Truyền tải điện miền Đông 2 tổ chức lớp học Văn hóa doanh nghiệp theo “Chương trình tập huấn phát triển Văn hóa EVNNPT”

Nhằm làm rõ và đưa các Giá trị cốt lõi và Chuẩn mực đạo đức, là hai nội dung quan trọng của Văn hóa EVNNPT trở thành định hướng cho suy nghĩ, lời nói, hành động hàng ngày của toàn thể CBCNV. Trong 02 ngày 25,26/10/2021 TTĐMĐ2 tổ chức khóa đào tạo VHDN với sự tham gia của hơn 240 CBCNV. Hướng dẫn lớp học là ông Nguyễn Minh Dũng – Giám đốc TTĐMĐ2 dưới hình thức học trực tuyến (Zoom meeting).

Theo Quyết định 206/QĐ-HĐTV ngày 23/12/2021 của EVNNPT ban hành “Tài liệu giá trị cốt lõi và chuẩn mực đạo đức Văn hóa EVNNPT’. TTĐMĐ2 đã tổ chức phổ biến tài liệu và đào tạo cho CBCNV của Truyền tải điện Miền Đông 2 với mục tiêu giúp mỗi CBCNV hiểu được phương pháp tiếp cận của bộ tài liệu, nhận biết được sự khác nhau của sổ tay văn hóa 2018 và  bộ tài liệu GTCL và CMĐĐ năm  2021, những điểm mới bộ tài liệu GTCL và CMĐĐ năm  2021, mô tả các giá trị cốt lõi.

 

Ông Nguyễn Minh Dũng- Giám đốc TTĐMĐ2 hướng dẫn lớp học sự khác biệt giữa 3 cấp độ nhận thức

Qua đó làm rõ mối liên hệ giữa nhận thức và hành động, phân tích rõ các điểm khác nhau giữa các mức độ nhận thức đã mô tả trong “Tài liệu Giá trị cốt lõi và Chuẩn mực đạo đức Văn hóa EVNNPT”, trong đó lý giải vì sao lãnh đạo EVNNPT lựa chọn 5 giá trị cốt lõi là Tuân thủ, Tôn trọng, Trách nhiệm, Tận tâm và Tin tưởng (gọi tắt là 5T). Những giá trị này sẽ được làm rõ và định hướng thành những hành động cụ thể là những minh chứng cho các chuẩn mực đạo đức mà con người EVNNPT đang thực hiện và hướng tới. 

Trong những năm qua, TTĐMĐ2 đã tổ chức chương trình hội thảo và các lớp học về VHDN, nhằm chuyển tải đến CBCNV những giá trị văn hóa doanh nghiệp mang bản sắc EVNNPT, là nền tảng cơ sở cho sự phát triển và đã đạt được những thành tích to lớn, đáng tự hào. EVNNPT vẫn đang tiếp tục nỗ lực để hoàn thành tốt sứ mệnh “Đảm bảo truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định cho các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng và thị trường điện Việt Nam”, cùng với tầm nhìn “Vươn lên hàng đầu Châu Á trong lĩnh vực truyền tải điện”.

 

CBCNV đội TTĐ Đồng Xoài tham gia lớp học.

Thông qua lớp học, Lãnh đạo TTĐMĐ2 mong muốn mỗi CBCNV cần phải  hiểu và thấm nhuần, sớm vận dụng tốt 5 giá trị cốt lõi trong cuộc sống và công việc hàng ngày, hiểu rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Công ty, EVNNPT đối với ngành điện và sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; các mục tiêu chiến lược của Công ty và EVNNPT; năng lực, định hướng lãnh đạo của cấp trên; các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức, các thành tựu đã đạt được của EVNNPT.  Mỗi CBCNV trong TTĐMĐ2 đều cùng hướng về mục tiêu chung, hiểu rõ ý nghĩa tầm quan trọng và sức mạnh của từng giá trị cốt lõi trong Văn hóa EVNNPT, nỗ lực hành động theo 5T, tất cả CBCNV đều cố gắng hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ của mình với thái độ lạc quan và tin tưởng vào tương lai tươi sáng của EVNNPT.

CBCNV trạm 500kV Chơn Thành tham gia lớp học.

CBCNV đội TTĐ Tây Ninh tham gia lớp học.

CBCNV trạm 220kV Thuận An tham gia lớp học.

 

 

 

 

 

 

 


  • Đỗ Xuân Kiên - TTĐMĐ2