Truyền tải điện miền Tây 1 thực hiện các giải pháp giảm tổn thất điện năng 06 tháng đầu năm 2021

Trong 6 tháng đầu năm 2021, công tác quản lý tổn thất điện năng đạt kết quả rất đáng khích lệ. Tỉ lệ tổn thất điện năng lưới 220KV là 0,86% thấp hơn 0,04% so với chỉ tiêu 6 tháng đầu năm 2021 (0,90%). Tỉ lệ TTĐN lưới 500KV là 0,15% thấp hơn 0,03% so với chỉ tiêu 6 tháng đầu năm 2021 (0,18%). Tỉ lệ TTĐN lưới chung là 0,94% thấp hơn 0,05% so với chỉ tiêu 6 tháng đầu năm 2021 (0,99%).

Thực hiện nhiệm vụ chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật năm 2021 của Công ty Truyền tài điện 4 theo quyết định số 1817/QĐ-PTC4 ngày 10/3/2021. Truyền tải điện miền Tây 1 đã chủ động lên kế hoạch cụ thể chi tiết thực hiện các chỉ tiêu nói chung và tổn thất điện năng nói riêng theo từng tháng, từng quý và năm.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, công tác quản lý tổn thất điện năng đạt kết quả rất đáng khích lệ. Tỉ lệ tổn thất điện năng lưới 220KV là 0,86% thấp hơn 0,04% so với chỉ tiêu 6 tháng đầu năm 2021 (0,90%). Tỉ lệ TTĐN lưới 500KV là 0,15% thấp hơn 0,03% so với chỉ tiêu 6 tháng đầu năm 2021 (0,18%). Tỉ lệ TTĐN lưới chung là 0,94% thấp hơn 0,05% so với chỉ tiêu 6 tháng đầu năm 2021 (0,99%).

Đạt được kết quả trên, Truyền tải điện miền Tây 1 đã nỗ lực hết mình trong công tác tuyên truyền, đặc biệt là triển khai thực hiện các giải pháp giảm tổn thất điện năng như: Thành lập Ban chỉ đạo giảm tổn thất điện năng; Xây dựng chương trình giảm tổn thất điện năng; Lập phương án giảm tổn thất điện năng; Phân giao chỉ tiêu tổn thất điện năng trạm, MBA, đường dây từng tháng năm 2021 đến từng Tổ, Đội, Trạm; Theo dõi chặt chẽ thông số dòng điện, điện áp, công suất, sản lượng qua công tơ ranh giới từng giờ. Theo dõi điện áp trên lưới để kịp thời điều chỉnh nấc MBA, vận hành điện áp theo biểu đồ điện áp của A0, A2. Chủ động đề xuất đóng cắt tụ bù, kháng bù hợp lý; Xử lý kịp thời các bất thường thiết bị, các tiếp xúc đầu cosse có nhiệt độ tăng cao. Theo dõi chặt chẽ sản lượng điện khi dùng MC vòng thay thế, đặc biệt là các ngăn có công tơ ranh giới; Kết hợp công tác sửa chữa đường dây và thí nghiệm định kỳ thiết bị Trạm. Kiểm tra định kỳ công tơ năm 2021 đạt 100% so với kế hoạch; Giám sát và xác nhận sản lượng, tổn thất lưới 220KV, lưới 500KV, lưới chung, tổn thất TBA, MBA, tổn thất đường dây hàng ngày, hàng tháng trên MDMS_Web. Công tác nhập liệu, tổng hợp điện năng hàng tháng chính xác;

Sân ngắt Trạm 220kV Bạc Liêu.

Bên cạnh đó, để đảm bảo lưới điện vận hành an toàn và liên tục Đơn vị cũng đã thực hiện kiểm tra định kỳ MBA AT1, MBA TD41, CS4AT1, TU4AT1, CSTD41, CS2AT1, CS1AT1 trạm 220kV Thốt Nốt; Thí nghiệm định kỳ tăng cường MBA AT2 trạm 220kV Bạc Liêu; kiểm tra định kỳ MC 233, 133, 250, đo đặc tính từ hoá TI 133, TI 233 trạm 220kV Ô Môn 2; Kiểm tra định kỳ MBA AT1, MBA TD41, DCL 441-3, CS 2AT1, CS1AT1, CS 4AT1, TU 4AT1 trạm 220kV Sóc Trăng;Ngoài ra Đơn vị cũng thực hiện lập phương án ngăn ngừa sự cố đường dây và trạm biến áp: đo vầng quang điện để ngăn ngừa sự cố do phóng điện sứ trên đường dây; thực hiện các giải pháp ngăn ngừa sự cố đường dây do sét, sự cố hành lang; Lập kế hoạch, phương án thi công tối ưu nhằm giảm thời gian mất điện, hạn chế cắt điện nhiều lần, cắt điện trên diện rộng.Công tác tuyên truyền, triển khai các giải pháp giảm tổn thất điện năng được Ban Giám đốc Truyền tải điện miền Tây 1 đặc biệt quan tâm. Trong những năm qua, bằng nhiều hình thức tuyên truyền như hàng tháng tổng hợp các số liệu về tổn thất điện năng, phổ biến đến các Phòng, Tổ, Đội, Trạm để có hướng điều chỉnh hợp lý, Đơn vị cũng tổ chức theo từng cụm tại Văn phòng, Tổ, Đội, Trạm các buổi tuyền truyền đến tất cả các CB.CNV các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật năm 2021.Với kết quả thực hiện trên, Truyền tải điện miền Tây 1 tiếp tực thực hiện tốt các công tác nhằm giảm tổn thất điện năng 6 tháng cuối năm 2021, phấn đấu đến cuối năm 2021 tổn thất điện năng sẽ giảm so với chỉ tiêu giao.

   Phòng điều hành Trạm 220kV Trà Nóc


  • Nguyễn Thị Hoài - TTĐMT1