Truyền tải điện miền Tây 1 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022

Vào sáng ngày 17/01/2022 tại Hội trường của Đơn vị, Truyền tải điện miền Tây 1 đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Đến dự Hội nghị có Ông Võ Đình Thủy - Bí Thư Đảng Ủy, Giám đốc Công ty Truyền tải điện 4; Ông Nguyễn Phương Nam - Chủ tịch Công đoàn Công ty, đại diện Lãnh đạo các Phòng trực thuộc Công ty Truyền tải điện 4; các đồng chí trong Ban Lãnh Đạo, Chủ tịch Công đoàn Truyền tải điện miền Tây 1, các đồng chí Trưởng, Phó các Phòng, Đội, Trạm, Trung tâm Vận hành và một số cán bộ nghiệp vụ cũng về dự Hội nghị. Do tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, để đảm bảo thực hiện đúng các biện pháp an toàn, Đơn vị đã bố trí cho một số đảng viên tham dự Hội nghi qua Zoom meeting.

Toàn cảnh Hội nghị

Truyền tải điện Miền Tây 1 thực hiện nhiệm vụ năm 2021 với những thuận lợi là được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy và lãnh đạo của Công ty; đồng thời, với mô hình tổ chức đảng, bộ máy quản lý và các tổ chức đoàn thể đồng bộ, xuyên suốt, tạo nhiều thuận lợi cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra.

Về công tác xây dựng Đảng, vai trò lãnh đạo của Đảng ủy – Đảng bộ Bộ phận được củng cố, tăng cường. Công tác chính trị tư tưởng kịp thời, hiệu quả; công tác tổ chức và cán bộ được thực hiện thường xuyên, đáp ứng tốt yêu cầu quản lý, quản trị; công tác tuyên truyền được đẩy mạnh; công tác lãnh đạo các đoàn thể được quan tâm sâu sát; công tác xây dựng Đảng được chú trọng, phát triển đảng viên mới tạo được chuyển biến mạnh mẽ, trong năm 2021, Đảng bộ bộ phận Truyền tải điện miền Tây 1 đã tổ chức Lễ kết nạp cho 04 đảng viên mới.

Trong năm 2021, Đảng bộ bộ phận đã tổ chức tổng kết 05 năm nhằm đánh giá việc triển khai Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập theo gương Bác, kết quả thực hiện có nhiều chuyển biến tích cực trong cán bộ đảng viên.

Đơn vị đã triển khai quán triệt đầy đủ các chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những điều đảng viên không được làm tới từng cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Bộ phận. Nhìn chung đảng viên trong Đảng bộ Bộ phận TTĐ Miền Tây 1 có bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, có phẩm chất đạo đức lối sống trong sáng lành mạnh; chấp hành nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và gương mẫu đi đầu thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

Ông Phạm Ngọc Luật – Phó Giám Đốc TTĐ miền Tây 1 báo cáo tổng kết công tác năm 2021.

Ngay từ đầu năm 2021, Truyền tải điện miền Tây 1 đã lập và triển khai đến các Phòng, Đội, Trạm và Trung tâm Vận hành Kế hoạch công tác tuyên truyền năm 2021: Nghị quyết 19-NQ/HĐTV và chỉ thị 11/CT-EVNNPT của HĐTV thực hiện chủ đề năm 2021 “Chuyển đổi số trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia”; Quyết định 1817/QĐ-PTC4 về việc giao nhiệm vụ thực hiện các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật năm 2021; Nghị quyết 23-NQ/ĐU của đảng ủy EVNNPT về phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Nghị quyết 73-NQ/ĐU của Ban chấp hành Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 4 về phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Lồng vào các đợt tuyên truyền này các Giá trị cốt lõi; Chuẩn mực đạo đức; Quy tắc ứng xử; Văn hóa giao tiếp; Tháp nhận thức; Tầm nhìn ... trong bộ tài liệu Văn hóa EVNNPT.

Ông Võ Đình Thủy - Bí Thư Đảng Ủy, Giám đốc Công ty Truyền tải điện 4 phát biểu chỉ đạo tại Hội Nghị

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, các CBCNV  đang tập trung sau ca trực, đơn vị đã tổ chức được 3 hội nghị tuyên truyền thực hiện văn hóa EVNNPT của bộ tài liệu về 5 giá trị cốt lõi do Tổng công ty ban hành đối với CBCNV do đồng chí Bí thư Đảng bộ, Giám đốc trực tiếp hướng dẫn, ngoài ra toàn Đơn vị cũng có 15 bài viết gửi về Công ty để đăng trên trang wPTC4. Nhìn chung việc phổ biến tuyên truyền Văn hóa EVNNPT được duy trì thực hiện thường xuyên có chuyển biến trong CBCNV, nhận thức ngày càng được nâng cao, đi vào sinh hoạt và công việc.

Đơn vị luôn chú trọng quan tâm chăm lo đời sống tinh thần, vật chất và sức khỏe cho người lao động, các chế độ chính sách thực hiện theo quy định và  đảm bảo phù hợp với mức tăng NSLĐ,  Công tác quản lý lao động tiền lương được thực hiện thống nhất. và  công khai, dân chủ, thu nhập của người lao động tiếp tục được duy trì ổn định.

Ông Lê Xuân Thụ - Bí Thư Đảng bộ Bộ phận, Giám Đốc TTĐ Miền Tây 1 tiếp thu chỉ đạo của Bí Thư Đảng Ủy, Giám đốc Công ty; Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022.

Trong công tác phòng chống dịch, Cấp ủy đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các chỉ đạo của Trung ương, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, các quyết định, hướng dẫn của Bộ Y tế, của địa phương. Phổ biến Nghị quyết, chương trình hành động, các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy Cty.Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Đơn vị làm tốt việc chỉ đạo, thực hiện tốt các phương án sản xuất “03 tại chỗ”, “một cung đường, hai điểm đến”; tổ chức bố trí số lượng lao động cần thiết có mặt tại cơ quan, trụ sở làm việc tuân thủ yêu cầu giãn cách, kết hợp làm việc từ xa đảm bảo tiến độ, hiệu quả công tác.Tính đến ngày 29/10/2021, tổng số CBCNV của Đơn vị được tiêm vắc-xin mũi 1 và cả mũi 2 là 177/177 người, chiếm tỷ lệ 100% tổng số CBCNV.

Phát biểu tại Hội nghị, Ông Võ Đình Thủy cũng đánh giá cao những thành tích đã đạt được trong năm 2021 của Truyền tải điện miền Tây 1. Tuy nhiên trong năm 2021 lưới Truyền tải điện miền Tây 1 vẫn còn sự cố trên lưới.. Cũng trong bài phát biểu, Ông Võ Đình Thủy đã chỉ đạo một số công tác trọng tâm nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ Chính trị của đơn vị và cũng mong muốn trong năm 2022 Truyền tải điện miền Tây 1 sẽ khắc phục mọi khó khăn, giảm tối đa sự cố, đặc biệt là sự cố đường dây và phần đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thay mặt toàn thể CBCNV trong đơn vị, Ông Lê Xuân Thụ đã tiếp thu và trân trọng cảm ơn ý kiến đánh giá và chỉ đạo của đồng chí Võ Đình Thủy, Đảng bộ Bộ phận Truyền tải điện miền Tây 1 cùng tập thể CBCNV sẽ tiếp tục phát huy những mặt mạnh, nghiêm túc khắc phục những mặt còn hạn chế, triển khai có hiệu quả các ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên và Công ty, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch năm 2022.

Cũng tại Hội nghị tổng kết, các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đảng và chuyên môn đã được Lãnh đạo các cấp trao tặng giấy khen, nhằm tôn vinh, khích lệ tập thể lao động của đơn vị trong năm 2021.

Kết thúc Hội nghị, Ông Trần Nhật Trung, Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc TTĐ Miền Tây 1 đã phát động phong trào thi đua năm 2022 trong toàn đơn vị./.

Ông Võ Đình Thủy - Bí Thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Truyền tải điện 4 trao Bằng khen của Ủy Ban Quản lý vốn Nhà Nước tại Doanh nghiệp giai đoạn 2019 - 2020

Ông Võ Đình Thủy - Bí Thư Đảng Ủy, Giám đốc Công ty Truyền tải điện 4 trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua Ủy Ban Quản lý vốn năm 2021

Ông Võ Đình Thủy - Bí Thư Đảng Ủy, Giám đốc Công ty Truyền tải điện 4 trao Giấy khen của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia

Ông Võ Đình Thủy - Bí Thư Đảng Ủy, Giám đốc Công ty Truyền tải điện 4 trao Giấy khen của Đảng Ủy Công ty Truyền tải điện 4.


  • Nguyễn Trung Hiếu - Truyền tải điện miền Tây 1