, đ/c Bùi Quang Thành – Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Công ty biểu dương thành tích mà Chi bộ Truyền tải điện miền Đông 1 đạt được trong năm 2019. Triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị trong năm 2020, đ/c Bùi Quang Thành đề nghị Chi bộ Truyền tải điện miền Đông 1 tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, thực hiện tốt công tác tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022, nhất là công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy, thực hiện tốt công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức lối sống, tập trung chỉ đạo các đoàn thể tổ chức tuyên truyền đến CBCNV nắm rõ các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, của Tổng Công ty và của Công ty, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNV để CBCNV yên tâm phục vụ công tác tốt.

Ông Trịnh Đình Chính- Bí thư Chi bộ- giám đốc TTĐMĐ1 tiếp thu ý kiến chỉ đạo và kết luận tại Hội nghị.

Thay mặt toàn thể CBCNV Truyền tải điện miền Đông 1, đ/c Trịnh Đình Chính – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Truyền tải điện miền Đông 1 trân trọng cảm ơn những ý kiến, phát biểu chỉ đạo quý báu của đồng chí Nguyễn Xuân Hòa, đ/c Bùi Quang Thành và  hứa sẽ cùng tập thể CBCNV Truyền tải điện miền Đông 1 phát huy những mặt mạnh, nghiêm túc khắc phục những hạn chế, tồn tại và triển khai có hiệu quả những chỉ đạo của các đồng chí, phấn đấu hoàn thành xuất sắc tất cả các nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch được Công ty giao.

Một số hình ảnh khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong năm 2019.


  • Nguyễn Tấn Hoài -TTĐMĐ1


Các Tin khác