Truyền tải điện miền Tây 3 tham luận tại Hội thi VHDN năm 2019

Chủ đề : Văn hóa doanh nghiệp - khó khăn và hành động

Văn hóa Doanh nghiệp (VHDN) là các giá trị , triết lý, quy định của doanh nghiệp có tác động đến nhận thức và hành vi của đa số thành viên trong Doanh nghiệp giúp chúng ta phân biệt được doanh nghiệp này với doanh nghiệp khác. VHDN của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) là toàn bộ các giá trị phản ánh sứ mệnh, tầm nhìn, khẩu hiệu, giá trị cốt lõi, chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử, văn hóa giao tiếp, các quy định, quy trình trong hoạt động sản xuất, quản lý vận hành. Các giá trị này mang bản sắc văn hóa riêng của EVNNPT giúp phân biệt EVNNPT với các doanh nghiệp khác. Ví dụ, “Truyền niềm tin” là slogan riêng của EVNNPT, là câu khẩu hiệu thể hiện mục tiêu, trách nhiệm và sứ mệnh thiêng liêng cao cả của EVNNPT là đảm bảo truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định, giữ vai trò hết sức quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Đồng phục bảo hộ lao động tôi đang mặc thể hiện rằng tôi là “lính truyền tải điện”,… đó chính là hai trong số các giá trị văn hóa doanh nghiệp của EVNNPT.

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP – KHÓ KHĂN VÀ HÀNH ĐỘNG

Như đã nêu khái quát văn hóa doanh nghiệp ở trên, theo đó các giá trị trong VHDN tác động đến nhận thức và hành vi của các thành viên trong Doanh nghiệp, vậy làm thế nào để đem lại kết quả tốt nhất từ sự tương tác này, tôi nhận thấy khó khăn nhất chính là yếu tố “Con người”. Tại sao tôi nói như vậy? bởi vì có thể nhận thấy rằng khi chúng ta muốn hòa nhập vào văn hóa của một tổ chức xã hội nào đó là quá trình thay đổi hết sức khó khăn, ngược lại thay đổi văn hóa của một con người cũng vậy, hay đơn giản là một thói quen chúng ta cũng khó thay đổi, vì có những thói quen đã hình thành từ nếp nghĩ, nếp sống của mỗi người, cho nên muốn thay đổi để phù hợp với thói quen mới thì bản thân mỗi người phải hết sức kiên trì và quyết tâm. Việc này không phải chỉ thực hiện một ngày một giờ, mà cần phải trải qua một quá trình và được thực hiện thường xuyên.

Vậy nhận thức được việc khó khăn này, mỗi người chúng ta nên làm gì để phát triển Văn hóa doanh nghiệp của EVNNPT, chúng ta cần suy nghĩ và hành động như thế nào? theo cách nào? có cần thiết phải thay đổi không?

Mỗi CBCNV chúng ta cần xác định trong tư tưởng rằng chúng ta đã lựa chọn và làm việc cho Doanh nghiệp này - PTC4 (đơn vị thành viên của EVNNPT). EVNNPT có bản sắc văn hóa riêng và “Chúng ta” chính là một trong các giá trị tạo nên bản sắc văn hóa đó. Chúng ta là một thực thể trong một tập thể, Văn hóa EVNNPT cần chúng ta tạo ra sức mạnh tập thể để giúp cho EVNNPT phát triển trở thành một doanh nghiệp lớn mạnh hơn nữa, và bất kỳ ai cũng đều muốn làm việc trong một Doanh nghiệp lớn mạnh. Chính vì vậy chúng ta cần nhận thức được ý niệm này để khi trải qua quá trình tiếp nhận và thực thi Văn hóa EVNNPT, chúng ta không còn cảm thấy sự gò bó hay trách nhiệm nặng nề mà nó như là một nghĩa vụ, được thực hiện theo cách tự nhiên vốn là như vậy.

Khi nhìn nhận được bản thân chúng ta có vai trò rất quan trọng đối với VHDN của EVNNPT thì mỗi người hãy để tâm vào việc thực thi Văn hóa EVNNPT, hãy thể hiện bằng hành động, vì một ngàn lời nói không bằng một cử chỉ hành động. Khi chúng ta hành động việc gì đó cho dù mỗi ngày một chút, nhưng nếu thực hiện nhiều lần sẽ hình thành nên thói quen, một người hành động sẽ lan tỏa đến nhiều người. Mỗi người hãy là một sứ giả tuyên truyền và phát huy Văn hóa EVNNPT, để hình ảnh người lính truyền tải điện luôn tốt đẹp trong cộng đồng xã hội.


  • Tác giả và trình bày: Phan Hữu Lợi - ĐHV trạm 220kV Châu Đốc - TTĐ.MT3