Truyền tải điện miền Đông 2 tổ chức Hội nghị người lao động năm 2021

Sáng ngày 11/03/2021, tại hội trường Truyền tải điện miền Đông 2 (TTĐMĐ2) đã tiến hành tổ chức Hội nghị người lao động năm 2021.

Toàn cảnh hội nghị.

Đến tham dự Hội nghị, Truyền tải điện Miền Đông 2 vinh dự được đón tiếp đồng chí Nguyễn Đức Tính – Chánh văn phòng, Ủy viên TV Công đoàn Công ty Truyền tải điện 4; Đ/c Nguyễn Minh Dũng Giám đốc TTĐMĐ2 và đ/c Nguyễn Vỹ – Chủ tịch Công đoàn TTĐMĐ2 đồng chủ trì. Tham dự Hội nghị gồm có 52 đại biểu thuộc Ban Giám đốc, Bí thư Chi đoàn, Ban Chấp hành Công đoàn, Trưởng Ban Thanh tra nhân dân và các đại biểu được bầu từ Hội nghị Người lao động các phòng, đội, trạm, Tổ TTLĐ và đội vận hành

Ông Nguyễn Vỹ Phó Giám đốc – Chủ tịch Công đoàn TTĐMĐ2 báo cáo kết quả thực hiện năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Thay mặt Lãnh đạo TTĐMĐ2, đ/c Nguyễn Vỹ – Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn trình bày báo cáo của chuyên môn đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết HNNLĐ năm 2020, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 của TTĐMĐ2 và phương hướng hoạt động năm 2021; Tình hình thực hiện thi đua, khen thưởng, kỷ luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo, ……. liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; Quán triệt sâu rộng và triển khai thực hiện có hiệu quả các công việc và nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai thực hiện trong năm 2021; phương án sắp xếp lại lao động trong tiến trình tái cơ cấu, tập trung nỗ lực để hoàn thành tốt Chủ đề “Chuyển đổi số trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia”, mục tiêu là đảm bảo truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước và đời sống nhân dân; đẩy nhanh chuyển đổi số trong các lĩnh vực hoạt động của EVNNPT đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; đảm bảo tiến độ và chất lượng xây dựng các dự án lưới điện truyền tải, đặc biệt là các dự án phục vụ cấp điện cho miền Nam, thực thi và phát triển Văn hóa EVNNPT.

TTĐMĐ2 hiện đang quản lý đi qua địa bàn 04 tỉnh khu vực phía Nam gồm tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai. Tính đến cuối năm 2020, quản lý vận hành tổng cộng 1.418,277km đường dây, gồm 541,873 km đường dây 500kV và 876,404km đường dây 220kV; tổng cộng 12 trạm biến áp, gồm 09 trạm biến áp 220kV và 03 trạm biến áp 500kV, với tổng dung lượng MBA là 10.502 MVA.

Khối lượng đường dây tăng 4x12,756km nhánh rẽ 220kV đấu nối trạm 500kV Tân Uyên, tỷ lệ tăng 3,66%, tăng thêm 01 trạm biến áp 500kV (Chơn Thành) và 01 trạm biến áp 220kV (Tây Ninh 2), tổng dung lượng MBA tăng thêm 2.425 MVA tương ứng tỷ lệ tăng 30,1%.

Sản lượng điện truyền tải thực hiện cả năm 2020 đạt 19 tỷ 447 triệu kWh, tăng 5,68% so với năm 2019, bằng 92,56% kế hoạch được giao. Tỉ lệ tổn thất điện năng chung là 0,42%, thấp hơn 0,09% so với chỉ tiêu kế hoạch giao là 0,51%. Trong đó tổn thất điện năng lưới 500kV là 0,13%, thấp hơn 0,08% so với chỉ tiêu kế hoạch giao là 0,21%, tổn thất điện năng lưới 220kV là 0,51%, thấp hơn 0,01% so với chỉ tiêu kế hoạch giao là 0,52%. Như vậy năm 2020, TTĐMĐ2 đạt rất tốt cả 3 chỉ tiêu tổn thất điện năng được giao, góp phần trong việc giảm tỉ lệ tổn thất của Công ty.

Thời gian bình quân xử lý sự cố là 5,054 phút, thấp hơn rất nhiều so với chỉ tiêu được giao là 30 phút, tỉ lệ sản lượng điện truyền tải không cung cấp được trong năm là 0,0005%, thấp hơn nhiều so với chỉ tiêu kế hoạch 0,0038%.

Lao động bình quân năm 2020 là 258,32/ 256,19 người (bằng 99,2%), tiết kiệm 0,8% so với kế hoạch giao. Năng suất lao động theo sản lượng điện truyền tải thực hiện cả năm là 75,46 triệu kWh/người, chỉ đạt 92% chỉ tiêu kế hoạch. Năng suất lao động theo km đường dây thực hiện cả năm là 0,182 người/km, đạt 100.7% kế hoạch năm. Năng suất lao động theo MVA trạm biến áp, thực hiện cả năm là 0,022 người/MVA, đạt vượt 89.7% kế hoạch.

Trong năm 2020 TTĐMĐ2 đã thực hiện đúng theo quy định về việc đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của Người lao động trong đơn vị như chi trả tiền lương thêm giờ, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, đồng thời bảo đảm việc làm, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, tiền lương, tiền lương thêm giờ, tiền thưởng, đào tạo, vệ sinh an toàn lao động, hợp đồng lao động,……..

Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc TTĐMĐ2 đã triển khai và hướng dẫn đến các phòng, đội, trạm, tổ TTLĐ tổ chức HNNLĐ năm 2021, thực hiện đầy đủ các nội dung; tổ chức thảo luận, đóng góp ý kiến, bàn các biện pháp nhằm hoàn thành nhiệm vụ sản xuất; đóng góp ý kiến về các quy chế, quy định hiện hành liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động. Các phòng, đội, trạm, Tổ TTLĐ và đội vận hành đều thống nhất với các quy chế, quy định đang còn hiệu lực. Ngoài ra, có một số ý kiến gửi Hội nghị Người lao động cấp Truyền tải chủ yếu tập trung xoay quanh các vấn đề về lao động tiền lương, quản lý kỹ thuật, an toàn bảo hộ lao động, nhân sự và các chế độ khác. Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, về phía chuyên môn, Công đoàn và các phòng nghiệp vụ đã nghiên cứu và phúc đáp cụ thể cho các phòng, đội, trạm, Tổ TTLĐ và đội vận hành.

Tiếp theo, Hội nghị cũng đã dành thời gian để các Đại biểu trao đổi, đóng góp ý kiến cho các mặt hoạt động nhằm hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 với chủ đề năm “Chuyển đổi số trong Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia” thảo luận về Thỏa ước lao động tập thể, Nội quy lao động của EVNNPT, PTC4, các quy chế, quy định còn hiệu lực. 100% đại biểu nhất trí Nội quy lao động và Thỏa ước lao động tập thể của EVNNPT đang áp dụng, nhất trí các quy chế, quy định còn hiệu lực, không có ý kiến đóng góp hoặc sửa đổi.

Ông Nguyễn Minh Dũng – Bí thư chi bộ - Giám đốc TTĐMĐ2 tiếp thu ý kiến của Lãnh đạo Công ty.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu thống nhất bầu ra 18 đại biểu đại diện TTĐMĐ2 tham dự Hội nghị Người lao động cấp công ty năm 2021, 03 người tham gia đối thoại cấp Công ty.

Hội nghị Người lao động TTĐMĐ2 đã thành công tốt đẹp, đã thông qua Nghị quyết hội nghị Người lao động năm 2021 bao gồm 12 mục tiêu và 10 nhóm giải pháp triển khai thực hiện nhằm phấn đấu hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch được giao trong năm 2021 và thực hiện kế hoạch 05 năm 2021-2025.

Ông Đinh Tiến Hùng – Đội trưởng Đội TTĐ Bù Đăng thảo luận ý kiến góp ý các quy chế, quy định của EVNNPT , Công ty.

Bà Trần Thị Thu Ánh – Trưởng phòng TCKT trả lời  ý kiến góp ý các quy chế, quy định của EVNNPT , Công ty .

Ông Đào Viết Trường – Trưởng phòng Tổng hợp trả lời  ý kiến góp ý các quy chế, quy định của EVNNPT , Công ty .

Ông Lê Văn Nhịn  - Trưởng Ban thanh tra nhân dân báo cáo tình hình hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu tham dự Hội nghị Người lao động cấp công ty năm 2021 và người tham gia đối thoại cấp Công ty.

Nguyễn Đức Tính – Chánh văn phòng, Ủy viên TV Công đoàn Công ty Truyền tải điện 4 phát biểu.

Toàn thể Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị.


  • Xuân Kiên- TTĐMĐ2