Truyền tải điện miền Đông 2 tổ chức Tập huấn về văn hóa EVNNPT năm 2022

Sáng ngày 09/11/2022 tại hội trường Truyền tải điện miền Đông 2 (TTĐMĐ2) đơn vị đã tổ chức tuyên truyền, tập huấn về Văn hóa EVNNPT cho Trưởng các phòng, đội, trạm, tổ TTLĐ và 98 CBCNV của đơn vị.

Hướng dẫn lớp tập huấn là đồng chí Bùi Văn Hoàng, Bí thư Đảng bộ bộ phận, Giám đốc, Trưởng ban truyền thông của TTĐMĐ2. Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, ông Đào Viết Trường, Trưởng phòng Tổng hợp trình bày về tình hình triển khai, thực hiện Văn hoá EVNNPT trong đơn vị thời gian qua, sự cần thiết của công tác bồi huấn về Văn hóa EVNNPT, cũng như việc thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo các cấp về nâng cao nhận thức trong thực thi Văn hóa doanh nghiệp EVNNPT.

Theo đánh giá của đơn vị trong thời gian vừa qua việc nhận thức của CBCNV về Văn hóa EVNNPT chưa đồng đều, thực thi các giá trị văn hóa EVNNPT đâu đó tại các phòng, đội, trạm, tổ TTLĐ chưa được quan tâm đúng mức, để xảy ra sự cố có yếu tố chủ quan. Do đó, thực hiện theo kế hoạch tuyên truyền VHDN hàng năm, nhằm nâng cao nhận thức của CBCNV về Văn hóa EVNNPT hướng tới tính tự giác trong thực thi Văn hóa doanh nghiệp gắn với các mặt công tác của đơn vị.

Toàn cảnh lớp học.

Tại buổi tập huấn, đồng chí Bùi văn Hoàng đã tóm tắt quá trình phổ biến, tuyên truyền, thực thi Văn hóa EVNNPT trong TTĐMĐ2. Theo đó, hàng năm đơn vị đều có xây dựng đội ngũ Giảng viên nội bộ và tuyên truyền viên về VHDN nhằm rà soát, tổ chức lực lượng nòng cốt trong công tác triển khai, tuyên truyền thực thi Văn hoá doanh nghiệp trong các buổi họp sản xuất, sinh hoạt Đảng bộ bộ phận, Công đoàn, Đoàn thanh niên tại Truyền tải; Sổ tay Văn hóa EVNNPT, Tài liệu về giá trị cốt lõi và chuẩn mực đạo đức của Văn hóa EVNNPT, Tài liệu Văn hóa EVN đều đã được phổ biến và cấp phát cho 100% CBCNV; từng cá nhân cũng được tuyên truyền nhắc lại trong các buổi họp sản xuất, họp công đoàn tại các đơn vị trực thuộc; 100% CBCNV đã được tập huấn Văn hóa EVNNPT tại Đơn vị Truyền tải; ngoài ra, TTĐMĐ2 cũng đã hoàn tất thực hiện đồng bộ lắp bảng tuyên truyền về 05 “Giá trị cốt lõi”, 05 “Chuẩn mực đạo đức”, 15 “Quy tắc ứng xử”, 18 “Văn hóa giao tiếp” của Văn hóa EVNNPT tại Văn phòng Truyền tải và các đội, trạm, tổ TTLĐ để phổ biến nhắc nhở thực thi Văn hóa EVNNPT trong CBCNV toàn đơn vị.

Ông Bùi Văn Hoàng- Bí thư Đảng bộ bộ phận- Giám đốc TTĐMĐ2 hướng dẫn lớp học.

Tại buổi tập huấn, đồng chí Bùi Văn Hoàng đã phân tích sâu và giải thích các nội dung chính trong 05 giá trị cốt lõi của văn hóa EVNNPT “ Tuân thủ, Tôn trọng, Trách nhiệm, Tận tậm, Tin tưởng”, ý nghĩa của từng “Giá trị cốt lõi”. Liên hệ thực tế với công tác của các phòng, đội, trạm, tổ TTLĐ một cách cụ thể, sát thực; phân tích rõ mối quan hệ giữa các “Giá trị cốt lõi” với nhau để giúp CBCNV thấu hiểu đầy đủ trọn vẹn mối liên kết của 5 giá trị cốt lõi. Ngoài ra, đồng chí cũng nêu một số sự cố điển hình xảy ra vừa qua tại đơn vị liên quan với việc thực thi các giá trị cốt lõi Tuân Thủ, Tận tâm, Trách Nhiệm gắn với công tác quản lý vận hành tại một số đơn vị chưa đầy đủ, sự quan tâm trong đó có trách nhiệm của người đứng đầu chưa được thể hiện đúng mức, dẫn đến một số nơi còn để xảy ra sự cố chủ quan có yếu tố con người.

Anh Bùi Viết Luận - Công nhân kỹ thuật Đội TTĐ Đồng Xoài chia sẻ ý kiến về các giá trị cốt lõi tại lớp học

Anh Đinh Tiến Dũng- Công nhân kỹ thuật Đội TTĐ Bù Đăng trao đổi ý kiến về các chuẩn mực đạo đức.

Thông qua lớp tập huấn, CBCNV đã được nhắc lại bài học về Văn hóa EVNNPT, để không được lãng quên và luôn ý thức mình là người lính truyền tải điện, thực hiện nhiệm vụ được giao bằng tất cả tâm huyết và sức lực để đạt được kết quả tốt nhất. Mỗi CBCNV luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tâm với công việc, chủ động , sáng tạo, dám nghỉ, dám làm, dám chịu trách nhiệm , sẵn sáng vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có niềm tin và thái độ lạc quan trong mọi hoàn cảnh vì một tập thể TTĐMĐ2 ngày càng vững mạnh. Với đặc thù công việc trực tiếp quản lý và vận hành các công trình đường dây và trạm, đặc biệt là công trình quan trọng liên quan đến an ninh Quốc gia càng cần có sự tận tâm, kỹ lưỡng với công việc, không ngại khó ngại khổ, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức để đạt mục tiêu đề ra, hoàn thành nhiệm vụ được giao./.

Ông Bùi Văn Hoàng- Bí thư Đảng bộ bộ phận- Giám đốc TTĐMĐ2 phân tích các nội dung về giá trị cốt lõi của Văn hóa EVNNPT.

Ảnh lưu niệm lớp tập huấn Văn hóa doanh nghiệp năm 2022 tại TTĐMĐ2.

 

 


  • Đỗ Xuân Kiên -TTĐMĐ2