Tuyên truyền, vận động bảo vệ hành lang an toàn lưới điện gắn với sự kiện trọng đại của Đất nước

Ngày 15 tháng 5 năm 2021, Đội Truyền tải điện Thủ Đức vừa phối hợp cùng đại diện chính quyền phường Phú Hữu - thành phố Thủ Đức - thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền, vận động người dân để khai quang hành lang an toàn lưới điện tại khoảng cột 80 – 81 đường dây 220kV Nhơn Trạch – Cát Lái & Mỹ Xuân - Cát Lái (ĐD 4 mạch đi chung cột) nhằm đảm bảo khoảng cách an toàn hành lang an toàn lưới điện, tránh nguy cơ gây sự cố.

Buổi tuyên truyền, vận động được thực hiện với hộ dân Trần Duy Phương, chủ khu đất trong và gần hành lang khoảng cột 80 – 81 đường dây 220kV Nhơn Trạch – Cát Lái & Mỹ Xuân - Cát Lái trên địa bàn phường Phú Hữu - thành phố Thủ Đức - thành phố Hồ Chí Minh.

Đội TTĐ Thủ Đức chặt tỉa, khai quang số cây tạp, dừa nước trong và gần hành lang khoảng cột 80 – 81 đường dây 220kV Nhơn Trạch – Cát Lái & Mỹ Xuân - Cát Lái.

Tại hiện trường khoảng cột 80 – 81 đường dây 220kV Nhơn Trạch – Cát Lái & Mỹ Xuân - Cát Lái, đoàn công tác đã trực tiếp trao đổi cùng gia đình ông Phương; qua đó, các thành viên đoàn giải thích, phân tích rõ hơn về tầm quan trọng trong hệ thống điện Quốc gia và ý nghĩa quan trọng của việc đảm bảo cung cấp điện ảnh hưởng về chính trị, an ninh quốc phòng, kinh tế, xã hội, sản xuất và đời sống nhân dân. Hơn nữa, đường dây 220kV Nhơn Trạch – Cát Lái & Mỹ Xuân - Cát Lái nguồn điện trọng yếu cung cấp điện trực tiếp cho Công ty Intell và khu Công Nghệ Cao là khu vực kinh tế trọng điểm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, ngay trong tháng 5/2021, toàn quốc sẽ tiến hành bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội động nhân dân các cấp, nên công tác đảm bảo vận hành an toàn, liên tục lưới điện là một trong các nhiệm vụ cấp thiết hàng đầu.

Với sự phối hợp tốt của cán bộ đại diện chính quyền địa phương, công tác dân vận có chiều sâu và nhẹ nhàng giải thích, phân tích của các thành viên đoàn công tác; đặc biệt là nội dung tuyên truyền nêu lên được tầm quan trọng của công tác đảm bảo cung cấp điện đối với sự kiện bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội động nhân dân các cấp; gia đình ông Phương đã đồng ý cho chặt tỉa, khai quang số cây tạp, dừa nước trong và gần hành lang khoảng cột 80 – 81 đường dây 220kV Nhơn Trạch – Cát Lái & Mỹ Xuân - Cát Lái, đảm bảo khoảng cách an toàn trong vận hành theo quy định.

Sau buổi tuyên truyền, vận động, gia đình ông Phương đã hiểu hơn về trách nhiệm, ý nghĩa của công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp; đại diện gia đình ông Phương cũng thống nhất sẽ phối hợp với đơn vị quản lý vận hành nhằm không để xảy ra sự cố do cây vi phạm khoảng cách an toàn và sẵn sàng thông tin với đơn vị quản lý lưới điện cao áp về các trường hợp bất thường trên đường dây nếu có.

Gia đình ông Trần Duy Phương là trường hợp khiếu nại về công tác bồi thường chưa thỏa đáng khi đơn vị thi công kéo dây vào năm 2011 qua phần đất của gia đình ông. Ông Phương đã có đơn khiếu nại đến các cấp chính quyền địa phương nhưng chưa được giải quyết dứt điểm. Qua đó, trong thời gian qua gia đình ông Phương luôn cương quyết cản trở không cho đơn vị quản lý vận hành lưới điện vào khu đất để kiểm tra, khai quang, nhằm gây áp lực giải quyết liên quan bồi thường về quyền lợi của gia đình ông.

Sau khi tìm hiểu rõ nguyên nhân chính trong việc cản trở, gây khó khăn của gia đình ông Phương đối với công tác kiểm tra, khai quang khoảng cột 80 – 81 đường dây 220kV Nhơn Trạch – Cát Lái & Mỹ Xuân - Cát Lái, Đội Truyền tải điện Thủ Đức đã trao đổi, phối hợp cùng cán bộ đại diện phường Phú Hữu thực hiện tuyên truyền, vận động tại thời điểm thích hợp. Qua đó, Đội Truyền tải điện Thủ Đức đã giải quyết được một trường hợp tồn tại kéo dài gây khó khăn, trở ngại trong công tác quản lý vận hành đường dây 220kV Nhơn Trạch – Cát Lái & Mỹ Xuân - Cát Lái.

 

 

 


  • Thái Quốc Sử - TTĐHCM


Các Tin khác