Truyền tải điện miền Đông 1 tổ chức lớp bồi huấn chuyên đề thực hiện phiếu công tác, lệnh công tác.

Nhằm nâng cao kiến thức đồng thời khắc phục triệt để các thiếu sót sau các đợt kiểm tra của Công ty Truyền tải điện 4 (PTC4), từ ngày 24 đến 27/06/2019, Truyền tải điện miền Đông 1 đã tổ chức lớp bồi huấn chuyên đề thực hiện phiếu công tác, lệnh công tác cho các CBCNV thuộc phòng Kỹ thuật, các Đội TTĐ, Trạm biến áp, Trung tâm vận hành được giao nhiệm vụ thực hiện các chức danh trong phiếu công tác, lệnh công tác để thống nhất cách thực hiện phiếu công tác, lệnh công tác cho các CBCNV các Đội TTĐ, Trạm biến áp, Trung tâm vận hành.

Toàn cảnh lớp học.

Chủ trì lớp bồi huấn là ông Trịnh Đình Chính, Giám đốc TTĐMĐ1, tham dự lớp học có sự hiện diện của hai phó Giám đốc phụ trách Trạm và Đường dây; Trưởng, phó phòng Kỹ thuật; Cán bộ kỹ thuật; Cán bộ phụ trách an toàn, Cán bộ đào tạo TTĐMĐ1; Trưởng, phó các Đội, Trạm, Trung tâm vận hành; Các CBCNV được giao nhiệm vụ thực hiện các chức danh trong phiếu công tác, lệnh công tác các Đội, Trạm biến áp, Trung tâm vận hành. Đặc biệt đến tham dự lớp huấn luyện và bồi huấn kiến thức thực hiện phiếu công tác, lệnh công tác cho các CBCNV tại TTĐMĐ1 có ông Nguyễn Tri Thức, cán bộ an toàn Công ty Truyền tải Điện 4(PTC4).

Phát biểu khai mạc lớp học, Ông Trịnh Đình Chính - Giám đốc TTĐMĐ1 đã lưu ý các CBCNV về tầm quan trọng của việc thực hiện phiếu công tác, lệnh công tác để đảm bảo an toàn trong công tác nhằm tránh xảy ra sự cố, mất an toàn, tai nạn lao động và yêu cầu tất cả CBCNV tham dự lớp đưa ra các ý kiến thảo luận nhằm tháo gỡ các vướng mắc khi thực hiện chế độ phiếu công tác, lệnh công tác tại đơn vị mình. Đặc biệt là đưa ra những giải pháp khắc phục triệt để các thiếu sót mà trong các đợt kiểm tra của PTC4, TTĐMĐ1 đã nêu ra.

Ông Nguyễn Tri Thức đã hướng dẫn chi tiết việc thực hiện chế độ phiếu công tác, lệnh công tác và các văn bản hướng dẫn, yêu cầu khắc phục các thiếu sót khi thực hiện chế độ phiếu công tác, lệnh công tác của PTC4. Thông qua lớp bồi huấn, ông cũng đã phân tích và hướng dẫn cách khắc phục từng thiếu sót trong các tình huống cụ thể khi đi kiểm tra tại các đơn vị.

Trong quá trình tham gia lớp bồi huấn, các đại biểu thảo luận rất sôi nổi, đạt được nhiều kết quả tích cực; từng CBCNV được giao nhiệm vụ thực hiện các chức danh trong phiếu công tác, lệnh công tác đã nắm rõ cách thực hiện chế độ phiếu công tác, lệnh công tác, tổng hợp được các vấn đề quan trọng thường xảy ra sai sót để lưu ý trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Kết luận sau đợt bồi huấn, Ông Trịnh Đình Chính - Giám đốc TTĐMĐ1 yêu cầu các đơn vị quán triệt sâu sắc việc khắc phục triệt để các thiếu sót trong các đợt kiểm tra của PTC4, TTĐMĐ1 và theo văn bản chỉ đạo của Công ty, thống nhất cách thực hiện chung cho đơn vị và ban hành mẫu để các ca trực căn cứ thực hiện, hàng tháng tổ chức kiểm tra việc thực hiện chế độ phiếu công tác, lệnh công tác, chỉ ra các sai sót và biện pháp khắc phục, lưu ý các công tác do đơn vị ngoài thực hiện phải kiểm tra chi tiết về phương án, giấy đăng ký công tác, danh sách công nhân, bậc an toàn... trước khi làm thủ tục cho phép vào làm việc. Công tác đơn vị tự thực hiện cũng triển khai đầy đủ các thủ tục công tác theo đúng quy định. Các nội dung này phải đưa vào biên bản sinh hoạt định kỳ công tác ATVSLĐ và có biên bản thực hiện cụ thể và báo cáo về TTĐMĐ1.

Lớp học đã kết thúc tốt đẹp và hoàn thành các nội dung theo yêu cầu; lớp học cũng quán triệt chặt chẽ về công tác kiểm tra, giám sát an toàn bằng hình ảnh phải thực hiện đúng theo quy định nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời các nguy cơ xảy ra mất an toàn.

Ông Trịnh Đình Chính, Giám đốc TTĐ.MĐ1 phát biểu khai mạc.

Ông Nguyễn Tri Thức – CBAT PTC4 hướng dẫn lớp học.

Đại diện đội TTĐ Biên Hòa 2 trình bày ý kiến về chế độ phiếu công tác.

 


  • Lê Văn Tồn - TTĐ.MĐ1