Tuyên truyền bảo vệ hành lang lưới điện đường dây 220kV Thuận An – Hóc môn.

Ngày 05 tháng 5 năm 2020, đội Truyền tải điện Thủ Đức (đội Thủ Đức) vừa phối hợp cùng Công ty cổ phần công trình Cầu phà Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần xây dựng Đông Nam Bộ và Công ty cổ phần TPS Thành Phong thực hiện bồi huấn an toàn điện cho 16 công nhân và tài xế điều khiển phương tiện thi công.

Ông Vũ Đình Tài (người đứng, áo xanh) đang hướng dẫn an toàn điện cho các công nhân và tài xế điều khiển phương tiện tại công trình.

Các Doanh nghiệp nêu trên là đơn vị thi công các công trình “Xây dựng cầu Tám Cao”, “Nạo vét kiên cố hóa rạch Sâu” và “Nạo vét kiên cố hóa rạch Bà The”; vị trí thi công các công trình nằm trong và gần hành lang an toàn đường dây 220kV Thuận An  - Hóc Môn.

Buổi bồi huấn được thực hiện tại hiện trường công trình, trực tiếp hướng dẫn là ông Nguyễn Quang Thảo – Phó Giám đốc Truyền tải điện Thành phố Hồ Chí Minh và ông Vũ Đình Tài – Cán bộ kỹ thuật đội Thủ Đức.

Nội dung bồi huấn về các quy định an toàn khi làm việc gần đường dây cao áp theo Điều 50, 51 Luật điện lực ngày 03/12/2004 và theo điều 4, 10, 11 Nghị định 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện. Ngoài ra, các cán bộ hướng dẫn còn phổ biến một số nội dung Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập, thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Kết hợp buổi bồi huấn, Đội Thủ Đức còn lập 19 bản ký cam kết bảo vệ hành lang an toàn lưới điện đối với các đơn vị thi công, các công nhân và tài xế điều khiển phương tiện thi công; phát 25 tờ rơi, dán 15 decal lên các phương tiện hoạt động tại công trình thuộc khoảng cột 118 – 119 và 121 – 122 đường dây  220kV Thuận An  - Hóc Môn.

Đường dây 220kV Thuận An – Hóc Môn là một trong các đường dây truyền tải cung cấp điện cho Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, được Lãnh đạo các cấp chỉ đạo đặc biệt lưu ý trong công tác quản lý vận hành và cần triển khai thực hiện nhiều giải pháp nhằm đẩy lùi nguy cơ sự cố vì trường hợp đường dây bị sự cố sẽ làm mất điện trên diện rộng, gây ảnh hưởng lớn đến các hoạt động kinh tế, xã hội, chính trị và an ninh quốc phòng.

Hiện nay, Chính quyền các cấp đã nới lỏng về mức độ giãn cách xã hội do dịch Covid-19 được khống chế ổn định; các đơn vị thi công tiếp tục triển khai thực hiện công tác, trong đó bao gồm các công trình gần, trong hành lang an toàn đường dây 220kV Thuận An – Hóc Môn như đã nêu trên. Ngoài việc tăng cường công tác kiểm tra; để đảm bảo an toàn vận hành đường dây 220kV Thuận An – Hóc Môn, đội Thủ Đức chủ động phối hợp các đơn vị thi công tổ chức buổi bồi huấn nhằm nâng cao ý thức và hiểu biết về an toàn điện cáo áp của các công nhân, tài xế điều khiển phương tiện.

Sau buổi hướng dẫn, các công nhân và tài xế điều khiển phương tiện của các đơn vị thi công hiểu rõ về các lỗi vi phạm hành lang an toàn điện thường xảy ra, khoảng cách an toàn phóng điện cấp điện áp 220kV và đặc biệt là hiểu về tầm quan trọng của lưới điện truyền tải đi qua khu vực các dự án đang thi công. Qua đó, các công nhân và tài xế điều khiển phương tiện hiểu được trách nhiệm của mình về bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp trong quá trình thi công; các công nhân và tài xế điều khiển phương tiện cũng đã ký bản cam kết không để xảy ra sự cố do vi phạm khoảng cách an toàn lưới điện cao áp và sẵn sàng thông tin với đơn vị quản lý lưới điện cao áp về các trường hợp bất thường trên đường dây nếu có.

Ông Nguyễn Quang Thảo (bìa phải) – Phó Giám đốc TTĐHCM trao đổi trực tiếp với cán bộ an toàn đơn vị thi công.

Ông Nguyễn Quang Thảo (bìa phải) – Phó Giám đốc TTĐHCM hướng dẫn an toàn điện tại hiện trường đường dây 220kV Thuận An – Hóc Môn.

CBCNV đội Thủ Đức trực tiếp hướng dẫn an toàn điện tại hiện trường đường dây 220kV Thuận An – Hóc Môn.

Ông Nguyễn Quang Thảo (người đứng) – Phó Giám đốc TTĐHCM phổ biến một số nội dung về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực.

Xe máy đào đất đang hoạt động tại công trình.


  • Thái Quốc Sử - TTĐ.HCM