Truyền tải điện miền Tây 1 tổ chức tuyên truyền các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật năm 2022, các Giá trị cốt lõi và Chuẩn mực đạo đức trong Bộ tài liệu Văn hóa EVNNPT

Ngày 16/5/2022, tại phòng họp của Trạm 220kV Bạc Liêu – Tổ TTLĐ Bạc Liêu, Truyền Tải Điện Miền Tây 1 đã tổ chức buổi tuyên truyền và thảo luận với CBCNV của Tổ TTLĐ Bạc Liêu và Đội TTĐ Bạc Liêu về các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật năm 2022, các Giá trị cốt lõi và Chuẩn mực đạo đức trong Bộ tài liệu Văn hóa EVNNPT.

Đồng chí Lê Xuân Thụ, Bí thư Đảng bộ bộ phận Truyền tải điện miền Tây 1 chủ trì và trực tiếp triển khai các nội dung cơ bản trong Quyết định số 2973/QĐ-PTC4 ngày 09/5/2022 của PTC4 về việc giao nhiệm vụ thực hiện các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật năm 2022 và Công văn 2976/PTC4-VP ngày 09/5/2022 của PTC4 về việc triển khai kế hoạch tuyên truyền giảm sự cố trong công tác QLVH năm 2022; Các công tác trong kế hoạch bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp ... đồng thời gắn với các nội dung nêu trên, đ/c Lê Xuân Thụ đã nhắc về các Giá trị cốt lõi và Chuẩn mực đạo đức trong Văn hóa EVNNPT, giải thích rõ về các mức độ nhận thức trong mỗi giá trị cốt lõi và mối liên hệ chặt chẽ của các giá trị đó với nhau, cũng như khi vận dụng vào thực tế trong công tác hàng ngày, hàng tháng sẽ có tác động như thế nào đến kết quả hoàn thành nhiệm vụ năm.

Ông Nguyễn Trung Hiếu – Phó Chủ tịch Công đoàn TTĐ Miền Tây 1 giới thiệu chương trình của buổi tuyên truyền về VHDN.

Trong 04 tháng đầu năm 2022 Truyền tải điện miền Tây 1 đã quản lý lưới điện vận hành an toàn, liên tục, và đã được Công ty Truyền tải điện 4 ghi nhận và khen thưởng. Tuy nhiên, tất cả CBCNV đơn vị không nên chủ quan mà cần phải tiếp tục chủ động nắm vững tình hình hoạt động của Đơn vị, mỗi một công tác đều phải theo dõi sát tiến độ thực hiện hoàn thành và có đáp ứng các chỉ tiêu kế hoạch được giao hay không. Đ/c Lê Xuân Thụ cũng khen ngợi tinh thần đoàn kết, hỗ trợ nhau trong mọi mặt công tác của các Đơn vị, trong đó có đội ngũ CBCNV tại khu vực Bạc Liêu, đồng thời nhắc nhở các CBCNV tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, cố gắng hơn nữa, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Ông Lê Xuân Thụ Bí thư Đảng bộ bộ phận Truyền tải điện miền Tây 1

Qua buổi tuyên truyền này, toàn thể CBCNV của Trạm 220kV Bạc Liêu và Tổ TTLĐ Bạc Liêu được nghe trực tiếp các chỉ đạo của cấp trên, được thảo luận để làm rõ hơn nhiệm vụ và các chỉ tiêu phải hoàn thành, từ đó mỗi CBCNV có thể triển khai một cách có hiệu quả hơn trong công việc, hiểu và có ý thức trách nhiệm hơn với công tác của mình, để nỗ lực giúp cho Đơn vị thực hiện nhiệm vụ kế hoạch đạt hiệu quả.

Toàn cảnh buổi tuyên truyền, thảo luận về VHDN.

Buổi tuyên truyền này cũng cho thấy Văn hóa EVNNPT đã kéo gần khoảng cách giữa Lãnh đạo và CBCNV hơn, qua những buổi gặp gỡ trực tiếp như thế này có thể tạo nên một sức mạnh khơi dậy ý chí, động lực thay đổi thái độ làm việc, cách thức làm việc theo chiều hướng tích cực hơn nữa của tập thể CBCNV, để đủ tự tin, nghị lực phấn đấu lao động, học tập và cống hiến cho Đơn vị./.

Ảnh chụp lưu niệm sau khi kết thúc phần tuyên truyền về VHDN.


  • Lê Xuân Thụ-Nguyễn Trung Hiếu - TTĐMT1