Truyền tải điện miền Đông 2 tổ chức bồi huấn tính toán tổn thất điện năng cho các trạm biến áp và đội truyền tải điện

Nhằm hỗ trợ cho các CBCNV tại các trạm biến áp và đội đường dây truyền tải nắm bắt được các nội dung tính toán tổn thất điện năng trong TBA và đường dây truyền tải và cách khai báo cây tổn thất ngày/tháng, xác nhận sản lượng ngày/ tháng, Truyền tải điện miền Đông 2 (TTĐMĐ2) đã tổ chức lớp tập huấn về tính toán tổn thất điện.

Trong 02 ngày 4,5/8/2022 tại Hội trường TTĐMĐ2 đã tổ chức lớp bồi huấn tính toán tổn thất cho các TBA, các đội TTĐ và cách khai báo cây tổn thất ngày/tháng, xác nhận sản lượng ngày/ tháng cho 30 CBCNV là những điều hành viên trạm biến áp và nhân viên vận hành đường dây, với sự hướng dẫn lớp học là ông Lê Xuân Tuyên –CBKT phòng Kỹ thuật. Nội dung bồi huấn là tính toán tổn thất cho các TBA, các đội TTĐ là cách khai báo cây tổn thất, xác nhận sản lượng ngày/ tháng, cây tổn thất ngày/ tháng, hướng dẫn đọc dữ liệu tại Máy tính nhúng tại các TBA khi bị lỗi chu kỳ, mất dữ liệu tại công tơ, các nội dung tính toán tổn thất cho các đường dây truyền tải điện.

Thực hiện khai báo và xác nhận cây tổn thất trạm, khai báo cây tổn thất trạm; Đối với TBA 500kV yêu cầu có các cây tổn thất: Tổn Thất Toàn Trạm, Tổn Thất lưới 500kV, tổn Thất lưới 220kV, tổn thất lưới 110kV; Đối với TBA 220kV yêu cầu có các cây tổn thất: Tổn Thất Toàn Trạm, Tổn Thất lưới 220kV, tổn thất lưới 110kV, các bước xác nhận cây tổn thất hàng ngày, hàng tháng.Thực hiện xác nhận sản lượng ngày, xác nhận sản lượng tháng, cách tính tổn thất cho trạm biếp áp, đọc dữ liệu tại trạm.

toàn cảnh lớp học

Hướng dẫn cho các Đội TTĐ gồm; tổn thất điện năng trên hệ thống điện là lượng điện năng tiêu hao trên đường dây truyền tải điện trong quá trình truyền tải và phân phối điện từ thanh cái các nhà máy điện qua hệ thống lưới điện truyền tải, lưới điện phân phối đến các hộ sử dụng điện. Lưới truyền tải điện điện trải dài từ Bắc vào Nam, các phụ tải phân phối rải rác nên hệ thống lưới điện truyền tải và phân phối rất dài. Vì vậy trong quá trình truyền tải và phân phối điện đi xa luôn có sự thất thoát điện do sự tỏa nhiệt của dây dẫn bởi dây dẫn luôn có điện trở RΩ và điện kháng XΩ.

Anh Lê Xuân Tuyên- CBKT Phòng Kỹ thuật hướng dẫn tại lớp học

Thông qua lớp tập huấn đã góp phần nâng cao cả về nhận thức và kỹ năng chuyên môn đối với điều hành viên trạm biến áp và nhân viên vận hành đường dây trực tiếp làm công tác tổn thất điện năng tại các trạm biến áp và đội Truyền tải điện tại TTĐMĐ2.Việc triển khai tính toán tổn thất kỹ thuật lưới điện sẽ giúp tính toán, kiểm soát và phân tích được tổn thất điện năng để từ đó đề ra các biện pháp giảm tổn thất điện năng góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh Công ty giao./.

Anh Nguyễn Hoàng Nhật - Điều hành viên Trạm 500kV Tân Uyên trao đổi về cách tính tổn thất tại trạm

Hướng dẫn cách truy xuất trên máy tính


  • Đỗ Xuân Kiên -TTĐMĐ2