Truyền tải điện miền Đông 1 tổ chức huấn luyện nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro.

Ngày 21 và 31/05/2019, Truyền tải điện miền Đông 1 đã tổ chức lớp huấn luyện nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro cho các CBCNV thuộc phòng Kỹ thuật, các Đội TTĐ, Trạm biến áp, Trung tâm vận hành.

Ông Lê Thế Sỹ - Phó Gíam đốc TTĐ.MĐ1 phát biểu khai mạc lớp tập huấn.

Nằm trong chuỗi hoạt động của kế hoạch hưởng ứng tháng hành động về ATVSLĐ lần thứ III năm 2019 với chủ đề “Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”,

Ngày 21 và 31/05/2019, Truyền tải điện miền Đông 1 đã tổ chức lớp huấn luyện nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro cho các CBCNV thuộc phòng Kỹ thuật, các Đội TTĐ, Trạm biến áp, Trung tâm vận hành.

Thành phần tham dự gồm có: về phía TTĐ.MĐ1 có Ông Nguyễn Văn Lịch, Phó Giám đốc phụ trách đường dây; Ông Lê Thế Sỹ, Phó Giám đốc phụ trách trạm biến áp; Trưởng, Phó phòng các Phòng nghiệp vụ (KT, TH, KHVT); Cán bộ phụ trách an toàn, Y tế, PCCC, đào tạo; kỹ thuật; Trưởng, phó các Đội, Trạm, Trung tâm vận hành  và Công đoàn bộ phận các cơ sở. Về phía PTC4 có Ông Nguyễn Tri Thức – Cán bộ phòng An toàn.

Phát biểu khai mạc lớp, phó Giám Đốc TTĐMĐ1 đã lưu ý các CBCNV về tầm quan trọng của công tác nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro trong từng công việc. Phó Giám Đốc TTĐMĐ1 đề nghị, sau lớp huấn luyện này, các đơn vị tổ chức phổ biến, huấn luyện lại cho từng CBCNV của đơn vị nhằm nâng cao nhận biết mối nguy và đánh giá rủi ro để phòng tránh tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Tại lớp huấn luyện, Ông Nguyễn Tri Thức  đã hướng dẫn chi tiết thực hiện nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro (NDMN&ĐGRR) theo Văn bản số 13424/PTC4-AT ngày 05/12/2018 của PTC4. Từng mối nguy được nhận diện và đưa ra các giải pháp khắc phục qua các hình ảnh, video cụ thể và thực tế cho từng khu vực, thiết bị, công việc phù hợp với công việc hiện tại của các Đội TTĐ, Trạm biến áp.

Lớp huấn luyện đã đạt được nhiều kết quả tích cực, từng người công nhân đã tự nhận biết được các mối nguy cho từng khu vực, thiết bị, công việc nơi mình sẽ tiến hành công việc qua phương pháp định tính và định lượng, qua đó đề ra được biện pháp kiểm soát hiệu quả cho từng mối nguy như: phương pháp loại trừ, thay thế, cô lập, biện pháp hành chính hay sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân.

Cũng qua lớp học này, các Đội TTĐ, Trạm biến áp, Trung tâm vận hành về vận dụng thực tế tại đơn vị, tập hợp tất cả các mối nguy, đề ra biện pháp kiểm soát, thực hiện đánh giá kết quả thực hiện, tổng hợp báo cáo và phổ biến cho người lao động nhằm phòng tránh tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Ông Nguyễn Tri Thức, Cán bộ Phòng An toàn Công ty bồi huấn cho lớp học.

Ông Nguyễn Văn Lịch, Phó Giám đốc TTĐ.MĐ1 phát biểu tại lớp tập huấn.


  • Lê Văn Tồn - TTĐMĐ1