Truyền tải điện miền Đông 2 tổ chức huấn luyện Quy trình An toàn điện năm 2021

Sáng ngày 29/01/2021 tại hội trường Truyền tải điện miền Đông 2 (TTĐMĐ2) tổ chức Huấn luyện kiến thức Quy trình An toàn điện năm 2021 cho CBCNV trong đơn vị.

Toàn cảnh lớp học.

Phát biểu khai mạc lớp học, ông Lê Thế Sỹ, Phó Giám đốc TTĐMĐ2 nêu rõ, mục đích của khóa học nhằm nâng cao kiến thức về Quy trình kỹ thuật an toàn điện cho CBCNV để đáp ứng các yêu cầu trong công tác quản lý vận hành, giảm thiểu sự cố lưới điện, ngăn ngừa phòng chống hiệu quả tai nạn lao động, TTĐMĐ2 rất quan tâm mong muốn mỗi CBCNV phải nắm rõ kiến thức về Quy trình An toàn điện, trong năm 2021 sẽ thường xuyên tổ chức kiểm tra sát hạch định kỳ để đảm bảo công tác an toàn.

Ông Lê Thế Sỹ -Phó Giám đốc TTĐMĐ2 phát biểu khai mạc lớp học

Tại lớp huấn luyện, ông Phùng Quang Đại – Cán bộ an toàn (CBAT) thuộc phòng kỹ thuật là người phụ trách trực tiếp bồi huấn kiến thức an toàn cho Trưởng các phòng, đội, trạm, tổ TTLĐ. Đề cương huấn luyện gồm các nội dung như Biện pháp tổ chức để bảo đảm an toàn khi tiến hành công việc: Khảo sát, lập biên bản hiện trường (nếu cần); lập kế hoạch; đăng ký công tác; tổ chức đơn vị công tác; làm việc theo Phiếu công tác hoặc Lệnh công tác; thủ tục cho phép làm việc; giám sát an toàn trong thời gian làm việc; thủ tục kết thúc công việc và đóng điện trở lại.Biện pháp kỹ thuật chuẩn bị nơi làm việc an toàn: Cắt điện và ngăn chặn có điện trở lại nơi làm việc; kiểm tra không còn điện; tiếp đất; lập rào chắn, treo biển cấm, biển báo; thiết lập vùng làm việc an toàn. Cách nhận biết và biện pháp loại trừ nguy cơ gây sự cố, tai nạn tại nơi làm việc. Phương pháp tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện, sơ cứu người bị tai nạn điện. Tính năng, tác dụng, cách sử dụng, cách bảo quản, quy định về kiểm tra (thí nghiệm) các trang thiết bị an toàn, phương tiện, dụng cụ làm việc phù hợp với công việc của người lao động. Phân tích hình ảnh, tình huống trong công tác. Phân tích, rút kinh nghiệm tình hình tai nạn và sự cố đã xảy ra trong Công ty, EVNNPT và EVN. Nhận diện mối nguy, đánh giá rủi ro và biện pháp phòng ngừa.

Ông Phùng Quang Đại- CBAT phòng kỷ thuật hướng dẫn lớp học

Nội dung huấn luyện đều phù hợp cho từng nhóm đối tượng, bên cạnh việc huấn luyện về lý thuyết các quy trình, quy định áp dụng hiện hành, CBAT sẽ tập trung vào công tác huấn luyện phần thực hành, thao diễn xử lý sự cố, việc sử dụng bảo quản các trang cụ kỹ thuật an toàn, sử dụng các máy dụng cụ thi công, dụng cụ có yêu cầu ngiêm ngặt về an toàn lao động, phân tích hình ảnh gây mất an toàn, phổ biến rút kinh nghiệm tình hình tai nạn và sự cố đã xảy ra trong Công ty, EVNNPT và EVN. 

Kết thúc buổi học, Trưởng các phòng, đội, trạm, tổ TTLĐ phải nắm rõ và xây dựng kế hoạch huấn luyện chi tiết tại đơn vị, Sau buổi huấn luyện TTĐMĐ2 sẽ cử cán bộ an toàn Phòng kỹ thuật phối hợp với các Đội, Trạm, Tổ TTLĐ để hướng dẫn trực tiếp cho người lao động theo từng nhóm đối tượng, nhân viên trực vận hành Tổ TTLĐ, trực vận hành tại trạm biến áp, công nhân các Đội truyền tải điện, nhân viên Tổ xử lý sự cố, Lái xe theo kế hoạch đã xây dựng trong năm 2021.


  • Đỗ Xuân Kiên- TTĐMĐ2