Truyền tải điện miền Đông 2 tổ chức Hội nghị người lao động năm 2020.

Sáng ngày 27/02/2020, tại hội trường Truyền tải điện miền Đông 2 (TTĐMĐ2) tổ chức thành công Hội nghị người lao động năm 2020.

Toàn cảnh hội nghị.

Đến tham dự Hội nghị, Truyền tải điện Miền Đông 2 vinh dự được đón tiếp đồng chí Đống Tiến Long - Phó Phòng TCNS, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty Truyền tải điện 4; Đ/c Nguyễn Minh Dũng Giám đốc TTĐMĐ2 và đ/c Nguyễn Tấn Hậu – Chủ tịch Công đoàn TTĐMĐ2 đồng chủ trì. Tham dự Hội nghị gồm có 65 đại biểu thuộc Ban Giám đốc, Bí thư Chi đoàn, Ban Chấp hành Công đoàn, Trưởng Ban Thanh tra nhân dân và các đại biểu được bầu từ Hội nghị Người lao động các phòng, đội, trạm, TTVH và đội vận hành.

Ông Nguyễn Tấn Hậu – Phó Giám đốc – Chủ tịch Công đoàn TTĐMĐ2 báo cáo kết quả thực hiện năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Thay mặt Lãnh đạo TTĐMĐ2, đ/c Nguyễn Tấn Hậu – Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn trình bày báo cáo của chuyên môn đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết HNNLĐ năm 2019, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 của TTĐMĐ2 và phương hướng hoạt động năm 2020; Tình hình thực hiện thi đua, khen thưởng, kỷ luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo, ……. liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; Quán triệt sâu rộng và triển khai thực hiện có hiệu quả các công việc và nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai thực hiện trong năm 2020; phương án sắp xếp lại lao động trong tiến trình tái cơ cấu; ứng dụng công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0; xây dựng các trung tâm vận hành, trạm biến áp không người trực; thực thi và phát triển Văn hóa EVNNPT……

TTĐMĐ2 hiện đang quản lý đi qua địa bàn 03 tỉnh khu vực phía Nam gồm tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, vận hành 23 tuyến đường dây với khối lượng quản lý đường dây đến ngày 31/12/2019 gồm 1367.25km đường dây (541.87km đường dây 500kV và 825.38km đường dây 220kV).

Ông Nguyễn Minh Dũng – Bí thư chi bộ - Giám đốc TTĐMĐ2 tiếp thu ý kiến của Lãnh đạo Công ty.

Năng suất lao động QLVH đường dây của TTĐMĐ2 là 0.173 người/km đường dây so với chỉ tiêu là 0.168 người/km, đạt tỷ lệ 97%. Năng suất lao động QLVH trạm biến áp là 0.029 người/MVA so với chỉ tiêu là 0.026 người/MVA, đạt tỷ lệ 89%. Năng suất lao động theo sản lượng đạt 77.58 Tr. kWh/người so với chỉ tiêu giao là 73.7 Tr. kWh/người, đạt tỷ lệ 105%. Sản lượng điện truyền tải tính phí trong năm 2019 thực hiện 18 tỷ 405 triệu kWh, đạt 102.74% so với kế hoạch được giao và bằng 114.60% so với năm 2018. Tổn thất lưới 220kV đạt 0.51% thấp hơn 0.14% so với kế hoạch 2019, thấp hơn 0,3% so với thực hiện năm 2018. Tổn thất chung đạt 0.45%, thấp hơn 0.05% so với kế hoạch 2019, thấp hơn 0,20% so với thực hiện năm 2018. Tổn thất lưới 500kV đạt 0.13% cao hơn 0.01% với kế hoạch 2019, thấp hơn 0,16% so với thực hiện năm 2018.Hoàn thành TVGS, GSNT nhiều công trình quan trọng như TBA 500kV Tân Uyên, ĐZ 220kV Bình Long – Tây Ninh, TBA 500kV Chơn Thành. Mặc dù quá trình thực hiện gặp nhiều khó khăn như tiến độ, nhân lực… nhưng với quyết tâm thực hiện tốt Nghị quyết 4588 của HĐTV trong ĐTXD, tăng cường thực hiện các giải pháp kiểm soát chất lượng, tiến độ ở tất cả các khâu trong công tác đầu tư xây dựng nhằm góp phần tăng độ tin cậy vận hành, bảo đảm cung cấp điện cho miền Nam, hoàn thành đúng tiến độ trong năm 2019.

Trong năm 2019 ,TTĐMĐ2 thực hiện đúng theo quy định về việc đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của Người lao động trong đơn vị như về Hợp đồng lao động, bảo đảm việc làm, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, tiền lương, tiền thưởng, đào tạo, vệ sinh an toàn lao động…….. HNNLĐ năm 2020 cấp phòng, đội, trạm đã tiến hành thực hiện đầy đủ các nội dung theo hướng dẫn của TTĐMĐ2; có tổ chức thảo luận, đóng góp ý kiến, bàn biện pháp nhằm hoàn thành nhiệm vụ sản xuất; đóng góp ý kiến về các quy định hiện hành liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động. Đa phần các phòng, đội, trạm, TTVH và đội vận hành đều thống nhất với các quy chế, quy định đang còn hiệu lực. Ngoài ra, có một số ý kiến gửi Hội nghị Người lao động cấp Truyền tải chủ yếu tập trung xoay quanh các vấn đề về quản lý kỹ thuật, an toàn bảo hộ lao động, nhân sự và các chế độ liên quan đến Công đoàn. Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, về phía chuyên môn, Công đoàn và các phòng nghiệp vụ đã nghiên cứu và phúc đáp cụ thể cho các phòng, đội, trạm, TTVH và đội vận hành.

Ông Nguyễn Tuấn Hải  – Trưởng trạm 500kV Tân Định thảo luận ý kiến góp ý các quy chế, quy định của  Công ty, EVNNPT .

Tiếp theo, Hội nghị cũng đã dành thời gian để các Đại biểu trao đổi, đóng góp ý kiến cho các mặt hoạt động nhằm hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 và hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch 05 năm 2016-2020; thảo luận về Thỏa ước lao động tập thể, Nội quy lao động của EVNNPT, các quy chế, quy định còn hiệu lực. 100% đại biểu nhất trí Nội quy lao động và Thỏa ước lao động tập thể của EVNNPT đang áp dụng, nhất trí các quy chế, quy định còn hiệu lực, không có ý kiến đóng góp hoặc sửa đổi.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu thống nhất bầu ra 16 đại biểu đại diện TTĐMĐ2 tham dự Hội nghị Người lao động cấp Công ty năm 2020, bầu lại Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020-2021.

Đồng chí Đống Tiến Long - Phó Phòng TCNS, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty Truyền tải điện 4 phát biểu chỉ đạo.

Kết thúc hội nghị, TTĐHCM thông qua Nghị quyết hội nghị Người lao động năm 2020 bao gồm 11 mục tiêu và 10 nhóm giải pháp triển khai thực hiện nhằm phấn đấu hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch được giao trong năm 2020 và hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch 05 năm 2016-2020.

Toàn thể Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị.


  • Viết Trường- Xuân Kiên - TTĐ.MĐ2