Truyền tải điện miền Đông 2 tổ chức huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2023

Trong 02 ngày 24 và 25/5/2023, Truyền tải điện miền Đông 2 đã phối hợp Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Bình Dương tổ chức huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) tại trụ sở Truyền tải điện miền Đông 2 nhằm tuyên truyền Luật Phòng cháy chữa cháy, các văn bản pháp quy, kiến thức cơ bản trong công tác Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng PCCC cơ sở, những kỹ năng, thao tác các phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ nhằm nâng cao hiệu quả chữa cháy và cứu người khi xảy ra cháy.

Tham dự huấn luyện có Trung úy Hà Minh Nhật cùng 243 Cán bộ, công nhân viên, Đội viên Đội PCCC cơ sở thuộc Truyền tải điện miền Đông 2 (TTĐMĐ2)

Tại lớp tập huấn, các cán bộ cảnh sát đã thông tin cơ bản về một số vụ cháy lớn và tình hình cháy, nổ trong phạm vi cả nước, trên địa bàn tỉnh Bình Dương trong thời gian gần đây. Đồng thời tuyên truyền về Luật phòng cháy chữa cháy, Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều trong Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quỵ định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy và sửa đổi bổ sung một sổ điêu của Luật phòng cháy chữa cháy; Nghị định số 83/2017/ NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác CNCH của lực lượng Cảnh sát PCCC; Thông tư số 08/2018/TT-BCA ngày 05/3/2018 quy định thi hành một số điều của Nghị định sổ 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác CNCH của lực lượng Cảnh sát PCCC và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác PCCC&CNCH. Nêu nguyên nhân gây ra cháy, đặc điểm nguy hiểm cháy, nổ đối với cơ sở truyền tải điện, các biện pháp phòng cháy đối với cơ sở truyền tải điện.

Kiến thức phổ thông về phòng cháy chữa cháy, xử lý khi có cháy xảy ra, các biện pháp phòng cháy chữa cháy tại gia đình và nơi làm việc. Hướng dẫn kiểm tra định kỳ, bảo quản, bảo dưỡng các phương tiện chữa cháy như lãng, vòi, bình chữa cháy...phổ biến kiến thức cơ bản về công tác cứu nạn cứu hộ, sự cần thiết phải trang bị các phương tiện cứu nạn cứu hộ chuyên dụng tại cơ sở. Hướng dẫn kiểm tra định kỳ, bảo quản, bảo dưỡng các phương tiện như mặt nạ lọc độc, bao hộ lao động...

Qua 02 ngày huấn luyện đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của CBCNV trong công tác PCCC&CNCH. Đồng thời, góp phần giúp cho công tác chuẩn bị trong việc thực hiện PCCC&CNCH tại các đơn vị luôn trong tư thế chủ động, thực hiện đạt hiệu quả cao./.

Một số hình ảnh:

Trung úy Hà Minh Nhật - Phòng cảnh sát PCCC công an tỉnh Bình Dương trình bày một số quy định trong công tác PCCC-CNCH.

Trung úy Hà Minh Nhật - Phòng cảnh sát PCCC công an tỉnh Bình Dương hướng dẫn cách cầm vòi và lăn dây.

CBCNV đang thực hành chữa cháy.


  • Phùng Quang Đại - Nguyễn Duy Quang - TTĐMĐ2