Truyền tải điện miền Đông 2 tổ chức bồi huấn “ thực hành viết Phiếu công tác, Lệnh công tác (PCT, LCT), Đánh giá rủi ro năm 2022”

Nhằm nâng cao nhận thức của người lao động nhận diện các mối nguy hiểm và đánh giá rủi ro (NDMN&ĐGRR) tại nơi làm việc, cũng như thực hiện các thủ tục viết Phiếu công tác, Lệnh công tác (PCT, LCT) cho phép, giao nhận hiện trường công tác đúng quy định, đảm bảo an toàn cho người lao động. Trong 02 ngày 14,15/07/2022 tại Bình Dương. Truyền tải diện miền Đông 2 đã tổ chức lớp bồi huấn “ thực hành viết Phiếu công tác, Lệnh công tác (PCT, LCT), Đánh giá rủi ro năm 2022” với sự hướng dẫn lớp học là Ông Nguyễn Tri Thức – CBAT- Phòng An toàn Công ty Truyền tải điện 4 (PTC4), đối tượng tham dự là Trưởng các Đội, Trạm, Tổ TTLĐ; cán bộ an toàn vệ sinh viên (ATVSV); Người cho phép, người chỉ huy trực tiếp (CHTT) tại các Đội,Trạm, tổ TTLĐ với số lượng 174 CBCNV

Ông Nguyễn Tri Thức – CBAT- Phòng An toàn-PTC4 trực tiếp bồi huấn cho CBCNV Truyền tải điện miền Đông 2

Tại lớp tập huấn, Ông Nguyễn Tri Thức đã hướng dẫn chi tiết việc thực hiện nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro theo Quyết định số 1764/QĐ-EVNNPT ngày 28/12/2021 v/v ban hành Hướng dẫn quản lý, đánh giá và kiểm soát rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động trong EVNNPT; Văn bản số 9816/PTC4-AT ngày 14/09/2021 v/v hướng dẫn thực hiện PCT, LCT theo QTATĐ ban hành năm 2021,

Nội dung huấn luyện là tổ chức kiểm tra, đánh giá các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc để tiến hành các biện pháp về công nghệ, kỹ thuật nhằm loại trừ, giảm thiểu yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc, cải thiện điều kiện lao động, chăm sóc sức khỏe cho người lao động, Phạm vi và phương pháp đánh giá rủi ro, Nhận diện, phân loại mối nguy, Đánh giá rủi ro, Biện pháp kiểm soát rủi ro, Phê duyệt, định kỳ cập nhật báo cáo NDMN&ĐGRR. Các mối nguy được nhận diện thông qua các hình ảnh, video cụ thể và thực tế cho từng khu vực, thiết bị phù hợp với công việc hiện tại của các Đội TTĐ, Trạm biến áp, Tổ TTLĐ.

Ông Bùi Văn Thân – CNKT – Đội TTĐ Đồng Xoài trao đổi về nhận mối nguy và đánh giá rửi ro trong công tác.

Thời gian và hình thức chuyển phiếu thao tác, hướng dẫn thực hiện mẫu phiếu thao tác theo Thông tư 44/2014/TT-BCT ngày 28/11/2014 tại lớp học tập trung vào thực hành viết thao tác được in trên khổ giấy A4 được soạn thảo bằng máy vi tính. Trường hợp phiếu thao tác do Cấp điều độ có quyền điều khiển lập mà cần phải bổ sung các bước thao tác có liên quan đến thao tác mạch nhị thứ (theo quy trình công nghệ) hoặc an toàn điện thì Nhân viên vận hành tại trạm điện, trung tâm điều khiển phải chép lại các hạng mục thao tác từ phiếu thao tác do Cấp điều độ có quyền điều khiển lập vào phiếu thao tác mới (số phiếu ghi theo số phiếu của cấp điều độ có quyền điều khiển) và ghi thêm các thao tác bổ sung theo trình tự 1a, 1b, 2a, 2b... dưới các hạng mục thao tác nhất thứ, nhưng phải tuân thủ trình tự hạng mục thao tác nhất thứ của phiếu thao tác do Cấp điều độ có quyền điều khiển cấp.

Anh Phan Thanh Toàn -Trực chính Tổ TTLĐ Bình Hòa trao đổi về phương thức thực hiện phiếu công tác.

Kết thúc lớp học, các học viên đã tự nhận biết được các mối nguy cho từng khu vực, thiết bị, công việc nơi mình sẽ tiến hành công việc, nắm rõ và trình tự, thống nhất cách thực hiện viết, duyệt phiếu thao tại đơn vị.Từ đó đề ra được biện pháp kiểm soát hiệu quả cho từng mối nguy và lập được hồ sơ báo cáo diện mối nguy và đánh giá rủi ro một cách thực tế, chi tiết,phù hợp với đặc thù quản lý vận hành của từng Đội, Trạm, tổ TTLĐ./.


  • Đỗ Xuân Kiên - TTĐMĐ2


Các Tin khác