UBND huyện Chơn Thành phối hợp Truyền tải điện miền Đông 2 Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp

Ngày 18/12/2020 Truyền tải điện miền Đông 2 phối hợp với UBND huyện Chơn Thành – Tỉnh Bình Phước tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bảo vệ công trình lưới điện cao áp năm 2018, 2019 và 11 tháng năm 2020, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh Hội nghị

Đến dự có Ông Dương Hoài Pha– Phó chủ tịch UBND huyện, đại diện lãnh đạo phòng an ninh kinh tế (PA04), phòng an ninh đối nội (PA02)- Công an tỉnh Bình Phước, Sở Công thương đại diện lãnh đạo UBND, Công an, BCH Quân sự, Trung tâm phát triển quỹ đất, điện lực Chơn Thành, Phòng quản lý trật tự đô thị và các xã phường, Minh Lập, Minh Thắng, Nha Bích, Minh Thành, Thành Tâm, Minh Hưng, thị trấn Chơn Thành. Về phía đơn vị QLVH lưới điện có Ông Nguyễn Minh Dũng - Giám đốc, Ông Nguyễn Vỹ Phó Giám đốc Truyền tải điện miền Đông 2 (TTĐMĐ2) cùng các phòng tham dự;

Hệ thống lưới điện cao áp do đơn vị TTĐMĐ2 quản lý trên địa bàn huyện có 01 Đường dây 500kV, 01 đừơng dây 220kV, trạm biến áp 500kV Chơn Thành, đi qua 7 xã, phường. Trong năm 2018, 2019 và 11 tháng đầu năm 2020, công tác quản lý, xử lý vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp (HLATLĐCA) đã được UBND các cấp, ngành quan tâm chỉ đạo, xử lý kiên quyết; đơn vị quản lý vận hành lưới điện tích cực phối hợp với các xã, phường trên địa bàn thị xã trong việc xử lý vi phạm HLATLĐCA đã giải quyết cơ bản các trường hợp nhà, công trình vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp; thường xuyên tăng cường tuyên truyền các quy định của pháp luật và thông báo cảnh báo vi phạm HLATLĐCA đến các hộ dân sống dọc đường dây để người dân biết và thực hiện.

Ông Đào Viết Trường – Trưởng phòng Tổng hợp đọc báo cáo tổng kết công tác bảo vệ lưới điện

Thực hiện vận động người dân ký được 75 bản cam kết bảo vệ hành lang an toàn lưới điện dọc theo đường dây và cho bồi thường chặt hạ theo đơn giá tại Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 12/01/2018 của UBND tỉnh Bình Phước tại khoảng trụ 106-107, 131-132 của đường dây 220kV Bến Cát – Bình Long với số lượng (68 cây cao su) nằm trên địa bàn xã Thành Tâm và Minh Hưng.

Báo cáo tham luận của Ông Phạm Minh Tùng Phó Chủ tịch  UBND xã Minh Thành về công tác vận động người dân chặt tỉa cây cao su vi phạm hành lang .

Cũng tại hội nghị, TTĐMĐ2 mong muốn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan ban ngành và chính quyền địa phương, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo vệ lưới điện theo Quyết định số 1944/QD-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa Hệ thống Truyền tải điện 500kV vào danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia đã có hiệu lực từ ngày 04/12/2017, tăng cường phối hợp kiểm tra hành lang đường dây, tổ chức các buổi tuyên truyền không thả diều, phòng chống cháy dọc tuyến đường dây lồng ghép trong các buổi họp khu phố, nhắc nhở con em trong gia đình không thả diều trong và gần hành lang đường dây. Ngoài ra, đề nghị các cơ quan ban ngành địa phương tiếp tục phối hợp với đơn vị QLVH xử lý các trường hợp vi phạm hành lang trên địa bàn nhằm giúp cho đơn vị QLVH thực hiện tốt công tác phòng tránh tình trạng phá hoại, trộm cắp vật tư, thiết bị phụ kiện đảm bảo cho lưới điện được hoạt động ổn định liên tục.

Bà Nguyễn Thị Thu Trang Phó Chủ tịch  UBND xã Minh Hưng trình bày khó khăn vướng mắc trong công tác tuyên truyền vận động người dân.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Dương Hoài Pha, Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị Trung tâm VHTT và Truyền thanh huyện, Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp Phòng Kinh tế thị xã tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân địa phương hiểu được tính chất, tầm quan trọng của hệ thống Truyền tải điện Quốc gia và hậu quả của việc vi phạm đối với công trình quan trọng liên quan đến An ninh Quốc gia; các văn bản pháp luật liên quan đến công tác an toàn lưới điện cao áp cho người dân, khu đông dân cư và trường học đang sinh sống gần Trạm biến áp và dọc theo các đường dây. Phòng Kinh tế thị xã chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan, UBND các xã, phường và TTĐMĐ2, Điện lực Chơn Thành phối hợp kiểm tra hành lang các tuyến đường dây công trình lưới điện cáo áp trên địa bàn thị xã, nhằm phát hiện và tham mưu UBND huyện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Văn phòng HĐND-UBND huyện tham mưu UBND thị xã ban hành Văn bản chỉ đạo và Công an các xã, phường thực hiện nghiêm túc nội dung về công tác bảo vệ an toàn lưới điện cao áp; trọng tâm đối với các hiện tượng người dân thả diều, phơi vật liệu dễ cháy có nguy cơ gây sự cố lưới điện. Đồng thời giao Công an huyện chỉ đạo triển khai đôn đốc Công an các xã, phường thực hiện tốt phương án phối hợp bảo vệ công trình lưới điên 500kV; tổ chức điều tra, xác minh kịp thời xử lý các trường hợp cố tình vi phạm gây ảnh hưởng đến an toàn hệ thống Truyền tải điện theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, đề nghị UBND các phường có trạm và đường dây đi qua phối hợp, hỗ trợ TTĐMĐ2 xử lý dứt điểm các trường hợp cây cao su vi phạm hành lang an toàn lưới điện, đặc biệt không để xảy ra phát sinh vi phạm mới.

Dịp này, 9 tập thể và 15 cá nhân được Chủ tịch UBND huyện Chơn Thành khen thưởng vì đã có thành tích tốt trong công tác phối hợp bảo vệ công trình lưới điện cao áp năm 2018-2019 và 11 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn huyện

Một số hình ảnh trong Hội nghị

Phát biểu ý kiến của Ông Nguyễn Minh - Giám đốc TTĐ miền Đông 2 về công tác hỗ trợ người dân bồi thường cây cao su.

Ông Hoàng Hùng, đại diện Sở Công thương trả lời các kiến nghị của địa phương về thực hiện dự án các công trình điện.

Ông Nguyễn Văn Hưng – Đội trưởng Đội an ninh giao thông – phòng (PA04) tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước ra văn bản chỉ đạo tăng cường công tác bảo vệ công trình điện.

Ông Nguyễn Văn Khoa – Giám đốc Điện lực Chơn Thành báo cáo công tác phối hợp với TTĐMĐ2 trong công tác quản lý lưới điện.

Ông Dương Hoài Pha –  Phó chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo kết luận tại Hội nghịbiểu chỉ đạo kết luận tại Hội nghị.

Ông Nguyễn Minh Dũng- Giám đốc TTĐMĐ2 trao giấy khen thưởng cá nhân có thành tích trong công tác phối hợp bảo vệ an toàn hành lang lưới điện cao áp.

Ông Dương Hoài Pha – Phó chủ tịch UBND huyện trao giấy khen thưởng các tập thể có thành tích trong công tác phối hợp bảo vệ an toàn hành lang lưới điện cao áp.


  • Đỗ Xuân Kiên- TTĐMĐ2


Các Tin khác