Truyền tải điện miền Tây 1 tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2020

Vào lúc 08h00' ngày 20/02/2020, tại Hội trường của Đơn vị, Truyền tải điện miền Tây 1 đã tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2020.

Ông Phạm Ngọc Luật -  Phó Giám Đốc TTĐ Miền Tây 1, thông qua Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm 2019, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2020.

Về dự Hội nghị có ông Đống Tiến Long - Phó Phòng TCNS, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty Truyền tải điện 4; các đồng chí trong Ban Lãnh Đạo, BCH Công đoàn TTĐ miền Tây 1, các đồng chí là Tổ trưởng Công đoàn, Ban Thanh Tra Nhân Dân, cùng các đồng chí đại diện của các Phòng, Đội, Trạm và Trung tân Vận hành cũng về dự Hội nghị đầy đủ theo thông báo triệu tập.

Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm 2019; mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2020. Năm 2019, với sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo các cấp, Truyền tải điện Miền Tây 1 đã vận hành hệ thống điện truyền tải an toàn, liên tục, ổn định góp phần cùng Công ty đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội của khu vực các tỉnh miền Tây Nam Bộ.

Công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đã được chú trọng cả về chiều rộng và chiều sâu, góp phần xây dựng đội ngũ CBCNV có trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao. Trong năm, đơn vị đã cử 01 lượt cán bộ tham dự các lớp đào tạo CBQL cấp 4 do EVNNPT tổ chức và cử nhiều lượt cán bộ tham gia các khóa đào tạo, hội thảo trao đổi kiến thức chuyên môn,... do Công ty, EVNNPT tổ chức.

Công tác ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ được quan tâm với những kết quả đáng ghi nhận. Đơn vị đã triển khai áp dụng rộng rãi các chương trình phần mềm quản lý: Các chương trình SCADA, PMIS, E-QLDA, FMIS, MDMS, HRMS, ERP, triển khai báo cáo điện tử, chữ ký điện tử và E-Office 3.0. Các chương trình này ngày càng phát huy hiệu quả.

Đơn vị luôn chú trọng quan tâm chăm lo đời sống tinh thần, vật chất và sức khỏe cho người lao động. Tiền lương của CBCNV được đảm bảo, phù hợp với mức tăng NSLĐ và chế độ tiền lương hiện hành của Nhà nước. Công tác quản lý lao động tiền lương được thực hiện thống nhất. Công tác phân phối tiền lương của đơn vị được thực hiện công khai, dân chủ, thu nhập của người lao động tiếp tục được duy trì ổn định. Quan tâm tạo điều kiện làm việc cho người lao động; thực hiện tốt chế độ bảo hiểm, khám sức khỏe cho người lao động, từ đó phân loại sức khỏe lao động để tổ chức công tác điều dưỡng, phục hồi sức khỏe kịp thời; tổ chức các hoạt động văn thể mỹ để tăng cường đoàn kết, tạo sự gắn bó trong CBCNV và các đơn vị. Trong năm 2019 Công đoàn TTĐ Miền Tây 1 đã vận động trong toàn Đơn vị và kêu gọi đơn vị bạn hỗ trợ anh Đỗ Xuân Hòa ĐVCĐ Đội TTĐ Ninh Kiều có vợ không may mắc bệnh hiểm nghèo, với số tiền trên 29 triệu đồng.

Ông Lê Xuân Thụ - Bí Thư Chi Bộ, Giám Đốc TTĐ miền Tây 1, trả lời các ý kiến của các CB.CNV và thông qua một số quy chế, quy định đang được áp dụng trong toàn Công ty.

Ngay từ đầu năm 2019, Truyền tải điện miền Tây 1 đã lập và triển khai đến các Phòng, Đội, Trạm và Trung tâm Vận hành Kế hoạch công tác tuyên truyền năm 2019: Nghị quyết số 4588/NQ-HĐTV ngày 21/12/2018 của EVNNPT về các công việc và nhiệm vụ quan trọng cần tập trung thực hiện trong năm 2019; Quyết định số 1133/QĐ-PTC4 ngày 22/02/2019 của PTC4 về việc giao nhiệm vụ thực hiện các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật năm 2019; Thông báo số 1183/TB-PTC4 ngày 25/02/2019 của PTC4 về việc thực hiện công tác giảm tổ thất điện năng năm 2019. Lồng vào các đợt tuyên truyền này các Giá trị cốt lõi; Chuẩn mực đạo đức; Quy tắc ứng xử; Văn hóa giao tiếp; Tháp nhận thức; Tầm nhìn, ... trong bộ tài liệu Văn hóa EVNNPT, và tham gia Hội thi thực thi các giá trị cốt lõi Văn hóa EVNNPT do Công ty Truyền tải điện 4 tổ chức, đạt giải Ba.

Tại Hội nghị, các ý kiến của đại biểu xoay quanh vấn đề chế độ chính sách đã được thảo luận và giải đáp thỏa đáng. Lãnh đạo Công Đoàn Công ty cũng đánh giá cao những thành tích đã đạt được trong năm 2019 của Truyền tải điện miền Tây 1, đã góp phần vào việc hoàn thành kế hoạch của Công Ty.

Hội nghị cũng đã bầu Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2020 - 2021 gồm 03 đồng chí và bầu đại biểu tham dự Hội nghị Người lao động cấp Công ty theo chỉ tiêu phân bổ là mười hai đại biểu và hai đại biểu dự khuyết.

Nghị quyết Hội nghị đã được 100% đại biểu biểu quyết và thông qua. Qua Hội nghị, các đại biểu cũng thống nhất 100% với Thoả ước lao động tập thể, Nội quy lao động, các quy chế, quy định đang được áp dụng trong toàn Công ty.

Toàn cảnh Hội nghị.

Ông Đống Tiến Long - Phó Phòng TCNS, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty Truyền tải điện 4 phát biểu tại Hội nghị.

Các Đại biểu chụp hình lưu niệm.


  • Trung Hiếu - TTĐ.MT1