Truyền tải điện miền Tây 2 tổ chức thành công “Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021 & triển khai nhiệm vụ năm 2022”

Nhằm đánh giá, tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021, kịp thời nắm bắt những mặt làm được và những mặt chưa làm được, từ đó đề ra phương hướng, kế hoạch cho năm 2022, tiếp tục hoàn thành tốt hơn nữa những chỉ tiêu, nhiệm vụ cấp trên giao cho. Được sự cho phép của Lãnh đạo các cấp, sáng ngày 17/01/2022 Truyền tải điện miền Tây 2 tổ chức thành công Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 với sự có mặt của 36 đại biểu, là tất cả Đảng viên và Lãnh đạo đại diện cho các Phòng, Đội, Trạm, Tổ TTLĐ trực thuộc Truyền tải điện miền Tây 2.

Hội nghị vinh dự được đón tiếp Ông Nguyễn Văn Bảy – Phó Giám đốc Công ty Truyền tải điện 4; Ông Ngô Trung Hiếu – Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Trưởng phòng Kế hoạch; Ông Đống Tiến Long – Phó chủ tịch công đoàn, Phó Phòng Tổ chức nhân sự, cùng đại diện của các phòng ban trực thuộc Công ty.

Toàn cảnh buổi Hội nghị 

Chủ trì Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 

Hội nghị đã nghe Ông Lý Phúc Lạc – Phó Giám đốc Truyền tải điện miền Tây 2 báo cáo tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Báo cáo nêu rõ các số liệu, chỉ tiêu mà Truyền tải điên miền Tây 2 đạt được trong năm 2021 như: chỉ tiêu sự cố, tài chính, công tác sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên, chuẩn bị sản xuất, đầu tư xây dựng, tối ưu hóa chi phí, quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ quan trọng trong năm 2021 theo Nghị quyết số 19/NQ-HĐTV ngày 31/12/2020 với chủ đề năm 2021 “Chuyển đổi số trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia”, công tác an toàn vệ sinh lao động, Phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ quốc phòng, chế độ chính sách nhà nước, cải tiến kỹ thuật, phong trào thi đua,...

Ông Lý Phúc Lạc – Phó Giám đốc TTĐMT2 báo cáo Tổng kết công tác năm 2021

Trong Hội nghị, các Đại biểu cũng được lắng nghe các tham luận của các đơn vị trực thuộc về các nội dung nổi bật như giải pháp ngăn ngừa sự cố do sét, phóng điện sứ của Phòng Kỹ thuật; công tác đảm bảo vận hành an toàn các CT loại CTH-550 do GE sản xuất của trạm 500kV Mỹ tho; giải pháp vận hành an toàn trong năm 2022 của trạm 500kV Duyên Hải; công tác phòng chống chim, chuột, côn trùng tại Tổ TTLĐ Mỏ Cày; công tác dân vận trong quản lý vận hành đường dây của Đội Truyền tải điện Trà Vinh; các giải pháp vận hành đường dây không có sự cố 05 năm liền của Đội Truyền tải điện Mỹ Tho; các giải pháp đảm bảo khi tiếp nhận đường dây 500kV Sông Hậu – Đức Hòa do Ban AMN quản lý không còn tồn tại hành lang của Đội Truyền tải điện Vĩnh Long.

Ông Trần Hữu Phước - Trưởng trạm 500kV Mỹ Tho trình bày tham luận "Công tác đảm bảo vận hành an toàn các CT loại CTH-550 do GE sản xuất"

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Ông Nguyễn Văn Bảy – Phó Giám đốc Công ty Truyền tải điện 4 đánh giá cao những kết quả mà Truyền tải điện miền Tây 2 đạt được trong năm qua, ghi nhận những đóng góp của TTĐMT2 trong thành công chung của Công ty, bên cạnh đó Phó Giám đốc Công ty cũng góp ý thẳng thắn vào các vấn đề về sự cố, công tác giám sát, công tác đào tạo, công tác tài chính kế toán, đảm bảo việc làm, chế độ phúc lợi, nâng cao đời sống của người lao động và công tác truyền thông, chỉ rõ các khuyết điểm mà Truyền tải cần sớm khắc phục để hoàn thành tốt hơn nữa các chỉ tiêu, kế hoạch Công ty đề ra trong năm 2022.

Ông Nguyễn Văn Bảy – Phó Giám đốc Công ty Truyền tải điện 4 phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Ông Ngô Mạnh Trung – Giám đốc Truyền tải điện miền Tây 2 nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo cấp trên và đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ TTĐMT2 trong năm 2022, cụ thể: Lãnh đạo thực hiện công tác quản lý, vận hành lưới điện truyền tải an toàn, liên tục, ổn định; tiếp tục giảm thiểu tối đa sự cố trên lưới điện, giảm thấp tỷ lệ tổn thất điện năng; đảm bảo yêu cầu cung cấp điện; nâng cao hiệu quả công tác tài chính; tổ chức thực hiện tốt chủ đề năm 2022 "Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả"; đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ vào quá trình quản lý kỹ thuật, quản lý vận hành; thực hiện Chiến lược phát triển, đổi mới phát triển doanh nghiệp và văn hóa doanh nghiệp; đảm bảo việc làm, chế độ phúc lợi, nâng cao đời sống cán bộ công nhân viên và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; chấp hành nghiêm pháp luật về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chấp hành chính sách, pháp luật của nhà nước; thực hiện tốt dân chủ cơ sở.

Ông Ngô Mạnh Trung – Giám đốc TTĐMT2 tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Công ty và kết luận Hội nghị

Tại Hội nghị các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đảng và chuyên môn đã được Lãnh đạo PTC4 trao tặng Cờ thi đua, Giấy khen, nhằm tôn vinh, khích lệ tinh thần CBCNV hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Ông Trần Duy - Phó Phòng Tổng hợp TTĐMT2 công bố các Quyết định khen thưởng 

 

Ông Nguyễn Văn Bảy - Phó Giám đốc Công ty trao tặng bằng khen cho tập thể và cá nhân trong Hội nghị

Ông Ngô Mạnh Trung - Bí thư Đảng bộ bộ phận, Giám đốc TTĐMT2 trao tặng bằng khen các Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021

Ông Ngô Trung Hiếu – Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Trưởng phòng Kế hoạch Công ty trao tặng bằng khen Chi bộ quản lý vận hành trạm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021

Kết thúc Hội nghị, Ông Nguyễn Văn Tuấn – Phó Giám đốc; Chủ tịch Công đoàn TTĐMT2 phát động phong trào thi đua trong toàn thể CBCNV, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022./.

Ông Nguyễn Văn Tuấn – Phó Giám đốc; Chủ tịch Công đoàn TTĐMT2 phát động phong trào thi đua trong toàn thể CBCNV, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022.

 

 


  • Dương Tấn Đạt - Phòng Tổng hợp
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét