Truyền tải điện miền Tây 1 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, và thực hiện kế hoạch năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020

Vào sáng ngày 10/01/2020 tại Hội trường của Đơn vị, Truyền tải điện miền Tây 1 đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2019, tổng kết thực hiện kế hoạch năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Về dự Hội nghị có ông Võ Đình Thủy, Bí Thư Đảng Ủy, Giám đốc Công ty Truyền tải điện 4; đại diện Lãnh đạo các Phòng trực thuộc Công ty; các đồng chí trong Ban Lãnh Đạo, Chủ tịch Công đoàn Truyền tải điện miền Tây 1, các đồng chí Trưởng, Phó các Phòng, Đội, Trạm, Trung tâm Vận hành và một số cán bộ nghiệp vụ về dự Hội nghị.

Truyền tải điện miền Tây 1 thực hiện nhiệm vụ năm 2019 với những thuận lợi là được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy và lãnh đạo của Công ty; đồng thời với mô hình tổ chức đảng, bộ máy quản lý và các tổ chức đoàn thể đồng bộ, xuyên suốt, tạo nhiều thuận lợi cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra.

Về công tác xây dựng Đảng, vai trò lãnh đạo của Chi ủy được củng cố, tăng cường. Công tác chính trị tư tưởng kịp thời, hiệu quả; công tác tổ chức và cán bộ được thực hiện thường xuyên, đáp ứng tốt yêu cầu quản lý, quản trị; công tác tuyên truyền được đẩy mạnh; công tác lãnh đạo các đoàn thể được quan tâm sâu sát; công tác xây dựng Đảng được chú trọng, phát triển đảng viên mới tạo được chuyển biến mạnh mẽ, trong năm 2019, Chi bộ đã tổ chức Lễ kết nạp cho 06 đảng viên mới.

Trong năm 2019, Đơn vị đã triển khai quán triệt đầy đủ các chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những điều đảng viên không được làm tới từng cán bộ, đảng viên trong Chi bộ, cụ thể Công văn số 907/ PTC4-KH  chỉ đạo của Giám đốc Công ty triển khai Nghị quyết 4588/NQHĐTV và chỉ thị của HĐTV thực hiện chủ đề năm 2019 “Nâng cao hiệu quả quản lý vận hành Hệ thống truyền tải điện quốc gia”; Quyết định 1133/QĐ-PTC4 về việc giao nhiệm vụ thực hiện các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật năm 2019; Nghị quyết 119/NQ-ĐU EVNNPT về phương hướng nhiệm vụ năm 2019; Nghị quyết 170/NQ-ĐU của Ban chấp hành Đảng bộ Công ty về phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Nhìn chung đảng viên trong Chi bộ có bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, có phẩm chất đạo đức lối sống trong sáng lành mạnh; chấp hành nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và gương mẫu đi đầu thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

Năm 2019, Truyền tải điện Miền Tây 1 đã vận hành hệ thống điện truyền tải an toàn, liên tục, ổn định góp phần cùng Công ty đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội của khu vực các tỉnh Miền Tây Nam Bộ, các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật của Đơn vị về sản lượng điện truyền tải là 5 tỷ 165 triệu kWh đạt 101,71% kế hoạch năm, vượt 1,07% so chỉ tiêu và tăng 2,63% so cùng kỳ năm 2018; về tỉ lệ tổn thất điện năng năm 2019 chiếm 1,02%, giảm 0,09% so với chỉ tiêu, tương đương cùng kỳ năm 2018; về điện tự dùng năm 2019 là 2 triệu 468 ngàn kWh, giảm 4,45% so chỉ tiêu và giảm 4,45% so với năm 2018; về công tác kiểm tra định kỳ đạt 100% so với kế hoạch.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Võ Đình Thủy đánh giá cao những nỗ lực của tập thể CBCNV Truyền tải điện miền Tây 1 trong việc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2019. Ngoài ra, trong năm 2019, lưới Truyền tải điện miền Tây 1 quản lý xảy ra 04 sự cố, trong đó có 01 sự cố do chủ quan, làm ảnh hưởng đến thành tích của Đơn vị cũng như của Công ty. Đơn vị cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền nội bộ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tuân thủ và sự đoàn kết, phối hợp nhằm tạo nên sức mạnh tập thể để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ông Võ Đình Thủy cũng chỉ đạo một số công tác trọng tâm nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ Chính trị của đơn vị và mong muốn Truyền tải điện miền Tây 1 sẽ dẫn đầu trong các đơn vị truyền tải điện trực thuộc Công ty Truyền tải điện 4 trong năm 2020.

Thay mặt toàn thể CBCNV trong đơn vị, Ông Lê Xuân Thụ đã tiếp thu và cảm ơn ý kiến đánh giá và chỉ đạo của đồng chí Võ Đình Thủy, Chi Ủy Truyền tải điện miền Tây 1 cùng tập thể CBCNV sẽ tiếp tục phát huy những mặt mạnh, nghiêm túc khắc phục những mặt còn hạn chế, triển khai có hiệu quả các ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên và Công ty, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch được Công ty giao.

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đảng và chuyên môn năm 2019 đã được Lãnh đạo Công ty Truyền tải điện 4 trao tặng giấy khen, nhằm tôn vinh, khích lệ tập thể lao động của đơn vị phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Kết thúc Hội nghị, Ông Trần Nhật Trung, Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc TTĐ Miền Tây 1 đã phát động phong trào thi đua năm 2020 trong toàn đơn vị.

Các hình ảnh liên quan:

Ông Nguyễn Văn Bình, Chi Ủy viên Chi Bộ TTĐ Miền Tây 1 báo cáo tham luận về Công tác Đảng năm 2019.

Ông Võ Đình Thủy, Bí Thư Đảng Ủy, Giám đốc Công ty Truyền tải điện 4 phát biểu chỉ đạo tại Hội Nghị.

Ông Lê Xuân Thụ, Bí Thư Chi Bộ, Giám Đốc TTĐ Miền Tây 1 triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020.

Ông Võ Đình Thủy, bí thư Đảng ủy, Giám đốc PTC4 trao Giấy khen của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia  cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm 2019.

Ông Võ Đình Thủy, bí thư Đảng ủy, Giám đốc PTC4 trao danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2019” cho các cá nhân.

Ông Võ Đình Thủy, bí thư Đảng ủy, Giám đốc PTC4 trao Giấy khen của Đảng Ủy Công ty Truyền tải điện 4 cho các Đảng viên xuất sắc.


  • Trung Hiếu - TTĐ.MT1


Các Tin khác