Truyền tải điện miền Đông 2 tổ chức bồi huấn nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro năm 2020

Trong 02 ngày 18,19/08/2020 Truyền tải điện miền Đông 2 đã tổ chức lớp bồi huấn nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro (NDMN&ĐGRR) với sự hướng dẫn của Ông Nguyễn Tri Thức – CBAT- Phòng An toàn Công ty Truyền tải điện 4, đến tham dự lớp học có Trưởng Phòng Kỹ thuật, cán bộ an toàn (CBAT), cán bộ kỹ thuật (CBKT), Tổ xử lý sự cố (XLSC), Trưởng các Đội, Trạm, Tổ thao tác lưu động (TTLĐ); cán bộ an toàn vệ sinh viên (ATVSV); Người cho phép, người chỉ huy trực tiếp (CHTT) tại các Đội Trạm, tổ TTLĐ, tổng cộng 78 CBCNV.

Ông Phùng Quang Đại – CBAT Phòng Kỹ thuật TTĐMĐ2 khai mạc lớp học.

Tại lớp tập huấn, Ông Nguyễn Tri Thức đã hướng dẫn chi tiết việc thực hiện nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro theo văn bản số 13424/PTC4-AT ngày 05/12/2018 của PTC4 như tổ chức đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, Lập kế hoạch đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, Nhóm đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, Phạm vi và phương pháp đánh giá rủi ro, Nhận diện, phân loại mối nguy, Đánh giá rủi ro, Biện pháp kiểm soát rủi ro, Phê duyệt, định kỳ cập nhật báo cáo NDMN&ĐGRR.

Các mối nguy được nhận diện thông qua các hình ảnh, video cụ thể và thực tế cho từng khu vực, thiết bị phù hợp với công việc hiện tại của các Đội TTĐ, Trạm biến áp, Tổ TTLĐ.

Kết thúc lớp học, các học viên đã có thêm kinh nghiệm tự nhận biết được các mối nguy cho từng khu vực, thiết bị, công việc nơi mình sẽ tiến hành công việc. Từ đó đề ra được biện pháp kiểm soát hiệu quả cho từng mối nguy và lập được hồ sơ báo cáo nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro một cách chính xác, chi tiết, phù hợp với đặc thù quản lý vận hành của từng Đội, Trạm, tổ TTLĐ.

Trong những năm qua, Truyền tải điện miền Đông 2 rất quan tâm thực hiện công tác bồi huấn nhận diện mối nguy & đánh giá rủi ro trong quản lý vận hành. Đơn vị xác định, để đảm bảo an toàn lao động cho CBCNV thì việc đánh giá rủi ro không đầy đủ hoặc không tuân thủ theo quy trình, quy phạm, thủ tục kiểm soát có thể dẫn đến những sai phạm nghiêm trọng. Vì vậy , có thể nói việc bồi huấn hướng dẫn thực hiện Quy trình nhận diện, đánh giá các yếu tố nguy hiểm, rủi ro về an toàn lao động và Biện pháp kiểm soát, phòng, chống các yếu tố nguy hiểm, rủi ro về an toàn lao động cho từng trạm, đội, tổ thao tác lưu động (tổ TTLĐ) Tổ xử lý sự cố ( tổ XLSC) là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong công tác An toàn.

Toàn cảnh buổi bồi huấn.

Ông Nguyễn Tri Thức – CBAT- Phòng An toàn Công ty đang bồi huấn cho CBCNV Truyền tải điện miền Đông 2.

Ông Lương Ngọc Phú – CBKT – Đội TTĐ Chơn Thành trao đổi những khó khăn trong thực tế công tác.


  • Phùng Quang Đại - Phòng kỹ thuật TTĐMĐ2