Truyền tải điện miền Đông 2 tổ chức lễ công bố Quyết định thành lập Đảng bộ bộ phận

Sáng ngày 19/05/2021, tại Truyền tải điện Miền Đông 2 Chi bộ Truyền tải điện Miền Đông 2 (TTĐMĐ2) trang trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Đảng bộ bộ phận TTĐMĐ2. Dự hội nghị có Đ/c Nguyễn Minh Dũng – UV BCH Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 4- Bí thư chi bộ, Giám đốc Truyền tải điện miền đông 2 cùng toàn thể các đồng chí đảng viên Chi bộ TTĐMĐ2

Toàn cảnh hội nghị.

Trong không khí cả nước đang tổ chức các hoạt động kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021), người anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới và đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Sáng ngày 19/05/2021, tại Truyền tải điện Miền Đông 2 Chi bộ Truyền tải điện Miền Đông 2 (TTĐMĐ2) trang trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Đảng bộ bộ phận TTĐMĐ2. Dự hội nghị có Đ/c Nguyễn Minh Dũng – UV BCH Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 4- Bí thư chi bộ, Giám đốc Truyền tải điện miền đông 2 cùng toàn thể các đồng chí đảng viên Chi bộ TTĐMĐ2.

Đảng ủy Công ty Truyền tải điện 4 (PTC4) đã ra Quyết định giải thể các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Công ty, trong đó có Chi bộ TTĐMĐ2, để tổ chức lại, thành lập Đảng bộ bộ phận trực thuộc Đảng bộ Công ty ở các đơn vị Truyền tải điện, tại Quyết định số 122-QĐ/ĐU ngày 14/5/2021 của Đảng ủy Công ty Truyền tải điện 4 thành lập Đảng bộ bộ phận Truyền tải điện miền Đông 2 trực thuộc Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 4.

Ông Nguyễn Minh Dũng -UVBCH Đảng bộ Công ty - Bí thư - Giám đốc TTĐMĐ2 công bố Quyết định thành lập Chi bộ Cơ quan, Quản lý vận hành đường dây , Quản lý vận hành trạm.

Chi bộ TTĐMĐ2 được thành lập theo Quyết định số: 1020-QĐ/ĐU ngày 08/04/2015 của Đảng ủy PTC4 bao gồm 21 đảng viên chính thức và chỉ định Ban Chấp hành  chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017 với 03 đồng chí gồm: 01 đồng chí Bí thư; 01 đồng chí phó Bí thư; và 01 đồng chí chi ủy viên. Về số lượng đảng viên tại Chi bộ TTĐMĐ2  biến động hàng năm do các đảng viên được điều động, nghỉ chế độ và kết nạp mới. Tính đến ngày 19/05/2021 toàn Chi bộ có 56 đảng viên; 51 đảng viên chính thức; 05 đảng viên dự bị; trong đó có 01 đảng viên là nữ.

Trong những năm qua Chi bộ luôn luôn quán triệt quan điểm đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, thực hiện công khai dân chủ, tăng cường đoàn kết nhất trí từ nhận thức và trong hành động; triển khai công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với công tác chuyên môn và hoạt động xã hội khác đến toàn thể đảng viên và cán bộ công nhân viên trong toàn Đơn vị. Thông qua các buổi sinh hoạt chính trị, đảng viên nêu cao trách nhiệm của mình trong việc chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là trách nhiệm xây dựng Truyền tải điện miền Đông 2 ngày càng lớn mạnh; cho đến nay, Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị mà Đảng ủy Công ty Truyền tải điện 4 đề ra, đảm bảo hệ thống Truyền tải điện vận hành an toàn, ổn định và liên tục, tuyệt đối không để xảy ra sự cố về người, hạn chế tối đa sự cố do chủ quan.

Cùng với sự phát triển lớn mạnh không ngừng của Công ty Truyền tải điện 4, Đơn vị TTĐMĐ2 mới được thành lập nhưng cũng đã có những bước phát triển vượt bậc, lưới truyền tải điện do đơn vị quản lý ngày càng mở rộng góp phần giải tỏa công suất, truyền tải điện năng trên lưới điện 500kV Miền Trung – Miền Nam cung cấp điện ổn định, liên tục cho khu vực và lưới điện Quốc gia. Cán bộ công nhân viên và đảng viên Chi bộ TTĐMĐ2 đã phát huy truyền thống người thợ truyền tải điện, vượt qua mọi khó khăn thử thách về địa hình cũng như kinh nghiệm quản lý vận hành…, không ngừng sáng tạo, đoàn kết chặt chẽ dưới sự lãnh đạo của Đảng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của PTC4 giao.

Được sự nhất trí của Đảng ủy Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia, Đảng ủy Công ty Truyền tải điện 4 đã ra quyết định thành lập Đảng bộ bộ phận TTĐMĐ2 gồm có 03 Chi bộ trực thuộc tại các Quyết định: Quyết định số 129/QĐ/ĐU ngày 14/05/2021, Quyết định thành lập Chi bộ Cơ quan trực thuộc Đảng bộ bộ phận Truyền tải điện miền Đông 2 với 15 đồng chí đảng viên. Quyết định số 130/QĐ/ĐU ngày 14/05/2021, Quyết định thành lập Chi bộ Quản lý vận hành trạm trực thuộc Đảng bộ bộ phận Truyền tải điện miền Đông 2 với 24 đồng chí đảng viên. Quyết định số 131/QĐ/ĐU ngày 14/05/2021, Quyết định thành lập Chi bộ Quản lý vận hành đường dây trực thuộc Đảng bộ bộ phận Truyền tải điện miền Đông 2 với 17 đồng chí đảng viên.

Ban chấp hành Đảng bộ bộ phận Truyền tải điện miền Đông 2 ra mắt.

Thành lập Đảng bộ bộ phận TTĐMĐ2 là vinh dự của đội ngũ cán bộ, đảng viên là của toàn thể CBCNV Đơn vị đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề của mỗi đảng viên phải ra sức phấn đấu để xây dựng Đảng bộ TTĐMĐ2 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiệm của Đảng ủy PTC4 giao.

Ông Nguyễn Minh Dũng -UVBCH Đảng bộ Công ty- Bí thư - Giám đốc TTĐMĐ2 trao hoa chúc mừng cho các đồng chí trong BCH Chi bộ Cơ quan.

Ông Nguyễn Minh Dũng -UVBCH Đảng bộ - Bí thư - Giám đốc TTĐMĐ2 trao hoa chúc mừng cho các đồng chí trong BCH Chi bộ Quản lý vận hành trạm.

Ông Nguyễn Minh Dũng -UVBCH Đảng bộ Công ty - Bí thư - Giám đốc TTĐMĐ2 trao hoa chúc mừng cho các đồng chí trong BCH Chi bộ Quản lý vận hành đường dây.

Ban chấp hành Đảng bộ bộ phận TTĐMĐ2 chụp hình lưu niệm với Chi bộ Cơ quan.


  • Nguyễn Minh Dũng- TTĐMĐ2