Truyền tải điện miền Đông 1 với công tác thực hiện vệ sinh cách điện Hotline nhằm đảm bảo cung cấp điện trong mùa khô năm 2020

Để đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục và ổn định, đặc biệt là trong mùa khô năm 2020, Truyền tải điện miền Đông 1 đã triển khai kế hoạch vệ sinh cách điện hotline từ đầu năm nhằm ngăn ngừa tình trạng phóng điện vầng quang trên bề mặt cách điện.

Vệ sinh cách điện cột cổng ngăn 566 trạm 500kV Phú Mỹ.

Trạm 500kV Phú Mỹ được xây dựng và vận hành vào năm 2005, nằm trên địa bàn phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Trạm biến áp 500kV Phú Mỹ chủ yếu chuyển tải công suất từ cụm NMĐ Phú Mỹ cung cấp cho các khu vực công nghiệp trọng điểm của Tp Hồ Chí Minh và Đồng Nai nên có tầm quan trọng đặc biệt trong hệ thống truyền tải điện. Do trạm nằm gần Khu công nghiệp Phú Mỹ, và gần sông Thị Vải, không khí bị nhiễm bẫn bám trên bề mặt các cách điện gây ra hiện tượng phóng điện vầng quang, ảnh hưởng đến việc vận hành.   

Để đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục và ổn định, đặc biệt là trong mùa khô năm 2020, Truyền tải điện miền Đông 1 đã triển khai kế hoạch vệ sinh cách điện hotline từ đầu năm nhằm ngăn ngừa tình trạng phóng điện vầng quang trên bề mặt cách điện. Trạm 500kV Phú Mỹ là một trong những đơn vị phải thực hiện công tác này, vì vậy ngay đầu tháng 4/2020 Truyền tải điện miền Đông 1 đã thực hiện vệ sinh hotline toàn bộ các chuỗi cách điện néo tại các ngăn lộ 563, 564, 565, 566 tại trạm biến áp 500kV Phú Mỹ (ngăn lộ đi NMĐ Phú Mỹ 2.2 và Phú Mỹ 3). Triển khai thực hiện công tác tại hiện trường có nhóm vệ sinh hotline của Truyền tải điện miền Đông 1, cùng với sự phối hợp của cán bộ trạm biến áp 500kV Phú Mỹ, Đội TTĐ Nhơn Trạch, cán bộ kỹ thuật và cán bộ an toàn của Truyền tải điện miền Đông 1. Đơn vị thi công đã thực hiện công tác vệ sinh hotline theo đúng Quy trình vệ sinh hotline của EVN và EVNNPT, đồng thời theo đúng quy định và phương án đã được Công ty phê duyệt. Đảm bảo chất lượng và thi công an toàn, hoàn tất khối lượng theo đúng tiến độ đã đề ra.       

Công tác vệ sinh cách điện hotline tại trạm biến áp 500kV Phú Mỹ đã góp phần vào việc nâng cao ứng dụng khoa học công nghệ, chủ động xử lý ngăn ngừa sự cố, giảm tổn thất điện năng và đảm bảo vận hành trong việc cung cấp điện an toàn, liên tục trong mùa khô năm 2020.

Vệ sinh cách điện cột cổng ngăn 565 trạm 500kV Phú Mỹ.


  • Thanh Hòa và Phạm Văn San - TTĐ.MĐ1