Tuyên truyền bảo vệ hành lang an toàn lưới điện

Sáng ngày 16 tháng 03 năm 2021, Đội Truyền tải điện Thủ Đức đã phối hợp cùng các đơn vị thi công công trình gần, trong hành lang đường dây 220kV Thủ Đức – Hiệp Bình Phước – Hóc Môn để thực hiện bồi huấn an toàn điện cho nhân viên các đơn vị thi công.

Buổi bồi huấn được thực hiện tại hiện trường công trình xây dựng 63 căn nhà liền kề tại phường Thạnh Lộc, Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, thuộc khoảng cột 28 – 29 đường dây 220kV Thủ Đức – Hiệp Bình Phước – Hóc Môn. Kết hợp buổi bồi huấn, Đội TTĐ Thủ Đức còn lập bản cam kết bảo vệ hành lang an toàn lưới điện đối với các đơn vị thi công, phát 10 tờ rơi tuyên truyền có hình ảnh minh họa cho các nhà thầu thi công, dán 08 decal có hình ảnh minh họa về khoảng cách an toàn phóng điện theo cấp điện áp 220kV – 500kV trong khu vực  thi công công trình.

Anh Thái Quốc Sử - Nhân viên hành lang Đội TTĐ Thủ Đức đang hướng dẫn an toàn điện tại hiện trường.

Nội dung bồi huấn về các quy định an toàn khi làm việc gần đường dây cao áp theo Điều 50, 51 Luật điện lực và theo điều 4, 10, 11 Nghị định 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện và đồng thời thông báo một số nội dung Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện, an toàn đập, thủy điện.

Đường dây 220kV Thủ Đức – Hiệp Bình Phước – Hóc Môn là một trong các đường dây truyền tải cung cấp điện cho thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, được Lãnh đạo các cấp chỉ đạo đặc biệt lưu ý trong công tác quản lý vận hành, cần triển khai thực hiện nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn, đẩy lùi các nguy cơ gây sự cố, bởi vì đường dây khi xảy ra sự cố sẽ mất điện, làm ảnh hưởng lớn về kinh tế, xã hội, chính trị và an ninh quốc phòng.

Thực hiện chỉ đạo của các cấp từ EVNNPT, PTC4, TTĐHCM về các giải pháp ngăn ngừa các nguy cơ gây sự cố trong hành lang an toàn lưới điện cao áp; Đội TTĐ Thủ Đức thường xuyên kiểm tra đường dây có các khu vực bến bãi, công trình trọng điểm, phát hiện các nguy cơ có thể gây sự cố do các đơn vị thi công gần, trong hành lang. Phát hiện ngăn chặn, hướng dẫn bồi huấn an toàn điện kịp thời.

Công trình xây dựng tại khoảng cột 28 – 29 đd 220kV Thủ Đức – Hiệp Bình Phước – Hóc Môn.

Sau buổi hướng dẫn, các nhà thầu thi công, nhân viên hiểu rõ về các lỗi vi phạm hành lang an toàn điện thường xảy ra, khoảng cách an toàn phóng điện cấp điện áp 220kV và đặc biệt là hiểu về tầm quan trọng của lưới điện truyền tải đi qua khu vực đang thi công. Qua đó, các các đơn vị thi công hiểu được trách nhiệm của mình về bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp trong quá trình thi công và đã ký bản cam kết không để xảy ra sự cố do vi phạm khoảng cách an toàn lưới điện cao áp và sẵn sàng thông tin với đơn vị quản lý lưới điện cao áp về các trường hợp bất thường trên đường dây nếu có.


  • Thái Quốc Sử - TTĐHCM


Các Tin khác