"Tuân thủ" để hoàn thành tốt công tác quản lý vận hành và ngăn ngừa sự cố trên lưới điện Truyền tải.

Trong Văn hóa EVNNPT, giá trị cốt lõi “Tuân thủ” là Tuân thủ luật pháp, Tuân thủ qui định, quy chế, quy trình của Tập đoàn và Tổng công ty, Tuân thủ chỉ đạo của cấp trên, Tuân thủ các chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử và văn hoá giao tiếp của EVNNPT.

Trạm 500kV Phú Lâm thực hiện tuyên truyền thực thi Văn hóa EVNNPT trong buổi họp định kỳ tháng 02/2021.

Mỗi cán bộ công nhân viên trạm 500kV Phú Lâm nhận thức sâu sắc tính "Tuân thủ" phải luôn được thực thi nghiêm túc trong công tác quản lý vận hành, quản lý kỹ thuật nhằm triệt để ngăn ngừa sự cố do chủ quan, đảm bảo vận hành an toàn cho con người, thiết bị trên hệ thống lưới điện quốc gia.

Giá trị "Tuân thủ" là chủ đề luôn được Trạm 500kV Phú Lâm đưa ra thảo luận, tuyên truyền trong các buổi họp định kỳ hàng tháng. Tại các buổi họp, Trưởng trạm luôn phân tích và đặt ra những tình huống nếu không thực thi tính “Tuân thủ” thì sẽ tạo thành một thói quen xấu trong công tác vận hành, từ đó dẫn đến sự chủ quan gây mất an toàn lao động và gây hậu quả nghiêm trọng cho lưới điện truyền tải, cụ thể như không tuân thủ thực hiện đúng, đủ Quy trình vận hành thiết bị tại Trạm; Quy trình an toàn điện trong tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam; Quy trình Điều độ Hệ thống điện Quốc gia; Quy trình thao tác Hệ thống điện Quốc gia; Bộ quy định vận hành trong PTC4;....

CBCNV Trạm 500kV Phú Lâm Tuân thủ về trang bị AT-BHLĐ và kiểm tra, giám sát thiết bị trong vận hành.

Liên quan đến các công tác cụ thể, tuân thủ là phải thực hiện đúng chỉ đạo của cấp trên trong công tác ngăn ngừa sự cố qua việc tổ chức triển khai, thực hiện đầy đủ theo chỉ đạo về việc củng cố công tác chống sự cố do chạm chập mạch trip của các rơle trên mặt MBA; Duyệt phương án ngăn ngừa sự cố các Trạm 500kV năm 2021; thực hiện các giải pháp giảm tổn thất điện năng và ngăn ngừa sự cố; Tăng cường kiểm tra và theo dõi thiết bị, đặc biệt là đối với thiết bị vận hành lâu năm, thiết bị có dấu hiệu chất lượng xuống cấp, thiết bị có số liệu thí nghiệm gần ngưỡng cảnh báo; Tuân thủ đảm bảo vận hành an toàn trong việc thực hiện chế độ thao tác, công tác tại Trạm; thực hiện triển khai phương án thi công và biện pháp an toàn cho các đơn vị công tác khi vào trạm trước khi làm việc, các quy định trong trạm để đảm bảo việc tuân thủ và phối hợp với điều hành viên nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Tuân thủ thực hiện nhiệm vụ của mình theo sự phân công công việc của Trưởng trạm như: Theo dõi kiểm tra định kỳ thiết bị, đánh giá số liệu thí nghiệm, quản lý tổn thất điện năng, sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên, vệ sinh công nghiệp, kiểm tra và sao lưu cấu hình rơ le, cập nhật bản vẽ hoàn công... mỗi công tác đều được Điều hành viên tích cực thực hiện hết khả năng mình và đề xuất các trường hợp cần cải tiến trong quá trình thực hiện để đáp ứng yêu cầu thực tế.

Tuân thủ tham gia công tác đào tạo, diễn tập sự cố, bồi huấn thường xuyên do Trạm hay cấp Truyền tải, Công ty tổ chức nhằm nâng cao năng lực mỗi điều hành viên trong thời đại công nghệ 4.0 và chuyển đổi số. Mỗi điều hành viên luôn ý thức được rằng nếu không trau dồi học hỏi công nghệ mới thì sẽ không làm chủ được công nghệ và lạc hậu.

CBCNV Trạm 500kV Phú Lâm tuyên truyền bảo vệ an toàn lưới điện cao áp và tuân thủ quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong khi thực hiện nhiệm vụ.

Ngoài ra, Trạm cũng thường xuyên nhắc nhở, tuyên truyền về các chủ đề trong văn hóa giao tiếp như Văn hóa đúng giờ khi giao nhận ca, họp trạm, bồi huấn;….; như Văn hóa làm việc phải có tinh thần trách nhiệm với công tác được giao, phải chủ động đưa ra ý kiến góp ý để hoàn thành công việc một cách tốt nhất; như Văn hóa ứng xử với đồng nghiệp là phải đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau hoàn thành công tác, không nên kết bè phái, gây chia rẽ trong nội bộ làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ chung,..v..v...để CBCNV luôn được thấm nhuần các giá trị Văn hóa EVNNPT. Tập thể CBCNV Trạm 500kV Phú Lâm luôn xác định và nhận thức rằng giá trị cốt lõi “Tuân thủ” là một trong những giá trị quan trọng, không thể thiếu trong Văn hóa EVNNPT vì tính chất nhiệm vụ của người lính truyền tải là phải đảm bảo an toàn cho con người, cho thiết bị và vận hành lưới điện an toàn, tin cậy nhất. Và sự tuân thủ đó có ý nghĩa nhất khi thực hiện với sự tự nguyện tức là có sự tôn trọng, tận tâm, trách nhiệm trong đó, và đặc biệt là tin tưởng vào kết quả thành công của công việc mà mình đã tuân thủ thực hiện.

 

 

 

 


  • Nguyễn Chánh Tính – TTĐHCM