Truyền tải điện miền Tây 3 triển khai công tác vệ sinh hotline.

Thực hiện theo kế hoạch vệ sinh cách điện hotline năm 2019,  ngày 25 tháng 3 năm 2019 Truyền tải điện Miền Tây 3 (TTĐMT3) triển khai công tác vệ sinh cách điện lưới điện truyền tải đang mang điện bằng nước áp lực cao (vệ sinh hotline) đường dây 220kV Châu Đốc – Tà Keo (02 mạch).

Thực hiện theo kế hoạch vệ sinh cách điện hotline năm 2019,  ngày 25 tháng 3 năm 2019 Truyền tải điện Miền Tây 3 (TTĐMT3) triển khai công tác vệ sinh cách điện lưới điện truyền tải đang mang điện bằng nước áp lực cao (vệ sinh hotline) đường dây 220kV Châu Đốc – Tà Keo (02 mạch) tại 05 vị trí gồm 03 trụ đỡ: 35, 58, 78 và 02 trụ néo: 65, 77. Các vị trí này nằm gần đường giao thông nên cách điện nhiễm bẩn nhiều so với các khu vực khác. Đây là tuyến đường dây truyền tải cung cấp điện cho nước bạn Campuchia. Do đó phải đảm bảo đường dây vận hành an toàn, liên tục là một trong nhiệm vụ hàng đầu của TTĐMT3.

Công tác vệ sinh cách điện hotline tại vị trí trụ đỡ 35.

Tham gia công tác gồm Đội vệ sinh hotline TTĐMT3 thuộc các Đội Truyền tải điện Rạch Giá, Đội Truyền tải điện Châu Đốc, Đội Truyền tải điện Cà Mau phối hợp thực hiện.

Trong quá trình công tác Đội vệ sinh hotline đã tuân thủ theo phương án thi công và biện pháp an toàn vệ sinh cách điện lưới điện truyền tải đang mang điện bằng nước áp lực cao đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

Công tác vệ sinh cách điện hotline tại vị trí trụ néo 77.

Công nghệ vệ sinh cách điện lưới điện truyền tải đang mang điện đem lại hiệu quả rất cao trong công tác quản lý vận hành, nhằm ngăn ngừa kịp thời bụi bẩn trên cách điện và không cần phải cắt điện để vệ sinh cách điện. Giải pháp này cũng góp phần giảm tổn thất điện năng, đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định cho nước bạn Campuchia.

 

 


  • Phú Cường – Đội TTĐ Rạch Giá/TTĐMT3