Ứng dụng chuyển đổi số tại Trạm 220kV Long Bình

Từ khi áp dụng hệ thống thu thập dữ liệu MDMS_Web; mặc dù không thể tự ghi nhận thông số vận hành như các Trạm Điều khiển tích hợp, nhưng với sự sáng tạo của tập thể ĐHV trạm thì việc truy xuất thông số vận hành hằng giờ chỉ bằng 2,3 lần nhấp chuột, kết hợp sử dụng các Hàm (Functions) trong Excel để xuất báo cáo hàng ngày thay vì phải mất ít nhất 15 đến 20 phút mỗi lần ghi tay như trước đây.

Trạm 220KV Long Bình được thành lập từ tháng 12 năm 1989, là một trong những trạm cổ điển nhất thuộc Công ty Truyền tải điện 4. Về nguyên lý hoạt động thao tác các thiết bị của trạm như đóng, mở máy cắt (MC), dao cách ly (DCL), dao tiếp đất (DTĐ) đều thực hiện bằng tay, đặc biệt việc ghi chép logsheet số liệu vận hành hàng giờ, hàng ngày (dòng điện, điện áp, công suất, nhiệt độ MBA ….) trên giấy, cuối ngày số liệu ấy lại nhập bảng Excel để lưu trên máy tính đồng thời gửi cho Phòng Điều độ (B04). Thời gian dành cho công việc ghi chép này mất rất nhiều trong mỗi ca trực (chiếm khoảng 25% thời gian), điều này gây áp lực lớn về thời gian đối với ĐHV trạm Long Bình.

Thông số vận hành thực hiện trên MDMS Web.

Từ khi áp dụng hệ thống thu thập dữ liệu MDMS_Web; mặc dù không thể tự ghi nhận thông số vận hành như các Trạm Điều khiển tích hợp, nhưng với sự sáng tạo của tập thể ĐHV trạm thì việc truy xuất thông số vận hành hằng giờ chỉ bằng 2,3 lần nhấp chuột, kết hợp sử dụng các Hàm (Functions) trong Excel để xuất báo cáo hàng ngày thay vì phải mất ít nhất 15 đến 20 phút mỗi lần ghi tay như trước đây. Các ca trực có thêm thời gian để theo dõi kiểm tra thiết bị, nghiên cứu tài liệu kỹ thuật, hoàn thiện kỹ năng vận hành thiết bị của trạm một cách hiệu quả nhất. Bên cạnh đó, CBCNV trạm còn dành thời gian nghiên cứu và thực hiện các giải pháp ngăn ngừa sự cố; nhờ đó mà những năm qua Trạm không để xảy ra sự cố chủ quan. Cùng với MDMS_Web thì phần mềm quản lý kỹ thuật (Pmis) cũng giúp Trạm nhập số liệu và quản lý thiết bị, truy xuất thông tin, kết quả thí nghiệm thiết bị một cách nhanh chóng.

Thông số vận hành được xuất ra từ MDMS Web.

Để thuận tiện cho việc truy cập nhiều dữ liệu cùng lúc và thực hiện được bất cứ nơi nào chỉ cần có mạng Internet, cùng với sự chỉ đạo của Tổng Công ty, Công ty Truyền tải điện 4 và Truyền tải điện Miền Đông 1 về việc tích hợp dữ liệu trên mã QR; trong thời gian rất ngắn, tập thể CBCNV Trạm Long Bình đã hoàn thành việc tạo và dán mã QR cho tất cả các thiết bị MC, DCL, TI, TU, MBA trong Trạm để lấy dữ liệu, thông tin một cách đầy đủ nhất khi cần.

Thông số vận hành sau khi liên kết hoàn thiện trên file Excel.

Trạm 220kV Long Bình đã ứng dụng những phần mềm dùng chung của EVN để  truy cập thông tin về thiết bị một cách nhanh nhất, đầy đủ nhất, đánh giá được số liệu thí nghiệm của thiết bị thông qua các biên bản thí nghiệm đã được cập nhật đầy đủ trên Pmis và mã QR, giúp nâng cao hiệu quả làm việc góp phần vào công cuộc phát triển chung của Truyền tải điện Miền Đông 1, Công ty Truyền tải điện 4 cũng như của Tổng Công ty truyền tải điện Quốc gia.

Dán mã QR trên thiết bị máy biến áp AT1.

Dán mã QR trên thiết bị Dao cách ly.

Dán mã QR tại thiết bị Máy cắt

 

 


  • Nguyễn Thành Nhâm – trạm 220kV Long Bình - TTĐMĐ1