Truyền tải điện miền Tây 1 tăng cường công tác giảm tổn thất điện năng 09 tháng đầu năm 2021

Để đạt được các nhiệm vụ chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật năm 2021 của Công ty Truyền tải điện 4 nói chung và tổn thất điện năng nói riêng, Truyền tải điện miền Tây 1 đã tích cực tăng cường thực hiện các công tác giảm tổn thất điện năng năm 2021. Kết quả 09 tháng đầu năm 2021, Truyền tải điện miền Tây 1 đều đạt chỉ tiêu về tổn thất điện năng.Để có được thành quả trên là một quá trình phấn đấu của toàn thể CBCNV Truyền tải điện miền Tây 1 từ các Tổ, Đội, Trạm đến các phòng và Ban Lãnh đạo.

Trong những tháng đầu năm 2021, Giám đốc TTĐMT1 đã có phổ biến về các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật năm 2021 cho tất cả CBCNV tại Đơn vị, trong đó đã tập trung đến các giải pháp nhằm đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu giảm tổn thất điện năng. Từ chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật được giao, Đơn vị đã thành lập Ban chỉ đạo; Xây dựng chương trình giảm tổn thất điện năng; Lập phương án giảm tổn thất điện năng, phương án ngăn ngừa sự cố; Phân giao chỉ tiêu tổn thất điện năng từng phần tử và tổn thất từng trạm theo tháng, quý, năm; Lập phương án cụ thể, chi tiết đồng thời với việc ngăn ngừa sự cố để thực hiện sao cho hiệu quả nhất.

Đối với trạm biến áp, luôn luôn theo dõi tình hình vận hành thiết bị, không để tình trạng đầy và quá tải, luôn vận hành điện áp theo biểu đồ điện áp của A0, A2. Chủ động đề xuất đóng cắt tụ bù, kháng bù hợp lý; Phát hiện và xử lý kịp thời các bất thường thiết bị, các tiếp xúc đầu cosse có nhiệt độ tăng cao. Theo dõi chặt chẽ sản lượng điện khi dùng MC vòng thay thế, đặc biệt là các ngăn có công tơ ranh giới; Các công tơ, TU, TI đã được kiểm tra định kỳ đúng quy định; Giám sát và xác nhận sản lượng, kịp thời cập nhật sản lượng truy thu, thoái hoàn tổn thất lưới 220KV, lưới 500KV, lưới chung, tổn thất TBA, tổn thất MBA, tổn thất đường dây hàng ngày, hàng tháng trên MDMS_Web,…; Kết hợp công tác sửa chữa đường dây và thí nghiệm định kỳ thiết bị trạm nhằm giảm thời gian cắt điện, hạn chế tổn thất trên lưới; Lập kế hoạch, phương án thi công tối ưu nhằm giảm thời gian mất điện, hạn chế cắt điện nhiều lần, cắt điện trên diện rộng.

Thay dây siêu nhiệt đường dây 220kV Thốt Nốt - Châu Đốc

Đối với đường dây, tăng cường thực hiện các biện pháp ngăn ngừa sự cố như tổ chức kiểm tra bảo dưỡng các biển báo vượt đường bộ, biển báo vượt đường sông, bảng cảnh báo phía trên có điện, biển cấm đốt lửa, các panô tuyên truyền,… Thường xuyên tổ chức đo kiểm tra vầng quang chuỗi cách điện. Tổ chức đo kiểm tra nhiệt độ các loại mối nối đúng quy định. Tổ chức kiểm tra phát quang hành lang an toàn các đường dây, đảm bảo thông thoáng. Kiểm tra vệ sinh mặt tiếp xúc, siết boulon dây thoát sét đỉnh cột, kiểm tra vệ sinh mặt tiếp xúc tiếp địa chân cột, đóng tăng cường tiếp địa hệ thống chân cột đạt 100%; vệ sinh cách điện truyền thống đạt 80%;…; thay dây dẫn nâng khả năng tải đường dây Thốt Nốt - Long Xuyên - Châu Đốc cũng góp phần giảm tổn thất điện năng trên lưới.

Những tháng cuối năm của năm 2021, Truyền tải điện miền Tây 1 tiếp tục thực các kế hoạch đã đề ra, các phương án đã mang lại hiệu quả và không ngừng tìm tòi áp dụng các giải pháp mới hiệu quả thiết thực nhằm góp phần giảm tổn thất điện năng trên toàn hệ thống.

Trạm 220kV Giá Rai.


  • Nguyễn Thị Hoài - TTĐMT1